Gusto'da Windows Bileşenleri, Özellikleri ve Kullanımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Gusto'da Windows Bileşenleri, Özellikleri ve Kullanımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bunların yanı sıra kullanımı hızlandırmak, esneklik ve kolaylık sağlamak amacıyla Windows’un aşağıdaki özellikleri de Gusto programında bulunur.

 

tog_minusProgram komutlarına Fare (Sağ Tuş) ile ulaşmak ya da çalıştırmak

Hareket satırlarında sağ klik ile çeşitli işlemlerin yapılabileceği menüler çıkacaktır. Örneğin Cari Hesap İzleme Listesi ekranında Adı alanında seçim yapılmadan sağ klick yapıldığında Ara-Bul ve Sadece Aktifler  gibi seçimler getirir.

clip0019sağklick

 

 

tog_minusÜst üste açılabilen pencereler ve bu pencereleri yan yana ya da alt alta açarak takip ve kıyaslama işlemleri

Örneğin Yevmiye Fiş Listesi üzerinde iki adet yevmiye fişinin aynı ekran üzerinde aynı anda nasıl incelenebildiği üzerinden anlatılacaktır. Öncelikle Yevmiye Fiş Listesi Açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Örneğin ekranda listelenen 13. ve 14. satırları gözlemlemek için üzerilerinde çift tıklanarak Yevmiye Fişi (1) -  Yevmiye Fişi (14) gibi isimlerinin durum çubuğunda görüntülenmesi sağlanır.

clip0029

Ekranda açılan fişleri yan yana veya alt alta görüntülenmesi istenir ise açlımış ekranlardan birine tıklanır. Durum çubuğu alanında fiş üzerinde sağ klick yapıldığında gelen seçeneklerden faydalanılır.

clip0015

Üzerinde bulunulan ekranlar dışında ki tüm ekranların kapatılması, veya sadece bulunan ekranın kapatılması sağlanabilir. Yeni Dikey Sekme Grubu  denildiğinde ekran aşağıda ki gibi görünür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yeni Yatay Sekme Grubu  denildiğinde ekran aşağıda ki gibi görünür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusEkrana sığmayan pencereleri sağa ya da sola kaydırarak bilgileri takip etmeye yarayan Kaydırma Çubuğu (Scroll Bar)

Kart tanımlarda kart kodları ve kartlarla ilgili ana bilgiler yan tarafta görüntülenir. Hesap Planı üzerinde görsel olarak anlatacak olursak;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Görüldüğü üzere Kasa Hesabı, Alınan Çekler gibi hesaplar ve bunlara ait alt hesaplar ve özellikleri ekranda listelenmiştir. Sağa-sola ve aşağı-yukarı kaydırma çubuklarından faydalanarak tüm hesapları ve bunlara ait Pasif mi? ,Bakiye Şekli gibi özellikleri gözlemlenebilir. Ayrıca üzerinde bulunan hesaba ait bilgiler de ekranın sağ tarafında Alan Gezgini altında bulunmaktadır ve bu alanda bulunan kaydırma çubukları yardımı ile de tüm özellikler incelenebilir.

 

tog_minusAraç çubuğu üzerinde yapılacak komutu ve bulunulan pencereyi tanımlayan simgeler (İkonlar)

Likom Gusto ERP Yazılımı’nda menüler modül bazında yapılandırılmıştır. Kullanıcılar, ilgili modüle ait menüde Kartlar, Hareketler, Listeler ve Listeler bölümlerinde gruplandırılmış ikonları kullanarak işlemlerini çok daha verimli ve kısa zamanda yapabileceklerdir. Her kullanıcı görev tanımı doğrultusunda kendi menüsünü kullanabilecek, gün içinde tüm işlemlerini ilgili menüden yapabilecektir. Örneğin, Muhasebe bölümü Gusto’da üst menülerden Muhasebe alanına girdiğinde kendi bölümü ile ilgili işlemlere rahatlıkla ulaşabilecektir.

clip0015muhasebemodülüörn

 

tog_minusSayı ve Tarih Girişleri

Hesap Makinesi

clip0035

Sayısal değerlerin girilebileceği tüm alanlarda hesaplama ve girişi kolaylaştıran Hesap makinesi, sayısal bir değer girişi yapılırken hesap makinesi yardımıyla dört işlem ve yüzde hesaplama işlemleri yapılabilir. Hesap makinesi üzerindeki fonksiyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Elle hesap yapma özeliği:Ayrıca birim miktar 1 alanı üzerinde iken 3+2 şeklinde yazılıp Enter’a basıldığında toplama işlemini yapıp birim miktar alanına yazmaktadır.

