Kart Yapılarına Genel Bakış

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Kart Yapılarına Genel Bakış

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Kartlar menüsünden tanımlanmak istenilen Muhasebe Hesap Planı, Cari Hesaplar, Stoklar vb ulaşılabilir. Kartların tanımları belli bir standarda göre yapılır. Kart yapılarındaki kırılımlar, kırılımlar arasında hangi işaretlerin kullanılacağı, kodun içeriğinin sayı ya da metin olup olmadığı Gusto Sistem’de kod tanımı / maske tanımı altından yapılır. Yapılan tanımlar her karta özeldir ve kod yapısı ile tanımlanan kart yapılarının belli bir standartta olması sağlanır.

 

tog_minusKod Tanımı (Maske)

Maske: Kullanıcının direkt müdahalesine izin verilmeyen bilgi amaçlı bir alandır. Gusto Sistem’de “Kod Tanımı” alanında “Maske” kolonunda tanımlanmış olan kod seviyelerini, programda kart listelerinde tanımlanabileceği maksimum şekilde gösteren bir alandır. Örneğin Hesap Planı üzerindeki Maske yapısı şu şekildedir:

clip0249

Seviye

İzin Verilen Karakter Sayısı

102.01.01.01 hesabı için;

Birinci Seviye

^^^

102

İkinci Seviye

^^

01

Üçüncü Seviye

^^

01

Dördüncü Seviye

^^

01

Kırılımlar (.) ile ayrılmıştır.

 

Hesap kodlarında bu şekilde bir standart oluşturulduğunda, kullanıcıların hesap planını, stok kodları vs. kart yapılarını incelemesi çok daha kolay olacaktır. Kullanıcı müdahalesine izin verilmediği için kod yapılarının belli bir düzende oluşturulması sağlanmaktadır.

 

102.01.01 nolu hesaba yeni bir alt hesap açılmak istendiğinde hesap kodu maske bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Burada Kodu alanına elle müdahale edilemez. Tanımlanan kod tanımına göre Program bir sonraki kodu kendisi atar. Hesap adı yazılarak kart tanımlaması yapılabilir.

 

 

 

A_info_128

Maske tanımı kullanıcılara veri girişi yaparken kolaylık sağlar. Örneğin Yevmiye Fişi girişinde Hesap kodu combosuna kırılımlar, noktalar yazılmaksızın 102000001 yazılır ise aradaki noktalama işaretlerini program kendisi koyarak 102.00.00.01 tanımlanan hesap kodu haline dönüştürür. Aynı zamanda bir kısmı yazılıp kırılımlar arası işaret konur ise sadece o kodun birinci seviyesi ile başlayan hesap kodları listelenecektir. Bu da kullanıcıya arama kolaylığı, işlem kolaylığı sağlayacaktır.

clip0252

 

 

tog_minusKartlara Resim Eklenmesi

Likom Gusto ERP Yazılımında herhangi bir kart ekranda sütunlara kart resimleri eklenebilmektedir. Bu işlem için ilk olarak açılan kart ekranında sütuna sağ tıklayarak Kolon seçimi tuşuna tıklanmalıdır.

kart2

Böylece kartlar ekranına sütun olarak resim alanı eklenebilir. Açılan ekranda "Resim" tuşu, kartlar ekranındaki sütunların arasına taşınarak, ekrana resim alanı bağlanmış olur. Böylece resim eklenmiş olan kartlarda bu sütunun altında resimleri görünebilmektedir.

 

Kartlara resim eklenebilmesi için kartlar ekranında sağ taraftaki ufak oka (<-) tıklanarak resim ekranının açılması sağlanır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelen ekranın sağ tarafında eğer kartın resmi varsa resmi, eğer resmi yoksa boş resim penceresi gelecektir. Açılan boş resim penceresinde resim eklemek için sağ tıklayarak Yükle butonuna gelmek gerekir.

kart5

Açılan Windows dosya seçme ekranında sürücünüzden dosyayı seçtikten sonra kartınızın resmini yükleyebilirsiniz. Devamında kartlar ekranına dönüldüğünde resmin eklenildiği izlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusKart Tanımlamada Hız Kazandıran Özellikler

Kartlar menüsünde çalışılırken, Likom Gusto’nun standart menü seçenekleri ile birlikte kartlara ait 20 maddeden oluşan Kart İşlemleri menüsü bulunur. Kart İşlemleri kart ekranı açıldığında ribbonda otomatik olarak görünür ve yapılmak istenilen işlemler seçeneklerden yapılabilir.

clip0263

tog_minus_sev2Ekleme Silme Bölmesi

Aşağıda ki tabloda Ekleme/Silme Bölmesi alanında bulunan ikonlar, isimleri ve yaptıkları işlemler anlatılmıştır.

 

clip0271x

Özellikler

Listelenmiş hesaplardan seçili olanın kartını ekrana getirir ve bu ekrandan hesabın özellikleri izlenebilir.

exp_collapse

clip0273x

Hesap Aç

Sistemde kayıt edilmiş son kart numarasını 1 arttırarak yeni hesap oluşturma kartını ekrana getirir. Buradan yeni bir hesap tanımlaması yapılır.

clip0274x

Alt Hesap Aç

Seçili olan üst(ana) hesabın altına yeni bir hesap açar.

clip0275x

Sil

Ekranda listelenmiş hesaplardan seçili olanın sistemden silinmesini sağlar.

clip0276x

Kes

Ekranda listelenmiş hesaplardan seçili olanın kesilmesini sağlar.

clip0277x

Kopyala

Ekranda listelenmiş hesaplardan seçili olanın kopyalanmasını sağlar.

clip0278x

Yapıştır

Kes-Kopyala işlemlerine maruz kalan hesabın yapıştırılmasını sağlar.

