Yeni Dönem Oluşturma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Yeni Dönem Oluşturma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi programında 2012 yılından 2013 yılına geçiş aşamasında yeni firma açmadan dönem açmak isteyen firmalarımızda yapılması gereken  işlemler çalışılan firmaya dönem tanımlanarak yapılacaktır. Bu nedenle yeni bir firma tanımlamaya gerek yoktur. Likom Gusto’nun dönemsellik özelliğinden faydalanılarak açılan yeni dönemler sayesinde 2013 yılı dönemi içinde 2012 dönemi izlenebilir ancak diğer dönemler için hareket girişine izin vermez.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

2013 Yılında Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımında çalışmak için Yetkili şifresi bulunan kişiler tarafından Gusto > Tanımlar > Gusto Sistem Tanımları > Firma / Dönem Seç > Genel Tanımlar > Dönemler > Yeni Dönem butonu tıklanır.

 

Gusto Sistem de dönemler seçimi ile açılan ekranda yeni dönem tanımlanacak firma üzerinde iken ‘Yeni Dönem’ düğmesine basılarak Dönem Adı ile Dönem Başlangıcı ve Dönem Bitişi alanları girilir. Dönem Başlangıç ve Bitiş tarihlerinin bir yılı kapsaması gereklidir.

Bu işlemlerden sonra ilgili firma hem eski hem de tanımlanan yeni dönem bilgileri ile izlenir.

 

clip0281_yenidonm

 

Dönem sil ve dönem değiştir düğmeleri ile tanımlanmış olan dönem üzerinde değişiklik yapılabilir ya da dönem tamamen silinebilir.

 

clip0281_dönemsil

 

Dönem açma işlemlerinden sonra Likom Gusto Programında  2013 yılı kayıt işlemleri için ilgili dönem seçimi yapılıp veri girişi yapılabilir. Veri girişleri için ayrıca kart tanımlamaya gerek yoktur. Önceki çalışılan döneme ait kart ve seri bilgileri ile işlem yapılmaya devam edilir. Ancak kurumsal yapıya bağlı olarak seri tanımlamalarına ilave yapılması mümkündür. Örneğin Fatura işlemleri yıl bazında takip edilmek isteniyorsa 2013  yılı için seri tanımı yapılabilir. AF-2012 , AF-2013 serileri gibi.

Kart kod yapılarında yapılacak olan değişiklikler de dönemsel çalışmalarda herhangi bir aksaklığa yol açmayacaktır. Dönemsel çalışma özelliği kodlar üzerinde değil hareketler üzerinde etkili olacaktır. 2013  Yılı döneminde kart kod yapılarındaki değişiklik 2012 Yılı döneminde de izlenecektir yalnız 2013  yılında açılan yeni kartlar 2012 yılında da hareket giriş tutarları olmadan izlenebilecektir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.