Şifreleme ve Veri Güvenliği

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Şifreleme ve Veri Güvenliği

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Şifreleme ve Yetki Tanımı ile Veri Güvenliğinin Sağlanması

Bilgilerinin gizliliği ve güvenliği her firma için önemli bir unsurdur. Likom Gusto'da, verilerin güvenliği amacıyla, kullanıcı bazında yetki tanımları ve her kullanıcıya ait genel şifreleme sistemi sayesinde, kullanıcıların hangi menü seçeneklerine girebileceği, hangilerine giremeyeceği belirlenebilir. Yine her kullanıcının programa girişi sırasında kullanıcı adı ve şifresi kullanması zorunluluğu ile yapılan değişiklik ve yaratılan verilerin hangi tarih ve saatte hangi kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği ayrıntılı olarak tutulur (LOG FİLE) ve izlenebilir. Bütün bunların yanında kullanıcıların okuma, ekleme ve değiştirme hakları da sınırlanabilir, mevcut verilerin kullanım hakları belirlenebilir.

Şifre Gizliliğinin Önemi ve Şifre Değiştirme

A_info_128

Likom Gusto ERP’nin en büyük özelliklerinden biride kayıt girişlerinin hangi kullanıcı tarafından hangi tarih ve saatte yapıldığının izlenebilmesidir. Örneğin hatalı kayıt girildiğinde, hangi bilginin ne zaman, hangi kullanıcı tarafından oluşturulduğu ve son olarak kim tarafından değiştirildiği takip edilebilir.

 

 

Veri Güvenliğiniz için lütfen kullanıcı bilgilerini aldıktan sonra şifre değiştirme işlemi ile kullanıcı şifrenizi değiştiriniz.

Şifre değiştirmek için sol üst köşede bulunan GustoLogo'dan "Şifre Değiştir" menüsü açılır.

 

hmfile_hash_f78fbbba

Mevcut şifreniz ve kullanılmak istenen şifrenin sorulduğu ekranlar kaydedilerek şifre değiştirme işlemi gerçekleştirilir.

 

tog_minusKullanıcı Şifresi Kontrol Politikası

clip1245sifrepolitikasi

Şifre Kontrol Politikası Uygulanmasın :  Bu sekme işaretlendiğinde varolan özellikler pasif duruma geçer.

Şifre Geçerlilik Gün Sayısı ( Süresiz için 0) : Şifre geçerlilik süresinin (belirlenen gün kadar) tanımlanacağı yerdir.

En Az Şifre Uzunluğu : Belirlenecek şifrenin uzunluğunun tanımlanacağı yerdir.

En Az Büyük Harf Sayısı : Şifrede bulunan büyük harf sayısının tanımlanacağı yerdir.

En Az Küçük Harf Sayısı : Şifrede bulunan küçük harf sayısının tanımlanacağı yerdir.

En Az Rakam Sayısı : Şifrede bulunan rakam sayısının tanımlanacağı yerdir.

En Az Alfanumerik Olmayan Karakter Sayısı : Şifrede bulunan alfanumerik karakterlerin sayısının tanımlanacağı yerdir.

Belirli bir süre kullanılmadığında şifre sorulsun : Programın belirli süre içinde kullanılmadığında şifrenin sorulmasını aktif hale getirmek istediğimizde tanımlama yapacağımız yerdir. Belirlenen süre 'Dakika' olarak tanımlamamız gerekir.

Windows Authentication  Uygulansın : Kişinin kullanıcı kartında belirlenen Windows Kullanıcı adı ile eşlenmesi sayesinde BPM Kullanıcı adı ve şifresi sorulmadan giriş yapılmasını sağlanır. Bu kriter tüm kullanıcılar için geçerlidir.