Kart ve Hareketlerde Kullanılan Ek Bilgiler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Kart ve Hareketlerde Kullanılan Ek Bilgiler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kart ve Hareketlerde kullanılan ek bilgiler kartlar ve hareketlerde ayrıntı bilgilerin girilmesi amaçıyla kullanılır. Ek Bilgiler hareketlerde Hareket Başlığı ve Hareket Satırlarına özel tanımlanıp girilebilmektedir.  Tanımlanan ek bilgiler Hareket ya da Kart girişlerinde belgeleri, belli özelliklere göre tanımlama, belli özelliğe göre gruplama, raporlamalarda ilgili özelliklere göre filtrelendirme işlemleri yapabilmek amaçlı kullanılabilir. Belli bir kart ile ilgili açıklamaları Not alanlarına girilebilir. Bir hareket girişinde sürekli olarak aynı not girişi yapılacak ise Notlar bölümünde yazılıp varsayılan olarak tanımlandığında kullanıcıların aynı notu tekrar tekrar yazmasının önüne geçilmiş olur. Varsayılan not kullanılarak kullanıcıların işlem sıklığı ortadan kaldırılmış olur.  Sekmelerin isimleri ve işlevleri aynı olmakla birlikte, yapılan tanımlamanın sadece içinde bulunulan kartı etkilediği unutulmamalıdır. Örneğin; Muhasebe Hesap Planı kartlarında tanımlanan Kullanıcı Tanımlı, Cari kartları ya da banka kartlarını etkilemez, sadece hesap planını etkiler.

 

1.

Kullanıcı Tanımlı Alanlar

2.

Hesap Adları

3.

Not Adları

4.

Ek Alanlar

5.

İşaret Tanımı

6.

Personel Tanımı

7.

OLE Nesneleri

8.

Oluşturan ve Değiştiren Kullanıcı Bilgisi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hareket Belgerinde yer alan "Ek Bilgiler" butonu ile erişilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Fiş satırlarındaki, hareket satırlarında Ek Bilgiler ‘e satır üzerinden ve aynı şekilde Hareket Satır bilgileri üzerinden ulaşılabilir.

Satır numarasının bulunduğu alana çift tıklayarak Yevmiye Fişi Satır Ek Bilgileri ekranına ulaşılınabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İlgili fiş satırı seçilerek satır numarası üzerinde iken sağ tıklanır. Ek Bilgiler üzerinden Fiş Satır Ek bilgiler ulaşılır, istenilen tanımlamalar yapılarak Tamam denilerek çıkılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ayrıca Yevmiye Fiş ekranında Fiş İşlemleri alanında bulunan Ek Bilgiler butonu yardımı ile de Yevmiye Fişi Ek Bilgiler ekranına ulaşılınır.