 

tog_minus_sev2Gezinme Bölmesi

Aşağıda ki tabloda bu Gezinme Bölmesi alanında bulunan ikonlar, isimleri ve yaptıkları işlemlerden bahsedilmiştir.

clip0280x

Önceki

Ekranda seçilmiş olan başlıktan bir önce ki başlığa geçmeye yarar.

clip0281x

Sonraki

Ekranda seçilmiş olan başlıktan bir sonra ki başlığa geçmeye yarar.

clip0282x

İlk

Listelenmiş kartlar içerisinde ilk sırada yer alan karta gitmeyi sağlar.

clip0283x

En Son

Listelenmiş kartlar içerisinde son sırada yer alan karta gitmeyi sağlar.

clip0284x

Üst Hesap

Bulunulan hesap bir alt kart ise onun içinde bulunduğu üst(ana) hesaba geçer.

clip0285x

Alt Hesap (İlk)

Bulunulan hesap üst(ana) hesap ise içerisinde yer alan alt hesaplardan ilkine gider.

clip0286x

Alt Hesap (En Son)

Bulunulan hesap üst(ana) hesap ise içerisinde yer alan alt hesaplardan en son oluşturulmuş olana gider.

clip0287x

Bul

Bul ikonuna tıklanıldığında gelen ekrandan belirlenen özelliklere göre arama yapılıp istenilen kart bulunulabilir.

exp_collapse

clip0288x

Şube Yetkileri

Seçili hesabın ait olduğu şube adı, kısa adı, sembolü gibi bilgilerin görüntülenmesini sağlar.

clip0289x

Yazdır

Yazdır butonuna tıklanıldığına bütün tanımlı hesaplar ve alt hesapları ekrana getirilerek çıktısı alınabilir.

exp_collapse

clip0291x

Yenile

Açılmış ekranda bulunan hesaplarda değişiklik yapıldığında ekranda bunu görmek için Yenile ikonuna tıklanılır.

 

tog_minus_sev2Diğer İşlemler

Diğer işlemler alanında Aktifler/Pasifler, Seçilen Kart İçin, Tüm Kartlar için alanları bulunmaktadır.

clip0292x

Aktifler/Pasifler

clip0297x

Aktifler

Sistemde tanımlanmış hesaplardan aktif olanların görüntülenmesini sağlar.

clip0298x

Pasifler

Sistemde tanımlanmış hesaplardan pasif olanların görüntülenmesini sağlar.

clip0299x

Tümü

Sistemde tanımlanmış hesaplardan aktif ve pasif olanların  yani tüm hesapların görüntülenmesini sağlar.

clip0293x

Seçilen Kart İçin

Bulunulan ekranda seçili olan kart için yapılabilecek işlemleri gösterir. Mesela Hesap Planı ekranında bulunan kartlar için Muavin Defteri hareketi görüntülenebilir. Aşağıda ki tabloda farklı modüller altında yer alan kart işlemleri için seçilen ve tüm kartlar için yapılabilecek işlemler listelenmiştir.

clip0294

Tüm Kartlar İçin

Bulunulan ekranda ki tüm kartlar için yapılabilecek işlemleri gösterir. Mesela Hesap Planı ekranında bulunan kartlar için Hesap Birleştirme hareketi görüntülenebilir. Aşağıda ki tabloda farklı modüller altında yer alan kart işlemleri için seçilen ve tüm kartlar için yapılabilecek işlemler listelenmiştir.

Aşağıda ki tabloda her modül için Seçilen Kart ve Tüm Kartlar için yapılabilinen işlemler listelenmiştir.

KARTLAR

SEÇİLEN KART İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

 

MUHASEBE / HESAP PLANI

 

 

Muavin Defteri

Son Onaylı Yevmiye Defteri Değiştirme

Hesap Birleştirme

Toplu Hesap Şekli Değiştirme

 

FİNANS / MÜŞTERİ SATICI

Hesap Özeti

Borç Alacak Eşleme

Outlook'a Gönder

 

 

FİNANS / BANKA

Hesap Özeti

Borç Alacak/Eşleme

Banka Şube Tanımları

Banka Maaş Formatları

Banka İkramiye Formatları

FİNANS / KASA

Hesap Özeti

 

FİNANS / DİĞER FİNANS

Hesap Özeti

Borç Alacak/Eşleme

Toplu B/A Eşleme

STOK / HİZMET

Hareket Listesi

İzleme Kodları

KDV Oranları Değişikliği

Temin Yerleri Aktarımı

 

STOK / STOK

Hareket Listesi

İzleme Kodları

 

KDV Oranları Değişikliği

Temin Yerleri Aktarımı

Miktarı Sıfır Olanları Pasif Yap

Dinamik Kodları Baştan Düzenle

Stok Dönem Kapama

İzleme Kodlarının Miktarı Sıfır Olanları Pasif Yap

İzleme Kodu Ara&Bul

STOK / DEPO

Bu Depo'dan

Bu Depo'ya

Mal Bazında Hareket Listesi

Rezervasyon Listesi

 

ÜRETİM / ÜRÜN AĞACI

Üretim Sürelerini Hesaplat

Formül Oluştur

 

Toplu Üretim Süresi Hesaplama

Öncelik Koduna Göre Rotaya Kopyala

Ürün Ağacı Toplu Malzeme Değişimi

ÜRETİM / OPERASYON

Formül Oluştur

 

İNSAN KAYNAKLARI / ORGANİZASYON

Personel Listesi

 

SABİT KIYMETLER / Sabit Kıymetler

Hareket Listesi

Ayrıntı Kodları

KDV Oranları Değişikliği

Temin Yerleri Aktarımı

Sabit Kıymet Türleri