Gösterge Paneli Elemanlari Devami 3

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Perspektif > Perspektif Tasarım >

Gösterge Paneli Elemanlari Devami 3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

tog_minusAralık Filtresi

Gösterge panelinde herhangi bir aralıktaki sayısal değerlerin veya tarih değerlerinin, diğer gösterge paneli elemanlarını filtrelemesi için aralık filtresi kullanılır.

clip1585

 

tog_minus_sev2Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Bu bölümde veri öğeleri ve gizli veri öğelerinde bulunan her bir alanın ne işe yaradığı açıklanacaktır.

clip1586

Şekil 198 - Aralık Filtresi Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Değerler, aralık filtresinin Y eksenindeki değerlerin hesaplanmasında kullanılan veri kaynağı alanlarının sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1587

Şekil 199 - Değerler

Değişkenler, aralık filtresinin yatay ekseninde gösterilmek istenen değerleri içeren veri kaynağı alanlarının sürüklenip bırakıldığı yerdir. Aralık filtresinde aynı anda sadece bir değişken alanı kullanılabilir.

clip1588

Şekil 200 - Değişken

Seriler, aralık filtresinde grafik serilerini oluşturan değerlerin bulunduğu veri kaynağı alanlarının sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1589

Şekil 201 - Seriler

 

tog_minus_sev2Seriler

Aralık filtresinin verileri, grafik üzerinde serilere bağlı olarak çeşitli şeklillerde gösterilebilir.

Seri tipini değiştirmek için

ya veri öğelerinin değerler bölümünde ilgili kutudaki veri öğesinin sağ tarafında bulunan tuşa tıklanarak açılan Seri Tipi penceresinden istenilen seri türü seçilir

clip1590

Şekil 202 - Seri Tipi Tuşu

clip1591

Şekil 203 - Seri Tipi Penceresi

ya da ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Seri Tipi grubunda bulunan Çizgi, Yığılmış Çizgi, Tam Yığılmış Çizgi, Alan, Yığılmış Alan veya Tam Yığılmış Alan seçeneklerinden istenilen biri seçilir.

clip1592

Şekil 204 - Seri Tipi Grubu

Seri Tipi

Açıklaması

İkon

Çizgi

Serileri çizgiler şeklinde gösterir.

clip1593

Yığılmış Çizgi

Serileri ayrı ayrı çizgiler şeklinde gösterir. Serilerin toplam değeri vurgulanır.

clip1594

Tam Yığılmış Çizgi

Serileri ayrı ayrı çizgiler şeklinde gösterir. Serilerin yüzdeleri vurgulanır.

clip1595

Alan

Serileri çizgilerin altında kalan alanlar şeklinde gösterir.

clip1596

Yığılmış Alan

Serileri çizgilerin altında kalan ve üst üste eklenmiş alanlar şeklinde gösterir. Serilerin toplamları vurgulanır.

clip1597

Tam Yığılmış Alan

Serileri bütün bir alanın parçaları olarak gösterir. Serilerin yüzdeleri vurgulanır.

clip1598

Tablo 27 - Seri Tipleri

ş

tog_minusGörüntü

Gösterge panelinde herhangi bir görsel öğe göstermek için görüntü elemanı kullanılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

tog_minus_sev2Görsel Öğe Ekleme

Görüntü elemanına görsel öğe eklemek için öncelikle

ya ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki grubunda bulunan Yükle veya İçe Aktar tuşlarından birine tıklanır

clip1600

Şekil 206 - Yükle ve İçe Aktar Tuşları

ya da gösterge paneli elemanına sağa tıklanarak açılan menüden Yükle veya İçe Aktar menü adımlarından biri seçilir.

clip1601

Şekil 207 - Yükle ve İçe Aktar Menü Adımları

Daha sonra bilgisayar üzerindeki, görüntü elemanında gösterilmek istenen resim dosyası seçilir.

Yükle özelliğinin kullanılması durumunda gösterge panelinde, resim dosyasının bilgisayar üzerindeki konumu tutulur.

