Gusto'da Dövizli Çalışma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Gusto'da Dövizli Çalışma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Gusto, tüm firma bilgilerinin yerel para birimi dışında herhangi bir para birimi ile de takip edilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar. Veritabanına kurulu olan Döviz Kur Aktarım programı sayesinde Merkez Bankası’ndan gelen kur değerleri, istenilen zamanda Likom Gusto ERP Yazılımı'na aktarımı sağlanır. Bu sayede firmalar, finansal analizlerini daha kolay yapabilir ve firmanın döviz bazındaki durumunu görmek için uzun süren raporlama işlemlerine de gerek kalmaz. Bu özelliğin Gusto’da bulunmasındaki en önemli neden, günümüzün enflasyonist koşullarında, firmaların dövizli yapılmamış hareketlerini bile döviz üzerinden takip edebilmesini sağlamaktır. Böylece bir önceki aya ya da yıla ait durum kontrolü döviz üzerinden takip edilebilir.

Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında sürekli devalüe edilmesi nedeniyle, firmanın herhangi bir andaki likidite değerini, Türk Lirasına göre daha sabit olan herhangi bir para birimi ile de takip etmek, gerçek değere ulaşmak açısından önem taşımaktadır. Kullanıcı, GUSTO sayesinde, finansal analizlerini daha verimli yapabilir ve döviz bazındaki durumunu görmek için uzun süren raporlama işlemleriyle vakit kaybetmez.

Aynı zamanda çok uluslu firmaların muhasebelerini hem kendi para birimlerinde hem de Türk Yasal Mevzuatı gereksinimleri için Türk Lirası'nda da tutulmasını sağlar.

tog_minusDöviz Yerleri Tanımı

Döviz yerleri tanımları Gusto Sistem > Tanımlar > Gusto Sistem Tanımları > Genel Tanımlar > Döviz Yerleri altından tanımlanır. Döviz yerleri ilgili dövizin hangi merkezden temin edilebileceği anlamına gelmektedir. Döviz yeri tanım ekranı aşağıdaki gibidir:

clip0513

Kısa Adı: Döviz Yerinin kısa adı-kodu Kısa Adı alanına girilir.

Adı: Döviz Yerinin tam Adı bu alan girilir.

Burada tanımlama yapmak için Kısa Adı alanına kısa adı yazılır, adı alanına adı girilir. Bir alt satıra geçildiği zaman döviz yeri kaydı yapılmış olur.

 

tog_minusDöviz ve Sistem Dövizi Tanımı

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda kartlarda, hareketlerde ve raporlarda istenilen döviz tipi kullanılabilir, istenilen döviz tipine göre değerleme işlemi yapılabilir. Ancak öncelikle Gusto Sistem > Tanımlar > Gusto Sistem Tanımları > Genel Tanımlar > Dövizler seçeneğinden döviz tanımlarının yapılmış olması gerekir.

clip0514

Bayrak: Döviz cinsinin ait olduğu ülke bayrağı parlak bant satır üzerine getirildiğinde çıkan açılan kutu  (combo box) butonuna tıklayarak seçilebilir.

Kısa Adı: Tanımlanan döviz tipini simgeleyen kısa kod bu alanda tanımlanır.

Döviz Adı: Tanımlanan dövizin uzun adı bu alanda tanımlanır.

Ülkesi: Tanımlanan döviz cinsinin ait olduğu ülke bu alana yazılır.

Çapraz Kur Tabanı: Çapraz kur bir tane tanımlanır ve programın kullanılışı sırasında da bir daha değiştirilemez. Bu nedenle, çapraz kur olarak belirlenecek döviz cinsinin “Çapraz Kur Tabanı” kolonundaki onay kutusu (check box) işaretlenmelidir.

Dövizler penceresinde döviz tanımı alanı dışında alt kısımda sıralama, silme ve sistem dövizi tanımlamak için düğmeler bulunur.