 

Takvim:Tarih bilgileri girişinde kolaylık sağlar.

clip0036

Hareket girişlerinde takvime varsayılan değer olarak günün tarihi gelir. Oka tıklanarak takvim açılır ve ilgili tarih seçimi yapılır. Ayrıca, seçim kontrolü alanında tarih bilgisi üzerinde sağ tıklarak Dün, Bugün, Yarın, Geçen Ay, Gelecek Ay şeklinde hızlı tarih seçimi yapılabilecek seçenekler listelenir.

clip0037

 

tog_minusSeri Seçim kontrolü vs bilgilerin seçiminin yapılabileceği Combo(Seçim Kontrolleri) butonların kullanılması

Combo alanların hepsine alanın yanında bulunan oka tıklanarak seri listesi, stok listesi vs. alfabetik sıraya göre listelenir. Listelenen serilerden ilgili olan seri seçilir.

                        clip0038

Bazı seçim kontrolü butonlar içerisindeki veriler birbirine bağlıdır. Örneğin Fatura satırlarındaki Kod Seçimi seçim kontrolüsuna Stok seçilir ise Kodu seçim kontrolüsunda Stok Kodları listelenecektir. Aynı şekilde Stok kodu altında İzleme kodu tanımlandı ise İzleme Adı alanında da o stok koduna bağlı izleme kodları listelenecektir.

clip0039

A_caution_128

Seçim kontrolü butonların yanında clip0041 var ise seçim kontrolü butonun yanındaki listede veri olduğu ve oka basıldığı zaman listeleneceği anlamına gelir. İzleme kodu yanındaki gibi clip0042 var ise seçim yapılacak verinin olmadığı anlamına gelir. Her ikisi de olduğunda clip0043 okla listenin   clip0041 listenin açılıp seçim yapılabileceği, değiştirilebileceği; üç nokta ile de seçilen kartın açılması sağlanabilir. Ayrıca üç noktaya tıklanarak ilgili Stok kartları listesine ulaşılıp yeni bir stok kartı fatura ekranından çıkmadan yapılabilir.

 

tog_minusHareket girişlerinde Yeni butonunun kullanılması

Yeni Butonu Seri seçimi yapıldıktan sonra ilgili serideki son verilen numaranın 1 arttırılarak no alanına yazılması için kullanılır. Tüm hareket girişlerinde Seri Seçimi yapıldıktan sonra No alanının doldurulması için Yeni butonuna basılmalıdır.

clip0044

 

tog_minusCombolarda(Seçim Kontrolü Alanlarında) klavye üzerindeki F2, F6, F7, F8 tuşlarının kullanılması

F2 Tuşu ile combo butonların açılması

Combo buton üzerinde iken klavyede F2 tuşuna basılır ise combo buton içerisindeki veriler listelenecektir. Ayrıca Kod Seçimi gibi combolarında seçeneklerin değiştirilmesi için kullanılabilir. Örneğin Stok Kodu üzerinde iken F2 ye basılırsa Stok listesi açılacaktır.

 

F6 Tuşu ile stok combolarında Miktar Bilgi Ekranı ‘nın açılması

Tüm hareket girişlerinde satırlarda Kod Seçimi alanında Stok seçildikten sonra Stok combosunda F6 tuşuna basılırsa Miktar Bilgi Ekranı karşımıza çıkar.

clip0045

Daha detaylı bilgi için F6 stok miktar izleme ekranı konusunu inceleyiniz.

 

 

F7 Tuşu ile Cari combolarında Cari Bakiye Penceresi açılması

Cari seçimi yapılan tüm hareket girişlerinde, cari seçimi yapıldıktan sonra klavye üzerinden F7 tuşuna basılır ise carinin Borç, Alacak ve Bakiye toplamları görülebilir. Cari Fin Har. Detay Tanımı seçimi yapıldı ise finans hareket detaylarını da satır ayrıntılarında görülebilmektedir.

clip0046

F8 Tuşu ile bütçe kombolarında, seçili olan bütçe kaleminin son durumu listelenir.

Talep ekranında bütçe seçimi combosunda F8 tuşuna basıldığında ilgili bütçe kalemine ait ödenek durumu, fiili durum, bloke ve kullanılabilir tutar bilgisi ekranı görüntülenir.

clip0016bütçeekranı

 

tog_minusDiyalog kutularında bilgi gruplarını içeren Sekmeler (Tab)

Sekmelerde bir hareket ya da kart üzerinde özelliklerine göre bilgiler kartın yan tarafındaki sekmelerde gruplanmıştır. Sekmelere tıklanarak ilgili verilere ulaşılabilir.

