Gösterge Paneli Elemanları Devamı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Perspektif > Perspektif Tasarım >

Gösterge Paneli Elemanları Devamı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Açılış-En Yüksek-En Düşük-Kapanış (Mum)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 109 - Açılış-En Yüksek-En Düşük-Kapanış (Mum)

Açılış-En yüksek-en düşük-kapanış (mum) seri türü seçildiğinde ilgili bölmenin içeriği aşağıdaki gibi dört kutucuktan oluşur.

clip1449

Şekil 110 - Açılış-En Yüksek-En Düşük-Kapanış (Mum) Bölmesi

Açılış, periyodun başlangıcındaki fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

En Yüksek, belirlenen periyodtaki en yüksek fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

En Düşük, belirlenen periyodtaki en düşük fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Kapanış, periyodun sonundaki fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

 

Açılış-En Yüksek-En Düşük-Kapanış (Hisse Senedi)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 111 - Açılış-En Yüksek-En Düşük-Kapanış (Hisse Senedi)

Açılış-En yüksek-en düşük-kapanış (hisse senedi) seri türü seçildiğinde ilgili bölmenin içeriği aşağıdaki gibi dört kutucuktan oluşur.

clip1451

Şekil 112 - Açılış-En Yüksek-En Düşük-Kapanış (Hisse Senedi) Bölmesi

Açılış, periyodun başlangıcındaki fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

En Yüksek, belirlenen periyodtaki en yüksek fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

En Düşük, belirlenen periyodtaki en düşük fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Kapanış, periyodun sonundaki fiyat değerlerini içeren alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

Bölmeler

Grafik elemanları birden fazla bölmeden oluşabilir. Her bölme fakrlı serileri göstermek için kullanılır. X eksenindeki değerler bölmeler tarafından ortak kullanılırken, her bölmenin Y eksenindeki değerler kendisine aittir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 113 – Bölme

Yeni bir bölme eklemek için veri öğeleri ve gizli veri öğeleri bölümünde yer alan  clip1453 tuşuna tıklanır.

clip1454

Şekil 114 - Bölme Ekle Tuşu

Böylece veri kaynağı alanlarının sürüklenip bırakabileceği yeni kutucuklar eklenmiş olur.

clip1455

Şekil 115 - Yeni Bölme

Varolan bir bölmeyi kaldırmak için bölme etiketinin sağında bulunan  clip1456 tuşuna tıklanır.

clip1457

Şekil 116 - Bölmeyi Kaldır Tuşu

Etkileşim

Grafik elemanı için hem ana filtre özelliği hem de detaylar gösterme özelliği etkin hale getirilebilir.

Hedef Ölçüler

Grafiklerde detaylandırma ve ana filtre değişkenler veya seriler üzerinden yapılabilir. Detaylandırma türünü ayarlamak için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Veri sekmesindeki Hedef Ölçüler grubunda bulunan Değişkenler veya Seriler seçeneklerinden istenilen biri seçilir.

clip1458

Şekil 117 - Hedef Ölçüler

Ana Filtre

Grafik elemanında ana filtre etkin hale getirildikten sonra (bkz. Ana Filtre), filtreleme yapmak için istenilen serinin ya da değişken grubunun üzerine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 118 - Grafik Ana Filtresi (Seçim Yok)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 119 - Grafik Ana Filtresi (Değişken)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 120 - Grafik Ana Filtresi (Seri)

Detayları Gösterme

Grafik elemanında detayları gösterme özelliği etkin hale getirildikten sonra, detaylara inmek için detayı gösterilmek istenen serinin ya da değişken grubunun üzerine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 121 - Grafik Detayları Gösterme (Seçim Yok)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 122 - Grafik Detayları Gösterme (Ankara)

Eğer aynı gösterge paneli elemanı için ana filtre de etkinleştirilmişse detaylara inmek için detayı gösterilmek istenen serinin ya da değişken grubunun üzerine çift tıklanır.

Stil

Grafik Yönü

X ve Y eksenlerinin yataydaki ve dikeydeki konumları değiştirilerek grafiğin yönü belirlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 123 - Yatayda X Dikeyde Y

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 124 - Yatayda Y Dikeyde X

Grafiğin yönünü değiştirmek için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Düzen grubunda bulunan Döndür seçeneği seçilir.

clip1466

Şekil 125 - Döndür Tuşu

X Ekseni

Grafik gösterge paneli elemanında X ekseni, değişkenlerin değerlerinin gösterildiği eksendir. X ekseni ile ilgili düzenleme yapmak için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Düzen grubunda bulunan X-Ekseni Ayarları tuşuna tıklanarak X-Ekseni Ayarları penceresi açılır.

clip1467

Şekil 126 - X-Ekseni Ayarları Tuşu

clip1468

Şekil 127 - X-Ekseni Ayarları Penceresi

X-Ekseni Ayarı

Açıklaması

X-Eksenini Göster

Bu seçim kutusu seçildiğinde grafik üzerinde X ekseni gösterilir. Aksi takdirde X ekseni gösterilmez.