Sistem Dövizi : “Likom Gusto ERP Yazılım” programı ile çalışırken kart, hareket ve raporlarda herhangi bir döviz girişi yapılmamış olsa bile program işlemlerin bu alanda belirlenecek döviz cinsinden karşılıklarını hesaplar. Bu nedenle, dövizli çalışma yapılmayacak olsa bile, programın mantığı gereği bu alanda sistem dövizi belirlenmelidir. Sistem dövizi tanımı yapılmadan Likom Gusto ERP Yazılımı programında çalışılamaz. Sistem dövizi firma dönemi bazında yapılan bir tanımdır. Yani tanımlanan her firma dönemi için ayrı bir sistem dövizi belirlenebilir.

 

tog_minusGünlük Döviz Kuru Girişi

Likom Gusto ERP bütün hareketlerin yerel para biriminin dışında istenilen herhangi bir para birimi ile de takip edilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar. Veritabanına kurulu olan Döviz Kur Aktarım programı sayesinde Merkez Bankası’ndan gelen kur değerleri, istenilen zamanda Likom Gusto ERP’ye aktarımı sağlanır. Bu sayede firmalar, finansal analizlerini daha kolay yapabilir ve firmanın döviz bazındaki durumunu görmek için uzun süren raporlama işlemlerine de gerek kalmaz. Bu özelliğin Gusto’da bulunmasındaki en önemli neden, günümüzün enflasyonist koşullarında, firmaların dövizli yapılmamış hareketlerini bile döviz üzerinden takip edebilmesini sağlamaktır. Böylece bir önceki aya ya da yıla ait durum kontrolü döviz üzerinden takip edilebilir.

clip0515

Yer bilgisi seçilir, MB seçili olarak gelir. Günlük Kurların alınacağı tarih seçilir. Gusto Sistemde tanımlanmış olan Döviz Kurları ekranda listelenir. Kopyala veya Hesapla butonları yardımıyla Günlük Kur değerleri MB sisteminden alınır.

 

tog_minusGusto'da Dövizli Çalışma

Likom Gusto, dövizli çalışmayı 3 tip döviz tanımı ile takip eder.

1.Sistem Dövizi: Yapılan her tutar girişi, kullanıcının isteğine bağlı olmadan, Gusto Sistem’den belirlenen döviz cinsi ile programda tutulur.

2.Hesap Dövizi: Hesap kartlarının “Döviz” sekmesinde tanımlanan döviz cinsidir.

3.Hareket Dövizi: Hareket girişi sırasında seçilen döviz cinsinden hesaplanan döviz tutarıdır.

Likom Gusto ERP Yazılımı programında çalışılabilmesi için mutlaka sistem dövizinin girilmesi gerekir. Veritabanına kurulu olan Döviz Kur Aktarım programı sayesinde Merkez Bankası’ndan gelen kur değerleri, istenilen zamanda Likom Gusto ERP Yazılımı'na aktarımı sağlanır. Aktarım yapılamadığı durumlarda sistem dövizi, sistem dövizi günlük kur girişi yetkisi tanımlanmış bir kullanıcı tarafından yapılmak zorundadır. Herhangi bir kullanıcı günlük döviz kuru girişi yapamaz. Bunun nedeni; günlük giriş yapılmadığı durumlarda, her kullanıcının önüne açılacak olan günlük döviz kur girişi penceresine farklı rakamları girmesini engellemektir.

Öğleden önce başka bir kurdan, öğleden sonra başka bir kurdan çalışma yapan firmalar, öğleden önce ve öğleden sonrası için iki ayrı döviz yeri tanımı yapmalıdır. Örneğin; Merkez Bankası (Sabah) ve Merkez Bankası (Öğleden sonra) gibi. Çünkü günlük döviz kur girişleri programın genelinde, tüm firmalar için yapılır. Eğer her firma ayrı bir döviz yerinden çalışıyorsa, Gusto Sistem’de her biri için ayrı bir döviz yeri tanımı ve Likom Gusto’da ayrı günlük kur girişi yapılır. Günlük döviz girişleri günde bir kez yapılmalıdır.