Örneğin Hesap Planı üzerinde 100.00 Kasa Hesabı açıldığında ekranda Genel sekmesi görülmektedir. Durum sekmesine tıklanarak Durumla ilgili bilgiler incelenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusPencerelerle ilgili işlemler esnasında işlemi onaylayan (Tamam (OK), Evet (Yes)), vazgeçildiğini belirten (Vazgeç (Cancel), Hayır (No)) ve bilgiyi silmeyi sağlayan (Sil (Delete)) pek çok fonksiyona sahip Düğmeler

Kullanıcıların yaptıkları işlemler esnasında yapabilecekleri hatalar ile ilgili kullanıcıyı uyarmak amaçlıdır. Örneğin yevmiye fişinde alacak borç tutarı birbirine eşit olmadığı zaman Gusto aşağıdaki uyarı karşımıza çıkar. Evet(Yes) yada Hayır(No) diyerek işleme devam edilir.

clip0049

 

tog_minusBir arada seçilebilen pek çok seçeneği aynı anda işaretlemeye yarayan Onay Kutuları (Check box)

Örnek olarak alış faturasına talep aktarmada birden fazla talep seçilmek istenir ise Seçim alanındaki onay kutuları işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusTablo Görünüşleri

Likom Gusto ERP Yazılımı’nda Listeler menüsü altından ulaşılabilen listelerin hepsi ve yevmiye fişi, stok hareket vb alanlar tablo görünümündedir. Her kullanıcı kendi istekleri doğrultusunda, tablo görünüşlerini zebra, tek renk, üç boyutlu görünüş olarak; satır ve kolon genişliğini, gridlerin renklerini, fontların rengi ve tipini ayarlayabilir. Örneğin, Yevmiye Fiş Listesi mavi-beyaz iken, cari hareket listesi yeşil-beyaz vb gibi ayarlanabilir.

Tablo görünüşlerinin nasıl değiştirilebileceği, aşağıdaki örnek üzerinden izlenebilir. Muhasebe menüsü altında, açlan yevmiye fişi tablosu üzerinde;

ekranrenkdeğiştirme

Bu tablonun standart gelen renklerini değiştirebilmek için yukardaki resim üzerinde gösterilen kırmızı kutu ile işaretli alana çift tıklandığında ekrana Tablo Görünüş Özellikleri penceresi açılır.

clip0052

Görüntü Şekli : Tablo görünüşünün tek renk, zebra (iki renk) ve üç boyutlu olarak belirlenebilmesi için ilgili seçeneklerin yanlarında bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Renk: Tablonun rengi, Tablo Görünüş Özellikleri penceresinde, bu düğmeye tıklandığında ekrana açılan, Temel Renkleri gösteren ya da Özel renk tanımlanan paletten seçilebilir. Eğer “Görüntü Şekli” alanında Üç Boyutlu seçimi yapılmışsa, bu düğme seçilemez olarak görünür.

Yazıtipi: Tablonun yazıtipi, yazıtipinin biçemi, boyutu ve rengi, Tablo Görünüş Özellikleri penceresinde, bu düğmeye tıklandığında ekrana açılan Yazıtip’lerinden seçilebilir.

Ayarları İlk Duruma Getir: Tablo görünüşlerinin ayarları değiştirildikten sonra, eğer ayarlar ilk durumuna, yani programın standart tablo görünüşüne çevrilmek istenirse “Ayarları İlk Duruma Getir” düğmesine tıklanmalıdır.

Tüm Kolonları Sığdır: Özellikle hareket listelerinin kolonları pencerenin alanını taşar. Ekranda görünmeyen kolonlar, kaydırma çubuğu yardımıyla incelenebilir. Ancak tüm kolonların ekranda görünmesi isteniyorsa, bu durumda “Tüm Kolonları Sığdır” düğmesine tıklanmalıdır. Böylece kaydırma çubuğu (scroll bar) kullanılmadan tüm kolonlar ekranda görülebilir.

En Uygun Genişliğe Getir: Tabloların tüm kolonlarının rahatlıkla izlenebileceği bir şekilde ekranda görüntülenmesi istendiğinde “En Uygun Genişliğe Getir” düğmesine tıklanmalıdır.

Tablo görünüşleri yukarıda anlatıldığı gibi değiştirilebilmesinin yanısıra, tablolarda çalışma sırasında kullanıcı tablonun kolon genişliklerini de isteğine göre ayarlayabilir. Kolon genişliğini ayarlayabilmek için, farenin oku kolon çizgisi üzerine getirildiğinde ok, çift taraflı ok (<-->) şeklini alır. Çift taraflı oku, sağa-sola çekerek kolon genişliği ayarlanabilir.

