Gösterge Paneli Elemanları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Perspektif > Perspektif Tasarım >

Gösterge Paneli Elemanları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Gösterge panelinde kullanılabilecek tüm elemanlar, ribbon menünün Giriş sekmesindeki Ekle grubunda yer almaktadır.

exp_collapse

Şekil 48 - Gösterge Paneli Elemanları

Herhangi bir elemanı gösterge paneline eklemek için o elemanın olduğu tuşa tıklamak yeterli olur.

Tasarım aracında eklenen tüm gösterge paneli elemanları için ortak olan 2 yer vardır. Bunlar Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri ve Gösterge Paneli Elemanı Araçları’dır.

Pers65

Şekil 49 - Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri (Izgara İçin)

Pers66

Şekil 50 – Gösterge Paneli Elemanı Araçları (Izgara İçin)

tog_minusPivot

Veri kaynağındaki verilerin özetlerini, satır ve sütunlarda gruplama yaparak göstermek için pivot kullanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

                    Şekil 51 - Pivot

 

tog_minusVeri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

 

Bu bölümde veri öğeleri ve gizli veri öğelerinde bulunan her bir alanın ne işe yaradığı açıklanacaktır.

Veri1

Şekil 52 - Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Değerler, satır ve sütun verilerinin kesişim noktalarında gösterilecek olan değeri içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

veri2

Şekil 53 – Değerler

Sütunlar, sütun başlıklarının alacağı değerleri içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1362

Şekil 54 – Sütunlar

Satırlar, satır başlıklarının alacağı değerleri içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1363

Şekil 55 – Satırlar

 

 

tog_minusBaşlangıç Durumu

Pivot elemanının başlangıç durumunda, satır ve sütun grupları varsayılan olarak genişletilmiş ya da daraltılmış şekilde gösterilebilir. Bunun için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Veri sekmesindeki Düzen grubunda bulunan Başlangıç Durumu alt menüsünden Sütun Gruplarını Genişlet ve/veya Satır Gruplarını Genişlet seçenekleri seçilir.

clip1364

Şekil 56 - Başlangıç Durumu Menüsü

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 57 - Sütun Grupları Daraltılmış

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 58 - Sütun Grupları Genişletilmiş

 

tog_minusIzgara

 

Verikaynağındaki verileri, kolonlar halinde bir tabloda oldukları gibi, özetlerini, özetlerinin farklarını ya da belirli bir zamandaki dağılımlarını çeşitli görsellerle göstermek için ızgara kullanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 59 - Izgara

tog_minus_sev2Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Bu bölümde veri öğeleri ve gizli veri öğelerinde bulunan her bir alanın ne işe yaradığı açıklanacaktır.

clip1368

Şekil 60 - Izgara Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Sütunlar, ızgarada gösterilecek olan sütunları oluşturacak alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1369

Şekil 61 – Sütunlar

Mini grafikler, ızgarada bulunan mini grafik türündeki kolonlar için zaman değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1370

Şekil 62 - Mİni Grafikler

 

tog_minusKolonlar

Izgara gösterge paneli elemanı 4 farklı kolon türünü destekler.

Kolon Türü

Açıklaması

Boyut

Sürüklenip bırakılan alanın değerlerini olduğu gibi gösterir.

Ölçü

Sürüklenip bıraklan alanın değerlerini kullanarak hesaplanan özetleri gösterir.

Delta

Sürüklenip bırakılan 2 alanın değerlerini kullanarak herbiri için ayrı ayrı oluşturulan özetlerin farkını gösterir.

Mini Grafik

Sürüklenip bırakılan alanın değerlerini mini grafik şeklinde gösterir.

Tablo 6 - Kolon Türleri

Boyut

Boyut türündeki kolonlar, sürüklenip bırakılan alanın değerlerini olduğu gibi gösterir. Eğer sürüklenip bırakılan alan resim verisi içeriyorsa, değerler resim olarak gösterilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 63 - Boyut

Ölçü

Ölçü türündeki kolonlar, sürüklenip bıraklan alanın değerlerini kullanarak hesaplanan özetleri gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 64 - Ölçü

Ölçü türündeki kolonlarda özetler, metin ya da bar olarak gösterilir. Bu iki farklı görünüm arasında seçim yapmak için, Kolon Seçenekleri penceresinden Değer ya da Bar değerlerinden biri seçilir.

clip1373

Şekil 65 - Kolon Seçenekleri Penceresi

Bar görünümünde sıfır seviyesinin her zaman görünmesi için, Always Show Zero Level seçim kutusu işaretlenir.

