Raporlama ve Crystal Reports Özellikleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Raporlama ve Crystal Reports Özellikleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

RAPORLAR

ERP ve Kurumsal Bilgi Teknolojisi uygulamaları sayesinde bilgi, çok hızlı ve doğru üretildiğinden iç ve dış süreçlerindeki değişimleri sonuç rapor ve performans göstergeleri sürekli takip edilebilmektedir. Sistem, verilerini doğru yorumlayabilen, organizasyonel bir yapıya dönüşmelidir. Aksi takdirde kendini sürekli iyileştirmesi gereken işletme, fayda maliyet açısından veri oluşturan ancak yorumlanmayan bir hale dönüşmüş atıl sistemler haline gelme tehlikesi ile karşı karşıya kalmak zorunda kalacaktır. ERP sistemine girilmiş olan verilerin anlamlı bilgiler olması açısından raporlar oluşturulmalıdır. Yöneticiler girilen veriler ile değil verilerle ilgili özet bilgiler olan RAPORLAR ile ilgilenirler. Yöneticilerin yetkilerine göre farklı raporlar tasarlanıp farklı bilgileri görmeleri sağlanabilir. Raporlar sistemin kontrol edilebilirliği, işleyişinin izlenebilmesi için vazgeçilmez unsurlardır.

 

tog_minusRaporlar Ekranı Kullanımı

Gusto Raporlar menü yapısı, Crystal 7–8 versiyon raporları ve Crystal Reports versiyon 11 olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Bu yapıyı Raporlar > Genel(Tüm), Standart, Özel Raporlar başlıkları altında görüntülemek mümkündür. Kullanıcılar görmek istedikleri raporlara Özel, Standart ve Genel (Tüm) Raporlar altından ulaşabilirler.

Raporlar ekranı açıldığı zaman kart yapılarında olduğu gibi kırılımlı bir yapı açılır. Ekranın sol tarafında ana modüller, o modüllerde tanımlanmış olan raporlar listelenir. İlgili modüle göre gruplanmış olan raporları bulmak oldukça kolaydır. Genel (Tüm) Raporlar , Özel Raporlar ,  Standart Raporlar olmak üzere.

Raporlar  sekmelerine ayrı ayrı girerek nasıl göründüklerini inceleyelim:

 

Tüm Raporlar

Gusto Sistem > Tanımlar > Raporlar sekmesinden Tüm (Genel) Raporlar tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Özel Raporlar

Kullanıcı isteklerine göre özel tasarlanmış olan raporlardır.

Gusto Sistem > Tanımlar > Raporlar sekmesinden Özel Raporlar tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Standart Raporlar

Gusto Sistem > Tanımlar > Raporlar sekmesinden Standart Raporlar tıklanır. Standart raporlar, firmaya kurulum yapıldıktan sonra direk olarak ulaşılabilen, herhangi bir tasarım işlemi yapılmadan sistemde mevcut olan raporlardır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Rapor Ekranı

Gusto Genel, Standart ve Özel Raporlara nasıl ulaşılacağı anlatıldıktan sonra herhangi bir rapor üzerinde rapor özelleiklerini incalayelim :

Gusto Sistem > Tanımlar > Raporlar > Standart Raporlar > 002.005 - Likom Stok Denetimi > 002.005.002.010 - Stok Hareket Listesi   raporu üzerinden anlatılacaktır:

Raporlar menüsünden ilgili rapor bulunur. Rapora tıklanıldığında sağ tarafta rapor bilgileri gözükür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Rapor Başlık Bilgisi: 002.005.002.010(rapor kodu)   -  Stok Hareket Listesi (rapor adı) olarak sayfanın en üstünde görülür.

Rapor Dosyası: Rapor Bağlama ekranında Crystal Report 11’de raporun hazırlandığı rpt dosyasının görüldüğü alandır. Diğer kriterleri incelemeden önce Rapor Bağlama ekranı anlatılacaktır. Rapor Bağlama ekranı sadece bu ekranı görme yetkisine sahip kullanıcılar tarafından görülebilir. Rapor Bağlama ekranına rapor üzerinde iken sağ tıklayıp Özellikler denerek ulaşılır:

 

clip0019_rprözelliklersekmesi

 

tog_minus_sev2Rapor Bilgileri Ekranı

Özelliklere tıklandığında Rapor Bilgileri ekranı karşımıza çıkar. Genel, Rapor Yetkileri ve Diğer sekmelerinden oluşur.

 

hmtoggle_arrow1Genel Sekmesi

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Genel sekmesi altında rapor bilgileri yer alır. Rapor Genel bilgileri altında Rapor Üst Hesap, Rapor Hesap, Rapor Dosyası, Bu raporun kullanılacağı ekran türü ve Açıklama bilgileri yer alır.

Dosya: İlgili raporun Cyrstal Raport 11’de hazırlanmış olan rpt uzantılı dosyanın Gözat yardımıyla sisteme eklendiği alandır.

Dizin: Kullanıcıların raporlara istedikleri zaman ulaşabilmeleri için raporların serverda tüm kullanıcıların erişimine açık belli bir lokasyonda saklanması gerekir. Rapor Gözat yardımıyla eklendiğinde raporun bulunduğu dizin bilgisi otomatik olarak Dizin’e yazılır. Raporla ilgili değişiklik yapılmak istendiğinde rapor dizini bilgisi yardımıyla rapor bulunabilir.

Bu ekranın kullanılacağı ekran türü: Program içerisinde listelerde ya da hareket içerisinde iken Gönder butonları ile de rapor alınabilmektedir. Raporun hangi ekrandaki Gönder butonuna bağlanacağı ekran seçimi bu alandan yapılır. Gönder butonlarına maksimum 30 adet rapor bağlanabilmektedir.