 

tog_minusGrid üzerinde kolona sağ tıklanarak arabul ekranı çalıştırılması

Likom Gusto ERP Yazılımı’nda herhangi bir grid üzerinde, gelişmiş metin bazlı arama yapılmak istenildiğinde, kolonda sağ tıklanarak Ara-Bul ekranından faydalanılır. Örnek olarak, alış fatura listesinde Açıklama alanında HAKEDİS yazılı olan faturaları bulmak için açıklama alanında sağ tıklanarak Ara-Bul seçilir.

clip0053

Açılan ekranda, Aranan kelime yazılarak, Sonrakini Bul veya <Enter> tuşu ile ilgili kaydın üzerine gidilir.

clip0054

 

tog_minusListelerde Tarih Aralığı Seçimi (ScrollBar)

clip0055

Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih butonuna tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih butonuna tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Istenirse kaydırma çubuğu ile tarih aralığı periyodu belirlenebilir.

Tarih aralığı seçimi, başlangıç-bitiş tarih alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu butonuna tıklanarak da yapılabilir. Açılan kutu butonuna tıklanıldığında ekrana açılan seçenekler :

Özel Dönem: Başlangıç-Bitiş Tarih alanında kullanıcının belirleyeceği tarih aralığı, açılan kutuda “Özel Dönem” olarak adlandırılır. Bu durumda, belirlenen özel dönem içinde ilgili cariye yapılan hareketler listelenir.

1 Gün: Açılan kutu alanında “1 Gün” seçildiği takdirde, Bitiş Tarih alanındaki tarihe göre, başlangıç tarihi 1 gün sonrası olarak kabul edilir. Bu durumda, 1 günlük süre içinde yapılan hareketler listelenir.

1 Hafta: Açılan kutu alanında “1 Hafta” seçildiği takdirde, Bitiş Tarih alanındaki tarihe göre, başlangıç tarihi 1 hafta sonrası olarak kabul edilir. Bu durumda, 1 haftalık süre içinde yapılan hareketler listelenir.

2 Hafta: Açılan kutu alanında “2 Hafta” seçildiği takdirde, Bitiş Tarih alanındaki tarihe göre, başlangıç tarihi 2 hafta sonrası olarak kabul edilir. Bu durumda, 2 haftalık süre içinde yapılan hareketler listelenir.

1 Ay: Açılan kutu alanında “1 Ay” seçildiği takdirde, Bitiş Tarih alanındaki tarihe göre, başlangıç tarihi 1 ay sonrası olarak kabul edilir. Bu durumda, 1 aylık süre içinde yapılan hareketler listelenir.

3 Ay: Açılan kutu alanında “3 Ay” seçildiği takdirde, Bitiş Tarih alanındaki tarihe göre, başlangıç tarihi 3 ay sonrası olarak kabul edilir. Bu durumda, 3 aylık süre içinde yapılan hareketler listelenir.

6 Ay: Açılan kutu alanında “6 Ay” seçildiği takdirde, Bitiş Tarih alanındaki tarihe göre, başlangıç tarihi 6 ay sonrası olarak kabul edilir. Bu durumda, 6 aylık süre içinde yapılan hareketler listelenir.

Tüm Dönem: Açılan kutu alanında “Tüm Dönem” seçildiği takdirde, firmanın dönem başlangıç tarihinden, dönem bitiş tarihine kadar yapılan tüm hareketler listelenir.

Açılan kutu düğmesinde yapılan seçim, açılan kutunun sol tarafında bulunan çizelgeye yansır. Aynı şekilde tarih aralığı seçimi, bu çizelgeden de yapılabilir.

 

tog_minusAraç Çubuğu Kullanımı

Araç çubuğu ribbon bar altında ilgili kart ya da harekete göre ilgili özellikler görüntülenmektedir. Bu özellikler ilgili işlemlerin listelendiği seçenek combo butonu ve combo butonda yer alan işlemlerin kısayolların simgelerinden oluşmaktadır. Bu işlemler kart yada harekete bağlı olarak çeşitlenmektedir.

Örneğin Hesap Planı araç çubuğu özellikleri aşağıdaki gibidir:

clip0056

A_caution_128

 

Listeden seçilerek ya da simgelere tıklanarak istenilen işlemler gerçekleştirilebilir.

 

Yevmiye Fiş Listesi açıldığında araç çubuğu üzerindeki özellikler aşağıdaki gibi olacaktır:

clip0058

Görüldüğü gibi araç çubuğu üzerindeki işlemler hareket ve kartın özelliğine göre şekillenmektedir.