clip1374

Şekil 66 - Her Zaman Sıfır Seviyesini Göster

Delta

Delta türündeki kolonlar, sürüklenip bırakılan 2 alanın değerlerini kullanarak herbiri için ayrı ayrı oluşturulan özetlerin farkını gösterir.

clip1375

Şekil 67 - Delta

Kolon türü olarak delta seçildiğinde Mevcut ve Hedef alanlarının sürüklenebildiği iki taşıyıcı kutu görülür.

clip1376

Şekil 68 - Delta Taşıyıcı Kutucukları

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 69 - Delta Alanı

Delta türündeki kolonlarda özet farkları, metin ya da bar olarak gösterilir. Bu iki farklı görünüm arasında seçim yapmak için, Kolon Seçenekleri penceresinden Değer ya da Bar değerlerinden biri seçilir.

Değer Görünümü

clip1378

Şekil 70 - Değer Görünümü

Değer görünümünde değer türü, gösterilecek olan değerin hesaplanma türünü belirler.

Değer Türü

Açıklaması

Örnek

Mevcut Değer

Mevcut kutucuğuna sürüklenip bırakılan alanın değerlerini gösterir.

clip1379

Mutlak Sapma

Mevcut ve hedef kutucuklarına sürüklenip bırakılan alanlarının değerlerinin farkını gösterir.

clip1380

Sapma Yüzdesi

Mevcut ve hedef kutucuklarına sürüklenip bırakılan alanlarının değerlerinin farkını, mevcut değerin yüzdesi olarak gösterir.

clip1381

Hedef Yüzdesi

Hedef kutucuğuna sürüklenip bırakılan alanın değerlerini, mevcut değerin yüzdesi olarak gösterir.

clip1382

Tablo 7 - Değer Türü

Sonuç göstergeci, hangi durumda hangi göstergecin gösterileceğini belirler.

Sonuç Göstergeci

Açıklaması

Örnek

Büyük olması iyidir

Mevcut değer hedef değerden büyükse, “iyi” göstergeci gösterilir. Mevcut değerin hedef değerden küçük olması durumunda “kötü” göstergeci gösterilir.

clip1383

Küçük olması iyidir

Mevcut değer hedef değerden küçükse, “iyi” göstergeci gösterilir. Mevcut değerin hedef değerden büyük olması durumunda “kötü” göstergeci gösterilir.

clip1384

Gösterge yok

Herhangi bir göstergeç gösterilmez.

clip1385

Büyükse uyarı

Mevcut değer hedef değerden büyükse, “uyarı” göstergeci gösterilir. Aksi takdirde herhangi bir göstergeç gösterilmez.

clip1386

Küçükse uyarı

Mevcut değer hedef değerden küçükse, “uyarı” göstergeci gösterilir. Aksi takdirde herhangi bir göstergeç gösterilmez.

clip1387

Tablo 8 - Sonuç Göstergeci

Threshold type, herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limitin ne üzerinden işleme sokulacağını belirler.

Threshold Type

Açıklaması

Mutlak

Herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limit, mutlak değeri üzerinden işleme sokulur.

Yüzde

Herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limit, yüzde üzerinden işleme sokulur.

Tablo 9 - Threshold Type

Threshold value, herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limiti belirler.

Bar Görünümü

clip1388

Şekil 71 - Bar Görünümü

Bar görünümünde sıfır seviyesinin her zaman görünmesi için, Always Show Zero Level seçim kutusu işaretlenir.

clip1389

Şekil 72 - Her Zaman Sıfır Seviyesini Göster

 

Mini Grafik

Mini grafik türündeki kolonlar, sürüklenip bırakılan alanlardaki değerin zamana göre dağılımını grafik olarak gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 73 - Mini Grafik

Veri öğeleri bölümünde bulunan mini grafikler grubundaki değişkenler kutusuna sürüklenip bırakılan alan, zaman değerlerini içerir.

Mini grafik türündeki kolonların görünümü, kolon seçenekleri penceresinden ayarlanabilir.

clip1391

Şekil 74 - Mini Grafik Kolon Seçenekleri Penceresi

Mini Grafik Kolon Seçeneği

Açıklaması

Başlangıç ve bitiş değerlerini göster.

İlgili hücrelerde başlangıç ve bitiş değerlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Mini grafik görünüm türü

Mini grafikler için geçerli olan çizgi, bar, alan ya da kazanç/kayıp bölgeleri görünüm türlerinden hangisinin geçerli olacağını belirler.

En büyük ve en küçük noktaları vurgula.

Mini grafik üzendeki en büyük ve en küçük noktaları vurgulu gösterir.

