Yetkiler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Yetkiler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Yetkiler Genel Ekran Yetkileri,Şube Yetkileri ve Kart Bazlı Yetkiler  olmak üzere 3 başlık altında incelenebilir.

 

tog_minusGenel Ekran Yetkileri

Genel Ekran  Yetkileri alanına gelmek ve Kullanıcı Grupları'nın yetkilerini belirlemek için Sol üst köşedeki Likom Gusto ERP Yazılımı simgesine tıklanmalı ve çıkan menüde Tanımlar bölümünden Yetkiler'e gelinmelidir. exp_collapse

Yetkiler düğmesine tıklanıldığında aşağıda ki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yetkiler ekranında Yetki Tanımları ve Gruplara verilen yetkilerin ayarlandığı alan bulunmaktadır.

Yetki Tanımları alanında Yetki Kodu ve Yetki Adı alanları mevcuttur. Sistemde bulunan tüm yetkiler bu alandadır. Tümünü Aç düğmesine tıklanıldığında bütün kırınımlar ve alt alanlar görüntülenir. Tümünü Kapat düğmesine tıklanılğında sadece kırınım alanları görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gruplara Verilen Yetkiler alanınında Yetki Tanımları alanında yapılan seçime göre bilgiler görüntülenir. Örneğin  Finans alanı altında bulunan  BST001 kodlu  Banka Şube Tanımları seçimi yapıldığına gruplara verilen yetkiler alanı aşağıda ki gibi görüntülenmektedir.

yetkiTanim2

Sistemede tanımlı gruplar Grup Adı alanı altında görülmektedir. Hangi gruba hangi izinlerin verilip verilmeyeceği bu alanda belirlenir. Yukarda ki resimde de görüldüğü gibi Banka Şube Tanımları için Normal, Muhasebe ve Tam Yetkili Gruplarına Okuma, Ekleme, Değiştirme, Silme yetkileri verilmiştir.

 

Okuma: Yetki Tanımları alanında seçilmiş işlemin, okunmasını, görülmesini sağlamak için bu yetki verilmelidir.

Ekleme: Yetki Tanımları alanında seçilmiş işlem için ekleme yetkisi bu alandan verilir. Mesela  Banka Şube Tanımları seçimi sonrası hangi grupların şube ekleyebileceği buradan belirlenir.

Değiştirme: Yetki Tanımları alanında seçilmiş işlem üzerinde değişiklik yapabilcek gruplar buradan belirlenir.

Silme: Yetki Tanımları alanında seçilmiş işlemin silinmesi için hangi gruplara yetki verileceği bu alandan belirlenir.

 

yetkiTanim3    düğmesine tıklanıldığında bulunulan satır üzerinde ki tüm yetkiler(Okuma-Ekleme-Silme-Değiştirme) seçili hale gelir.

yetkiTanim4      düğmesine tıklanıldığında bulunulan satır üzerinde ki tüm yetkiler(Okuma-Ekleme-Silme-Değiştirme) seçili halden seçilmemiş hale gelir.

yetkiTanim5       düğmesine tıklanıldığında bulunulan satır üzerinde ki tüm yetkiler, aynı şekilde bulunulan satırdan sonra ki satırlara aktarılır. Yani 4. satır üzerinde örneğin  Normal grubu için izinleri belirledikten sonra yetkiTanim5       düğmesine  tıklanılırsa, belirlenen tüm yetkiler 4. satırdan sonra gelen diğer tüm gruplara da aynen aktarılır.

 

Ayrıca Yetki Tanımları ve Gruplara Verilen Yetkiler alanlarında Yetki Kodu, Yetki Adı ve Grup Adı kolonlarının ilk satır alanlarına ulaşmak istediğimiz yetki yada grup adını yazarak, ulaşılmak istenilen yere kısaca erişilebilinir.

yetkiTanim6

 

Gruplara verilen yetkiler belirlenirken, sistem bazı izinleri değiştirilemez olarak getirir.

Örneğin ANKET001 kodlu Anket Tanımlama yetkisi için gruplara sadece Okuma yetkisi verilebilir. Ekleme, Silme, Değiştirme yetkileri müdehaleye izin verilmez olarak gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ekran üzerinde tüm yetki tanımları için gruplara verilen yetkiler belirlendikten sonra Kaydet düğmesine tıklanılır. Kapat düğmesine tıklanılıdığında ise Yetki Tanımları ekranından çıkılır.

 

tog_minusŞube Yetkileri

Firmanın farklı lokasyonları mevcut ve her lokasyonun sadece kendine ait kart ve hareketleri görmesi isteniyorsa şubeli yapı tercih edilmelidir.