Revizyon Numarası: Raporla ilgili revizyon yapılıp yapılmadığı revizyon numarası ile anlaşılır. Rapor ilk eklendiğinde ise 00, yapıldı ise artarak 01, 02 şeklinde kaydedilerek bir rapor üzerinde kaç kez değişiklik yapıldığı yazılabilir.

Açıklama: Rapor sisteme bağlanırken belli bir açıklama girilebilir.

 

hmtoggle_arrow1Rapor Yetkileri Sekmesi

Rapor önizleme ve parametre yetkilerinin verildiği sekmedir. Önizleme yetkisi verilmeyen kullanıcı raporu açtığında Önizleme butonunu kapalı olarak görecektir ve raporla ilgili işlem yapamayacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Standart, Genel ve Özel raporlara nasıl erişileceğini ve rapor ekranındaki kriterleri anlattıktan sonra ilgili rapora girilip hangi işlemleri yapabileceğimizden bahsedelim. Herhangi bir rapor içerisine girildiğinde Önizleme yapılabilir, Yazdırılabilir, rapor çeşitli dosya formatlarında Export edilebilir. Rapor bilgileri görüldükten sonra rapor yazdırılabilir. Rapor alımında parametre seçimi olan raporlarda belli parametrelerin girilerek şablon oluşturulabilir. Oluşturulan şablon seçimi yapılarak rapor alınabilir. Program içerisindeki Gönder butonlarından rapor alınması sağlanabilir.

 

hmtoggle_arrow1Diğer Sekmesi

Bu sekmede rapora ait kayıtlar tutulur. Oluşturan ve değiştiren bilgileri kayıtlıysa, ekranda görünecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Önizleme Butonu

Raporlarla ilgili yapabilecek işlemlerden birincisi Önizleme Butonu’nun kullanılmasıdır. Önizleme Butonu raporla ilgili gerekli verileri girdikten sonra raporu ekrana getirmek için kullanılır. Önizleme Butonu eğer kullanıcıya yetki verilmemiş ise Kapalı görünür, çalıştırılamaz. Talep edilen bir rapor tasarlanıp sisteme eklendikten sonra yetkilendirme yapılır.

Gusto > Raporlar > Standart Raporlar > 002.005 - Likom Stok Denetimi > 002.005.002.010 Stok Hareket Listesi raporu açılır. Önizleme butonuna tıklanır.

clip0526

İlgili ekran;

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Rapor önizleme denildikten sonra ilgili ekran örnekteki gibidir. Belirli kriterde parametrelerde istenildiğinde önizleme butonunun bulunduğu ekranda "Şablon  & Parametreler" seçeneği bulunmaktadır.

Yeni parametrelerle Önizleme yapılmak istendiğinde aşağıdaki ekran açılacaktır:

clip0019_rprparametresi_zoom25

Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

hmtoggle_arrow1Genel Sekmesi

Rapor parametrelerinde belli başlı özellikler yer almaktadır.

Rapor Başlığı : Örnekte alınan standart raporun adı yazar.

Firma Adı : Gusto ERP Yazılım'nda çalışılan firma adı yazar.

clip0019_parametre1

Rapor Dönemi;

Dönem Adı : İstenilen yıl bu alana yazılır.

Dönem Aralığı : istenilen dönem aralıkları burada tanımlanır.

clip0019_parametre2

Rapor Tarihi : Seçilen tarihte varolan kayıtları getirmeye yarar.

clip0019_parametre3

Aşağıdaki özellikler belirlendiği şekilde raporda önizleme yapılabilir. Seçili alanlar raporda yer alırken seçilmeyenler raporda gözükmez.

 

clip0019_parametre4

 

Firma Adresi;

Adres : İlgili firmanın adresi yazılır.

Şehir : İlgili firmanın bulunduğu şehir yazılır.

clip0019_parametre5

Rapor belirlenen tema çerçevesinde önizleme alır.

clip0019_parametre6

Şablonlar : Önceden kaydedilmiş / oluşturulmuş bir şablon varsa ve kullanılmak isteniliyorsa buradan belirlenen şablon şeçilir.

Şablona kaydet butonu ise güncellenen bilgileri bu buton aracığıyla varolan başka bir şablon üzerine kaydetmeye yarar.

Yeni şablon butonu ise yeni bir şablon oluşturmamıza yarar.

clip0019_parametre8

 

hmtoggle_arrow1Dinamik Sekmesi

Bu sekmede rapor içerisinde kullanılan tablolara göre oluşan standart alanlara göre şablonlar oluşmaktadır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, 'Yeni Kriter' dedikten sonra parametlerle oynamak, üzerlerinde istenilen işlemleri yapmak ve bu işlmeler doğrultusunda rapora gelmesini sağlamak mümkündür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

hmtoggle_arrow1Kod Kriterleri Sekmesi

Bu sekme ise raporda gelecek sonuçları kod ve ad gibi parametlerle sınırlamayı sağlamaktadır. Sekmenin altında bulunan“Yeni Kriter Ekle“ butonu kullanılarak oluşturulan kriterler rapor içerisinde kullanılan tabloların alanları üzerinde Tek Kod, Kod Aralığı, Alt Hesaplar ,Benzer Kod, Benzer Ad belirtilerek rapor içerisinde veri süzme işlemi gerçekleştirilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Rapor Yazdırma

Yazdır düğmesi yardımıyla yapılabilir. Yazdır butonuna basıldığında yine Rapor Kriterleri ekranı açılır. Kriterler seçilip Tamam’a tıklanırsa rapor yazıcıya gönderilebilir. Yazdırma işlemi aynı zamanda Önizleme butonuna basılıp rapor ekranı üzerindeki Yazdır butonu yardımıyla da yapılabilmektedir.

clip0019_rpryazdırma