Başlangıç ve bitiş noktalarını vurgula.

Mini grafik üzendeki başlangıç ve bitiş noktalarını vurgulu gösterir.

                                                            Tablo 10 - Mini Grafik Kolon Seçenekleri

Etkileşim

Izgara elemanı için hem ana filtre özelliği hem de detaylar gösterme özelliği etkin hale getirilebilir.

Ana Filtre

Izgara elemanında ana filtre etkin hale getirildikten sonra (bkz. Ana Filtre), filtreleme yapmak için satırlardan istenilenler üzerine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 75 - Izgara Ana Filtre Öncesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 76 - Izgara Ana Filtre Sonrası

satırın üzerine çift tıklanır.

 

tog_minusGrafik

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

tog_minus_sev2Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

 

Bu bölümde veri öğeleri ve gizli veri öğelerinde bulunan her bir alanın ne işe yaradığı açıklanacaktır.

clip1398

Şekil 81 - Grafik Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Değerler

Değerler, garfiğin Y eksenindeki değerlerin hesaplanmasında kullanılan veri kaynağı alanlarının sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1399

Şekil 82 – Değerler

Değerler bölgesindeki kutucuklar bölmeler şeklinde gruplanmıştır. Bölmeler, farklı grafik türleri için farklı kutucuklar içerebilir.

Değişkenler

Değişkenler, garfiğin X ekseninde gösterilmek istenen değerleri içeren veri kaynağı alanlarının sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1400

Şekil 83 - Değişkenler

Seriler

Seriler, grafik serilerini oluşturan değerlerin bulunduğu veri kaynağı alanlarının sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1401

Şekil 84 - Seriler

 

tog_minus_sev2Seriler

Grafik üzerindeki veriler serilere bağlı olarak çeşitli şeklillerde gösterilebilir.

Seri Türü Grubu

Seri Türü

Açıklaması

İkon

Sütun

Sütun

Serileri yan yana dizilmiş dikdörtgenler şeklinde gösterir.

clip1402

Yığılmış Sütun

Serileri üst üste dizilmiş dikdörtgenler şeklinde gösterir. Serilerin toplam değerini vurgular.

clip1403

Tam Yığılmış Sütun

Serileri tek bir dikdörtgenin parçaları olarak gösterir. Serilerin yüzdelerini vurgular.

clip1404

Nokta / Çizgi

Nokta

Serileri noktalar şeklinde gösterir.

clip1405

Çizgi

Serileri çizgiler şeklinde gösterir.

clip1406

Yığılmış Çizgi

Serileri ayrı ayrı çizgiler şeklinde gösterir. Serilerin toplam değeri vurgulanır.

clip1407

Tam Yığılmış Çizgi

Serileri ayrı ayrı çizgiler şeklinde gösterir. Serilerin yüzdeleri vurgulanır.

clip1408

Basamaklı Çizgi

Serileri basamaklı çizgiler şeklinde gösterir.

clip1409

Eğri

Serileri eğri çizgiler şeklinde gösterir.

clip1410

Alan

Alan

Serileri çizgilerin altında kalan alanlar şeklinde gösterir.

clip1411

Yığılmış Alan

Serileri çizgilerin altında kalan ve üst üste eklenmiş alanlar şeklinde gösterir. Serilerin toplamları vurgulanır.

clip1412

Tam Yığılmış Alan

Serileri bütün bir alanın parçaları olarak gösterir. Serilerin yüzdeleri vurgulanır.

clip1413

Basamaklı Alan

Serileri basamaklı çizgilerin altında kalan alanlar şeklinde gösterir.

clip1414

Eğri Alanı

Serileri eğrilerin altında kalan alanlar şeklinde gösterir.

clip1415

Yığılmış Eğri Alanı

Serileri eğrilerin altında kalan ve üst üste eklenmiş alanlar şeklinde gösterir. Serilerin toplamları vurgulanır.

clip1416

Tam Yığılmış Eğri Alanı

Serileri bütün bir alanın parçaları olarak ve eğriler ile ayrılmış alanlar şeklinde gösterir. Serilerin yüzdeleri vurgulanır.

clip1417

Aralık

Sütun Aralık

 

clip1418

Alan Aralık

 

clip1419

Kabarcık

Kabarcık

Serileri, X ve Y eksenlerindeki değerler dışında üçüncü bir değeri baz alarak daireler şeklinde gösterir.

clip1420

Finansal

En Yüksek-En Düşük-Kapanış

 

clip1421

Açılış-En Yüksek-En Düşük-Kapanış (Mum)

 

clip1422

Açılış-En Yüksek-En Düşük-Kapanış (Hisse Senedi)

