Kullanıcı ve Grup Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Kullanıcı ve Grup Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Programda grup tanımlamanın amacı kullanıcıları çalıştıkları departmanlar bazında yetkilendirmek içindir. Bilindiği gibi her firmanın muhasebe, pazarlama, finansman vb departmanları vardır. Bu departmanlarda görev alan kişilerin kendi departmanları bazında yetkileri vardır. Örneğin, muhasebe elemanı pazarlama elemanı ile aynı yetkilere sahip değildir. Bu nedenle, kullanıcı ve kullanıcı grupları tanımlanmalıdır.

Gusto > Tanımlar > Kullanıcı ve Gruplar seçeneği ile ilgili işlemin yapılacağı pencereye ulaşılır.exp_collapse

BPM ve Gusto içerisinde yer alan kullanıcı ve gruplar liste halinde açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu ekran üzerinden var olan bir kullanıcı silinebilir ya da yeni bir kullanıcı–grup tanımlanabilir. Tanımları yapmak için liste ekranı üzerinde yer alan Ekle, Düzenle ve Sil butonlarını kullanmak yeterlidir. Ayrıca kullanıcıların sıralaması da değiştirilebilir, sıralama yapılması istenen kriterin olduğu kolon üst tarafta "Gruplamak istediğiniz kolonu buraya taşıyınız."  yazan alana sürüklendiğinde sıralama, kritere göre yeniden düzenlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Örneğin bir kullanıcı eklendiğinde;

 

Kullanıcı Bilgileri: Eski sürümlerde Gusto Sistem üzerinde yapılan işlemler, yeni versiyonda sisteme gerek kalmadan tanımlamaların olduğu ekrana taşınmıştır. Ek olarak kullanıcıya ait bir fotoğraf ekleme işlemi gerçekleştirilebilir. Resim alanında sağ tuş ile tıklanıp yükleme ya da yapıştırma işlemi ile resim eklenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kullanıcı Adı : Sisteme giriş yapacak kullanıcının kısa adı bu alanda yer alır.

Uzun Adı : Sisteme giriş yapacak kullanıcının uzun adı bu alanda yer alır.

Muhasebe E - Defter Adı : Muhasebeye kayıtlı e- defter adıdır.

E - Posta : Kullanıcının e - posta bilgisi bu alanda yer alır.

Doğum Tarihi : Kullanıcının doğum tarihi bu alanda yer alır.

Kayıt Tarihi : Kullanıcının sisteme kayıtlı olduğu tarih bu alanda yer alır.

Durumu : Kullanıcı durumunu ifade eden alandır.

Aktif : Kullanıcı aktif durumdaysa bu sekme işaretli olmalıdır.

Pasif : Kullanıcı pasif durumdaysa bu sekme işaretli olmalıdır.

Pasif durumdayken geçmiş hareketleri izlenebilsin : Kullanıcının pasif durumdayken geçmiş hareketlerin izlenmesi için bu sekme işaretli olmalıdır.

Şifre, ilk girişte kullanıcı tarafından belirlensin : Sisteme giriş yapacak olan kullanıcın şifresi ilk girişte belirlenmesi isteniliyorsa bu sekme işaretli olmalıdır.

BPM' e girebilsin : Kullanıcının BMP' e giriş yetkisi olması için bu sekme işaretli olmalıdır.

 

Grup Üyelikleri: Sistemde tanımlı olan gruplara kullanıcının ekleneceği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İzlenmesi gereken adımlar tamamlandığında, kullanıcı listede aşağıdaki gibi görülebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Listeye ait Ribbon bar özellikleri ile liste görünümünü de değiştirilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kullanıcılar ve Gruplar kart görünümünde, istenilen tasarımın uygulanacağı ekran da bulunmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Örneğin; personelin sadece adı ve e-mail adresinin görüntülenmesi için yapılacak işlem; seçme-bırakma ile kullanılmayan alanlar sürüklenip, sol bölümde yer alan gizli elemanlar alanına bırakılmasıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Uygula işlemi ile kart üzerinde istenilen tasarım uygulanmış olur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Şifre Politikası:Kullanıcı ve Yetki Grubu Tanımları” ekranından açılan ekranla kullanıcı şifrelerinin sağlaması gereken kriterler de belirlenebilir.