Yevmiye Fişi satırlarında bulunan özellikler penceresinde “TL den Dövize”, “Döviz den TL’ye” ve “Serbest” olmak üzere üç çeşit hesaplama şekli vardır. “Serbest” durumunda girilen TL ve Döviz tutarının birbirinden bağımsız olarak girilmesine izin verilir. Yani herhangi bir kur değerine bağlı kalınmadan istenilen döviz tutarı girilebilir. Hesaplama şekli “Serbest” olarak belirlenen örnek yevmiye satırı;

17.06.2010 tarihinde ilk fiş girildiğinde oluşan kayıtlar

Sistem Dövizi

50 $

ABD, Merkez Bankası, Alış, 1 $= 1,55 TL

Hareket Dövizi

65 $

ABD, Merkez Bankası, Alış, 1 $= 1,90 TL

TL Tutarı

77,50 TL

 

Birinci Durum: 18.06.2010 tarihinde fişte TL Tutarında değişiklik yapıldığında oluşan kayıtlar

Sistem Dövizi

60 $

ABD, Merkez Bankası, Alış, 1 $= 1,58 TL

Hareket Dövizi

65 $

ABD, Merkez Bankası, Alış, 1 $= 1,92 TL

TL Tutarı

94,80 TL

 

Hareket satırının TL tutarında bir değişiklik yapıldığında sistem dövizi otomatik olarak güncellenir. Ancak bu güncelleme işlemi, harekette değişiklik yapıldığı gündeki kur girişinden değil, hareketin yapıldığı tarihteki kur girişinden olur. Örnekte hareketin girildiği tarihteki günlük kur 1 $ = 1,58 TL dir. Bu durumda sistem dövizi “hareketin yapıldığı gündeki kur” üzerinden hesaplanır. Yani; 94,80 / 1,58 = 60 $. Hareket Dövizi tutarında ise herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü hesaplama şekli bu satır için “Serbest” dir.

İkinci Durum: 18.06.2010 tarihinde fişte Hareket Dövizi Tutarında değişiklik yapıldığında oluşan kayıtlar

Sistem Dövizi

50 $

ABD, Merkez Bankası, Alış, 1 $= 1,58 TL

Hareket Dövizi

70 $

ABD, Merkez Bankası, Alış, 1 $= 1,58 TL

TL Tutarı

79 TL

 

Yukarıdaki örnek yevmiye satırında Hareket Dövizi tutarında değişiklik yapılmıştır. Hesaplama şekli “Serbest” olduğu için, hareket satırının Hareket Dövizi tutarında bir değişiklik yapıldığında sistem dövizi ve TL tutarında değişiklik olmaz.

 

Yevmiye fişi dışındaki hareketlerde (Örneğin cari hareketler) hesaplama şekli (“TL den dövize”, “Dövizden TL ye” ya da “Serbest”) yevmiye fişindeki gibi “Döviz” sekmesinde sorgulanmaz. Bunun yerine, hareketin girişi sırasında yapılan uygulamaya göre hesaplama yapılır.

Hareketlerde (Cari, senet çek), hareket tutarının yanındaki “Döviz” düğmesine tıklanarak giriş yapılır. “TL den dövize” hesaplama şeklinde, TL tutarı girildikten sonra, Döviz Tutarı otomatik olarak hesaplanır. Ancak istenildiğinde otomatik hesaplama yapılmadan direkt klavyeden de döviz alanına tutar girilebilir. Böylece, daha önce girilmiş herhangi bir kura bağlı kalınmadan “serbest” hesaplama şekli kullanılır. “Dövizden TL ye” hesaplama biçiminde ise, direkt döviz tutarı girilir ve TL alanına bilgi girişi yapılmaz. Bu durumda, girilen döviz cinsi üzerinden otomatik TL tutarı hesaplanır.

 

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda, kartında döviz tanımlanmış bir hesaba, farklı bir döviz cinsinden hareket girişine izin verilir. Hesabına tanımlanmış döviz cinsinden farklı bir döviz cinsi ile hareket görmüş olan hesapların toplamları aşağıdaki gibi hesaplanır.