Şubeler sadece kendine ait kart ve hareketlerde yetkilendirilirken, merkez şube tüm kart ve hareketler için yetkiye sahiptir.

Firmaya ait şubeleri görmek, yeni şube tanımlamak ve şube yetkilerini belirlemek için sol üst köşede bulunan Likom Gusto ERP Yazılımı simgesine gustooSimge tıklanmalıdır. Gelen ekranda Tanımlar >Gusto Sistem Tanımları düğmesine tıklanılır. Gelen ekranda sol üst köşede bulunan Gusto simgesine tıklanılarak firma-dönem seçimi yapılır.

gustoFirmaDönemSeç

Firma dönemi seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Şubeler ikonuna tıklanıldığında Şubeler ekranı görüntülenir.

subelerekranlarisubeler

 

 

 

 

Şubeler ekranında Yetkiler düğmesine tıklanıldığında  sistem ilk olarak uyarı verir.

sistemUyarısubeYetkilerii

OK denilerek işleme devam edilir ve Şube Yetkileri ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Şube Yetkileri ekranında Şube Bilgileri alanında bağlı olunulan şubenin adı , kısa adı gibi bilgileri bulunur.  Yukarda ki erkanda da görüldüğü üzere bağlı olunulan şube Merkez Şube. Diğer Şubelere Verilen Yetkiler alanında ise merkeze bağlı alt şubeler bulunmaktadır. Bu alanda Merkez Şube ye ait kart ve hareketler için alt şubelere de Okuma ve Değiştime yetkileri verilebilir. Tümünü Seç tüm şubeler için tüm izinleri seçili hale getirirken, Tümünü Bırak ise tüm seçili alanları seçili olmayan duruma getirir. Kaydet düğmesine tıklanıldığında yapılan değişiklikler sisteme kayıt edilir ve ekrandan çıkılır. Vazgeç düğmesine tıklanıldığında ise hiç bir değişiklik sisteme yansıtılmadan ekrandan çıkılır.

 

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda tanımlı kartlarda, karta özgü şube yetkisi verilmek istenilebilinir. Bu durumda yetkilendirme işleminin yapılacağı karta ulaşılır.  Örneğin Stok Modülü > Kartlar alanından Stok ikonuna tıklanıldığında gelen kartlar. Kart üzerinde sağ tıklanıldığında gelen seçeneklerden yada Kart İşlemleri Sekmesinde bulunan seçeneklerden Şube Yetkileri'ne tıklanılır. exp_collapse

Şube Yetkileri'ne tıklanıldığında Şubelere Verilen Yetkiler ekranı görüntülenir.

kartBazliSubelereVerYet

Stok Kartları ekranında ki kartlardan istenilene özgü yetki tanımlaması bu Şubelere Verilen Yetkiler ekranından ayarlanabilir. Tümünü Seç, tüm şubelere seçili kart için tüm yetkilerin seçilmesini, Tümünü Bırak seçili olanların, seçili olmayan hale gelmesini sağlar. Alt Hesaplar Dahil seçimi işaretlenir yani seçilirse, seçili karta ait alt hesaplar mevcutsa onlar içinde yetkilerin aynı olması sağlanılır. Tamam düğmesine tıklanılarak yapılan değişikler kayıt edilir ve ekrandan çıkılır. Vazgeç düğmesine tıklanılırsa yapılan değişiklikler sisteme yansıtılmadan ekrandan çıkılır.

 

tog_minusKart Bazlı Yetkiler (Kart Yetki Kısıtlamaları)

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda tanımlı kartlarda, her kullanıcı ya da kullanıcı gruplarına her kart için ayrı yetki verilmek istenebilir. Bu yetkilendirmelerin yapılabilmesi için öncelikle Gusto > Tanımlar menüsünden Parametre Öndeğerleri menüsü açılarak "Kullanıcı bazlı kart yetkileri seçilen modüle göre devreye alınsın" öndeğerinin işaretlenmesi gerekmektedir.exp_collapse

 

Parametre işaretlendikten sonra Gusto Sistem'den bu yetkilendirmenin kullanılacağı modüller ve yetki tanımları yapılmalıdır. Bu tanımlamaların yapılacağı pencereye Gusto Sistem içerisindeki Firmaya Bağlı Tanımlar sekmesinden "Kart Yetki Kısıtlamaları" menüsüne tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

 

Kart Yetki Kısıtlamaları menüsüne tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.

 

Kart_Yetki_Kisit_Pencere

 

Modül : Likom Gusto ERP Yazılımı'nda ki modüller yer almaktadır. Seçim sonrasında seçilen modüle ait kartların yetki tanımı yapılabilir.