İçe Aktar özelliğini kullanılması durumunda gösterge panelinde, resim dosyasının bir kopyası tutulur.

 

tog_minus_sev2Boyutlandırma ve Hizalama

Boyutlandırma

Görüntü gösterge paneli elemanına eklenen görsel öğeyi boyutlandırmak için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Boyutlandırma grubunda bulunan Kırp, Genişlet, Sığdır veya Yakınlaştır seçeneklerinden istenilen seçilir.

clip1602

Şekil 208 - Boyutlandırma Grubu

Boyutlandırma Türü

Küçük Boyutlu Görsel Öğe vs Büyük Boyutlu Görsel Öğe

Açıklaması

Kırp

clip1603

Eklenen görsel öğenin boyutları gösterge paneli elemanının boyutlarından büyükse, görsel öğe elemana sığacak şekilde kırpılır.

Genişlet

clip1604

Eklenen görsel öğe, gösterge paneli elemanının boyutlarıyla yeniden boyutlandırılır.

Sığdır

clip1605

Eklenen görsel öğenin boyutları gösterge paneli elemanının boyutlarından büyükse, görsel öğe elamana sığacak şekilde oranı bozulmadan yeniden boyutlandırılır.

Yakınlaştır

clip1606

Eklenen görsel öğe, gösterge paneli elemanına sığacak şekilde oranı bozulmadan yeniden boyutlandırılır.

Tablo 28 - Boyutlandırma Türleri

Hizalama

Görüntü gösterge paneli elemanına eklenen görsel öğeyi hizalamak için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Hizalama grubunda bulunan Sol Üste Hizala, Üste Hizala, Sağ Üste Hizala, Sağ Merkeze Hizala, Sağ Alta Hizala, Alta Hizala, Sol Alta Hizala, Sol Merkeze Hizala veya Merkeze Hizala seçeneklerinden istenilen seçilir.

clip1607

Şekil 209 - Hizalama Grubu

Hizalama Türü

Açıklaması

Sol Üste Hizala

Eklenen görsel öğeyi gösterge paneli elemanının en soluna ve en üstüne yaslar.

Üste Hizala

Eklenen görsel öğeyi gösterge paneli elemanının en üstüne yaslar.

Sağ Üste Hizala

Eklenen görsel öğeyi gösterge paneli elemanının en sağına ve en üstüne yaslar.

Sağ Merkeze Hizala

Eklenen görsel öğeyi dikeyde ortalayarak gösterge paneli elemanının en sağına yaslar.

Sağ Alta Hizala

Eklenen görsel öğeyi gösterge paneli elemanının en sağına ve en altına yaslar.

Alta Hizala

Eklenen görsel öğeyi yatayda ortalayarak gösterge paneli elemanının en altına yaslar.

Sol Alta Hizala

Eklenen görsel öğeyi gösterge paneli elemanının en soluna ve en altına yaslar.

Sol Merkeze Hizala

Eklenen görsel öğeyi dikeyde ortalayarak gösterge paneli elemanının en soluna yaslar.

Sol Üste Hizala

Eklenen görsel öğeyi gösterge paneli elemanının en soluna ve en üstüne yaslar.

Merkeze Hizala

Eklenen görsel öğeyi yatayda ve dikeyde ortalar.

 

tog_minusMetin Kutusu

Gösterge panelinde herhangi bir bilgilendirme ve ya açıklama yapmak için metin kutusu elemanı kullanılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

tog_minus_sev2Metin İçeriği Düzenleme

Metin kutusunun içeriğini düzenlemek için

ya ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Ayarlar grubunda bulunan Düzenle tuşuna tıklanarak

clip1609

Şekil 211 - Düzenle Tuşu

ya da gösterge paneli elemanına sağa tıklanarak açılan menüden Düzenle menü adımı seçilerek

clip1610

Şekil 212 - Düzenle Menü Adımı

 

Zengin Metin Editörü penceresi açılır.

Zengin metin editörü kullanılarak istenilen düzenlemeler yapılır ve Tamam tuşuna tıklanır.