 

Örnek: 100 Kasa Hesabının kartında “Döviz” tabında tanımlanan bilgiler;

Döviz Cins

ABD Doları

Döviz Yeri Borç

Merkez Bankası

Döviz Yeri Alacak

İş Bankası

Döviz Kuru Borç

Alış

Döviz Kuru Alacak

Satış

Bu hesaba yapılmış örnek hareket satırı ise aşağıdaki gibidir.

Hareket Tarihi

Hareket Tutarı TL

Günlük Kur

Hareket Tutarı Döviz

16.06.2010

Borç       19,20

1 Euro = 1,92 TL

10 Euro

17.06.2010

Borç       17,00

1 YEN = 1,70 TL

10 YEN

18.06.2010

Alacak    3,12

1 $ = 1,56 TL

2 $

 

Yukarıdaki örnek hareketlere göre hesapta biriken dövizli toplamlar;

100 Kasa Hesabı Dövizli Borç Toplamı    =  10 Euro + 10 YEN

100 Kasa Hesabı Dövizli Alacak Toplamı =   2 $

TL Toplamları ise;

100 Kasa Hesabı Borç Toplamı    =  36,20 TL

100 Kasa Hesabı Alacak Toplamı =  3,12 TL

Bu durumda hesaba tanımlanmış olan döviz cinsinden bir toplama ulaşmak mümkün değildir. Ayrıca Eurolarla, Yenleri toplamak gibi bir işlem yapılması da söz konusu olmadığına göre, 100 Kasa Hesabının kartında tanımlanmış döviz cinsinden toplamı program tarafından aşağıdaki gibi hesaplanır:

1.

Harekete TL tutarı girilmiş ise ve hesaplanma şekli “TL den Dövize” ya da “Dövizden TL’ ye” ise, TL tutarı hesap dövizinden çevrilerek hesaba kayıt edilir.

2.

Harekete TL tutarı girilmemiş ise ya da hesaplanma şekli “Serbest” ise, hareket dövizi cinsinden girilen tutar önce TL ye çevrilir ve bu TL tutarı hesap dövizinden çevrilerek hesaba kayıt edilir.

 

Buna göre 100 Kasa Hesabının Alacak ve Borç toplamlarının hesap dövizi cinsinden toplamları:

Hareket Tarihi

Hareket Tutarı TL

Hrk. Tutarı Döviz

Hrk Tarihindeki Kur Değeri

Hesap Dövizi

16.06.2010

Borç       19,20

10 Euro

1$ = 1,57 TL

19,20  / 1,57 = 12,23 $

17.06.2010

Borç       17,00

10 YEN

1$ = 1,56 TL

17,20 / 1,56 = 11,03 $

18.06.2010

Alacak    3,12

2 $

1 $ = 1,56 TL

3,12 / 1,56 = 2 $

 

Hesabın döviz borç toplamı    = 12,23 $+ 11,03 $ = 23,36 $

Hesabın döviz alacak toplamı =  2 $ olacaktır

Hesap kartlarında “Hesap Dövizi” tanımı yapılırken “Borç” ve “Alacak” olmak üzere iki ayrı “Döviz Yeri” ve “Döviz Kuru” bilgisi sorgulanır. Ancak “Döviz Cinsi” her hesap için bir adettir. Bunun sebebi hesabın bakiyesi hesaplanırken yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir durumun yaşanmasını önlemektir. Yani Borç Tutarını Dolardan, Alacak Tutarını Euro’dan tanımlamak, hesabın bakiyesi hesaplanırken Dolar Tutarından Euro Tutarını ya da Euro Tutarından Dolar Tutarını çıkarmak gibi bir karışıklığa yol açar.

Dövizli hareket girişleri sırasında harekete sadece döviz tutarı girilir ve TL tutarı elle 0 TL olarak girildiğinde hesabın TL toplamları:

Örnek Hareket Satırı;

Hareketin TL Tutarı

Günlük Kur

Hareketin Dövizli Tutarı

0 TL

1 $ = 1,56 TL

3,12 $

Bu durumda, TL tutarına kullanıcının bilinçli olarak “0” değerini girmiş olduğu varsayılarak (serbest hesaplama şekline göre) hesabın TL toplamına “0 TL” işlenir. Ancak kullanıcı TL değerini girmeyerek direkt döviz değerini girdiğinde -yani TL Tutar alanına herhangi bir müdahalede bulunmadan programın otomatik “Dövizden TL ye” çevirme yöntemini kullandıysa- hesabın toplamına girilen dövizin TL karşılığı otomatik olarak işlenir.