 

clip1423

Tablo 11 - Seri Türleri

 

Sütun

 

Serileri yan yana dizilmiş dikdörtgenler şeklinde gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 85 - Sütun

Yığılmış Sütun

Serileri üst üste dizerek gösterir. Serilerin toplam değerini vurgular.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 86 - Yığılmış Sütun

Tam Yığılmış Sütun

Serileri tek bir dikdörtgenin parçaları olarak gösterir. Serilerin yüzdelerini vurgular.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 87 - Tam Yığılmış Sütun

Nokta / Çizgi

Nokta

Serileri noktalar şeklinde gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 88 - Nokta

Çizgi

Serileri çizgiler şeklinde gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 89 - Çizgi

Yığılmış Çizgi

Serileri ayrı ayrı çizgiler şeklinde gösterir. Serilerin toplam değeri vurgulanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 90 - Yığılmış Çizgi

Tam Yığılmış Çizgi

Serileri ayrı ayrı çizgiler şeklinde gösterir. Serilerin yüzdeleri vurgulanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 91 - Tam Yığılmış Çizgi

Basamaklı Çizgi

Serileri basamaklı çizgiler şeklinde gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 92 - Basamaklı Çizgi

Eğri

Serileri eğri çizgiler şeklinde gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 93 - Eğri

Alan

Alan

Serileri çizgilerin altında kalan alanlar şeklinde gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 94 - Alan

Yığılmış Alan

Serileri çizgilerin altında kalan ve üst üste eklenmiş alanlar şeklinde gösterir. Serilerin toplamları vurgulanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 95 - Yığılmış Alan

Tam Yığılmış Alan

Serileri bütün bir alanın parçaları olarak gösterir. Serilerin yüzdeleri vurgulanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 96 - Tam Yığılmış Alan

Basamaklı Alan

Serileri basamaklı çizgilerin altında kalan alanlar şeklinde gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 97 - Basamaklı Alan

Eğri Alanı

Serileri eğrilerin altında kalan alanlar şeklinde gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 98 - Eğri Alanı

Yığılmış Eğri Alanı

 

Serileri eğrilerin altında kalan ve üst üste eklenmiş alanlar şeklinde gösterir. Serilerin toplamları vurgulanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 99 - Yığılmış Eğri Alanı

Tam Yığılmış Eğri Alanı

Serileri bütün bir alanın parçaları olarak ve eğriler ile ayrılmış alanlar şeklinde gösterir. Serilerin yüzdeleri vurgulanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 100 - Tam Yığılmış Eğri Alanı

Aralık

Sütun Aralık

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 101 - Sütun Aralık

Sütun aralık seri türü seçildiğinde ilgili bölmenin içeriği aşağıdaki gibi iki kutucuktan oluşur.

clip1441

Şekil 102 - Sütun Aralık Bölmesi

Değer 1, belirlenecek aralığın ilk sınırını belirleyen değerleri içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Değer 2, belirlenecek aralığın diğer sınırını belirleyen değerleri içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Alan Aralık

clip1442

Şekil 103 - Alan Aralık

Alan aralık seri türü seçildiğinde ilgili bölmenin içeriği aşağıdaki gibi iki kutucuktan oluşur.

clip1443

Şekil 104 - Alan Aralık Bölmesi

Değer 1, belirlenecek aralığın ilk sınırını belirleyen değerleri içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Değer 2, belirlenecek aralığın diğer sınırını belirleyen değerleri içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Kabarcık

Kabarcık

Serileri, X ve Y eksenlerindeki değerler dışında üçüncü bir değeri baz alarak daireler şeklinde gösterir.

clip1444

Şekil 105 – Kabarcık

Kabarcık seri türü seçildiğinde ilgili bölmenin içeriği aşağıdaki gibi iki kutucuktan oluşur.

clip1445

Şekil 106 - Kabarcık Bölmesi

Değer, Y ekseninde gösterilecek değerleri içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Ağırlık, kabarcıkların alan büyüklüğünü belirleyen değerleri içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Finansal

En Yüksek-En Düşük-Kapanış

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 107 - En Yüksek-En Düşük-Kapanış

En yüksek-en düşük-kapanış seri türü seçildiğinde ilgili bölmenin içeriği aşağıdaki gibi üç kutucuktan oluşur.

clip1447

Şekil 108 - En Yüksek-En Düşük-Kapanış Bölmesi

En Yüksek, belirlenen periyodtaki en yüksek fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

En Düşük, belirlenen periyodtaki en düşük fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Kapanış, periyodun sonundaki fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.