 

Kod Aralığı : Kod aralığı seçildiğinde, seçilmiş olan modül'de ki kartlar içerisinde aralık verilerek belirtilen aralıktaki kartların hepsi için yetkilendirme yapılabilir.

 

Bütün Kartlar : Bütün kartlar seçildiğinde, seçilmiş olan modül'de ki tüm kartlar listelenmektedir. Buradan yetki tanımının yapılacağı kart bulunup, yetkilendirme yapılabilir.

 

Yetki Kullanılacak Modüller : Bu butona tıklandığında yetki kısıtlamasının kullanılacağı modüller seçilmektedir. "Kullanıcı bazlı kart yetkileri seçilen modüle göre devreye alınsın" işaretli olsa dahi buradan seçilmeyen modül için yetki kısıtlaması yapılamamaktadır.

 

Kullanıcılara Verilen Yetkiler : Her bir kullanıcı için ayrı ayrı yetkilendirme yapılacak ise bu seçenek işaretlenip listelenen kullanıcılar içerisinden yetkilendirme yapılabilir.

 

Gruplara Verilen Yetkiler : Belirlenen kart için her kullanıcı için ayrı ayrı değil, seçilen kullanıcı grubuna yetkilendirme yapılmak istendiğin kullanılmaktadır.

 

Toplu Seçim İşlemleri : Toplu seçim işlemleri ile seçilmiş olan kullanıcı veya grup için belirtilen kart yada kod aralığında tüm (Okuma, Hareket Yapma, Değiştirme, Silme) yetkilendirme işlemleri toplu olarak yapılabilir.

 

Yetkilendirme işlemi tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak pencere kapatılır.

 

Uygulama örneği aşağıdaki gibidir,

 

100.01 nolu TL KASASI kartı için Yetkili Kullanıcısına yetki verilmiştir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

100.02 nolu EURO KASASI kartı için Yetkili Kullanıcısına yetki verilmemiştir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yetkili kullanıcısı Likom Gusto ERP Yazılımı'na giriş yapıp kasa kartlarını görüntülemek istediğinde, kart ağacı içerisinde sadece yetkisinin olduğu kartları görüntülebilmektedir.

 

Kart_Yetki_Kisit_Agac

 

Hareket girişlerinde de sadece yetkisinin olduğu kartları görebilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_info_128

Kart açma yetkisi olan kullanıcılar, kendilerinin açtığı kartlarda yetki tanımının değiştirilmesine gerek kalmadan kart yetkilerine sahip olmaktadır.

 

 

tog_minusSeri Yetkileri

Seri Yetkileri ile sistemde tanımlı tüm seriler için kullanıcı grupları bazında yetkilendirme yapılır. Seri Yetkileri alanına ulaşmak için Likom Gusto ERP Yazılımı'nda sol üst köşede bulunan Gusto simgesine tıklanılır. Gelen ekranda Tanımlar> Gusto Sistem Tanımları ikonuna tıklanılır. Açılan Gusto Sistem Tanımları ekranının sol üst köşesinde bulunan Gusto simgesine tıklanılarak firma dönem seçimi yapılır. Açılan ekranda Firmaya Bağlı Tanımlar menüsünden Seri Tanımları alanında bulunan Seri Yetkileri seçimine tıklanılır ve Seri Yetkileri Atama ekranına ulaşılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Seri Yetkileri Atama ekranında Seriler, Tüm Yetki Grupları, Yetkili Yetki Grupları alanları bulunmaktadır. Seriler alanından seri seçimi yapıldıktan sonra, seçilen seri üzerinde yetkili olunması istenilen grup Tüm Yetki Grupları alanından seçilir. Grup adı üzerine gelindiğinde eklekeleSeriyetkigrup  düğmesine tıklanılarak grubun Yetkili Yetki Grupları alanına geçmesi sağlanılır. Yetkili Yetki Grupları alanında bulunan gruplardan, seçili seri için yetkinin kaldırılması isteniliyorsa yetkialSeriYetkiGrup düğmesine tıklanılarak grubun Yetkili Yetki Grupları alanında çıkması sağlanılır. tumuYetkilliSeriSecgru düğmesine tıklanıldığında sistemde tanımlı tüm gruplara yetki verilirken, tumyetkialseri  düğmesine tıklanıldığında yetkilendirilmiş tüm grupların yetkileri kaldırılır.

Yetki Grubu Kullanıcılarını Güncelle düğmesine tıklanılarak, listede görünmeyen ama tanımlanmış gruplar var ise bunların liste alanına gelmesi sağlanır.

Kaydet düğmesine tıklanıldığında yapılan değişiklikler kaydedilerek ekrandan çıkılır.

Vazgeç düğmesine tıklanıldığınsa yapılan değişiklikler sisteme yansıtımadan ekrandan çıkılır.