Eğer hesap dövizi “Euro” ve Sistem Dövizi “ABD Doları” ise ve hesaba hareket yapılırken TL tutarı girilmeden döviz tutarı girilirse, sistem dövizi aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Örnek Hareket Satırı;

Hesap Dövizi

 

Euro, Merkez Bankası,  1 Euro=1,92 TL

Hareket Dövizi

Hareket Tutarı 10 Euro

Euro, Merkez Bankası,  1 Euro=1,92 TL

Sistem Dövizi

 

Dolar, Merkez Bankası,  1 $ = 1,56 TL

TL Tutarı

 

Girilmemiş (Dövizden TL ye hesaplama)

Bu satırın Sistem Dövizi cinsinden tutarı :

Önce Hareket (yani Hesap) dövizinden TL tutarını hesaplanır.

                   10 Euro* 1,92 TL =  19,20 TL

Daha sonra, Sistem Dövizi Cinsinden Tutar hesaplanır.

        19,20 TL / 1,56 TL = 12,31 $

 

Yukarıdaki gibi bir durumda önce hareket (hesap) dövizi cinsinden TL karşılığı, sonra bu TL karşılığı üzerinden de sistem dövizi cinsinden tutar hesaplanır. Bu işlemde döviz tanımlarında girilmiş olan çapraz kur baz alınmaz.

 

Eğer kullanıcı TL tutarını “Dövizden TL’ye” yöntemiyle hesaplamayıp doğrudan herhangi bir değer girerse:

Hesap Dövizi

 

Euro, Merkez Bankası,  1 Euro=1,92 TL

Hareket Dövizi

Hareket Tutarı 10 Euro

Euro, Merkez Bankası,  1 Euro=1,92 TL

Sistem Dövizi

 

Dolar, Merkez Bankası,  1 $ = 1,56 TL

TL Tutarı

1,50 TL

(serbest hesaplama)

Harekete TL tutarı da eklendiğinde sistem dövizi cinsinden tutar hesaplama işlemi bu kez TL tutarı üzerinden gidilerek yapılır. Likom Gusto’nun bu tür durumlardaki hareket tarzı;

Eğer dövizli bir harekete TL tutarı girilmişse sistem dövizi hesaplama şekli ne seçilmiş olursa olsun (“TL den Dövize”, “Dövizden TL ye”, “Serbest”) girilen TL tutarı üzerinden hesaplanır.

 

TL tutarı üzerinden sistem dövizi aşağıdaki gibi hesaplanır;

        1,50 TL /  1,56 TL = 0,97 $ sistem dövizi cinsinden hareket tutarı

 

Hareketlerde Döviz Butonu ve Kullanımı

Finansal bir hareket yapılırken, Döviz butonu ile fonksiyonel olarak giriş yapılabilecek döviz değer giriş ekranı açılır. Tahsilat makbuzu örneğinde, 1.000 TL olarak girilen tutar hareket dövizli olarak ta tutulmak istenirse, aşağıdaki Döviz ekranı açılır. Ekranın üst kısmında, yerel para birimi tutarı bulunur. Hareket dövizi kısmında, döviz türü, döviz yeri, kur türü ve kur tarihi seçilir. Sistemde kayıtlı olan kur değeri otomatik olarak gelecektir.

> Çevirme şekli alanında,

> Dövizden yerel paraya

> Yerel paradan dövize

> Serbest (yerel para tutarı ve döviz tutarı serbest girilebilir, özel olarak anlaşılan kur değerinden işlem yapılmak istenildiğinde kullanılabilir.)

>Döviz Sabit

clip1246döviz

Yapılan döviz girişi sonucunda hareket ekranında görüntülenecek tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır.

clip0517