Başlığı Göster

Bu seçim kutusu seçildiğinde X ekseni için başlık gösterilir. Aksi takdirde başlık gösterilmez.

Varsayılan Metin

X ekseni başlığının metin içeriğinin varsayılan metin olmasını sağlar. Başlığı göster seçim kutusu seçildiğinde aktif olur.

Özel Metin

X ekseni başlığının metin içeriğinin yanındaki kutucuğa girilen metin olmasını sağlar. Başlığı göster seçim kutusu seçildiğinde aktif olur.

Tablo 12 - X-Ekseni Ayarları

Y Ekseni

Grafik gösterge paneli elemanında Y ekseni, değer alanlarının sayısal değerlerinin gösterildiği eksendir. Y ekseni ile ilgili düzenleme yapmak için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Düzen grubunda bulunan Y-Ekseni Ayarları tuşuna tıklanarak Y-Ekseni Ayarları penceresi açılır.

clip1469

Şekil 128 - Y-Ekseni Ayarları Tuşu

clip1470

Şekil 129 - Y-Ekseni Ayarları Penceresi

Y-Ekseni Ayarı

Açıklaması

Bölme

Hangi bölmenin Y ekseninin ayarlarının düzenleneceğini belirler.

Y-Eksenini Göster

Bu seçim kutusu seçildiğinde, seçili bölmenin Y ekseni gösterilir. Aksi takdirde seçili bölme için Y ekseni gösterilmez.

Sıfır Seviyesini Her Zaman Göster

Bu seçim kutusu seçildiğinde, seçili bölmenin Y ekseninde 0 değeri her zaman gösterilir.

Başlığı Göster

Bu seçim kutusu seçildiğinde, seçili bölmenin Y ekseni için başlık gösterilir. Aksi takdirde seçili bölmenin Y ekseni için başlık gösterilmez.

Varsayılan Metin

Seçili bölmeye ait Y ekseni başlığının metin içeriğinin varsayılan metin olmasını sağlar. Başlığı göster seçim kutusu seçildiğinde aktif olur.

Özel Metin

Seçili bölmeye ait Y ekseni başlığının metin içeriğinin yanındaki kutucuğa girilen metin olmasını sağlar. Başlığı göster seçim kutusu seçildiğinde aktif olur.

Tablo 13 - Y-Ekseni Ayarları

 

 

Açıklama

Grafiklerde açıklamaları göstermek için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Açıklama grubunda bulunan Açıklamayı Göster seçeneği seçilir.

clip1471

Şekil 130 - Açıklamayı Göster Tuşu

Açıklamalar, grafik üzerinde çeşitli konumlarda bulunabilirler. Açıklamaların konumunu belirlemek için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Açıklama grubunda bulunan konum seçeneklerinden biri seçilir.

clip1472

Şekil 131 - Açıklama Konumu Seçenekleri

Açıklama Konumu Grubu

Açıklama Konumu

Açıklaması

İkon

İç Yatay

Sol Üst

Açıklamayı diyagramın sol üst köşesine hizalar ve yatay olarak konumlandırır.

clip1473

Üst Merkez

Açıklamayı diyagramın üstüne hizalar ve yatayda ortalar. Açıklamayı yatay olarak konumlandırır.

clip1474

Sağ Üst

Açıklamayı diyagramın sağ üst köşesine hizalar ve yatay olarak konumlandırır.

clip1475

Sol Alt

Açıklamayı diyagramın sol alt köşesine hizalar ve yatay olarak konumlandırır.

clip1476

Alt Merkez

Açıklamayı diyagramın altına hizalar ve yatayda ortalar. Açıklamayı yatay olarak konumlandırır.

clip1477

Sağ Alt

Açıklamayı diyagramın sağ alt köşesine hizalar ve yatay olarak konumlandırır.

clip1478

İç Dikey

Sol Üst

Açıklamayı diyagramın sol üst köşesine hizalar ve dikey olarak konumlandırır.

clip1479

Üst Merkez

Açıklamayı diyagramın üstüne hizalar ve yatayda ortalar. Açıklamayı dikey olarak konumlandırır.

clip1480

Sağ Üst

Açıklamayı diyagramın sağ üst köşesine hizalar ve dikey olarak konumlandırır.

clip1481

Sol Alt

Açıklamayı diyagramın sol alt köşesine hizalar ve dikey olarak konumlandırır.

clip1482

Alt Merkez

Açıklamayı diyagramın altına hizalar ve yatayda ortalar. Açıklamayı dikey olarak konumlandırır.

clip1483

Sağ Alt

Açıklamayı diyagramın sağ alt köşesine hizalar ve dikey olarak konumlandırır.

clip1484

Dış Yatay

Sol Üst

Açıklamayı diyagramın dışına sol üst köşeye hizalar ve yatay olarak konumlandırır.

clip1485

Üst Merkez

Açıklamayı diyagramın dışına üste hizalar ve yatayda ortalar. Açıklamayı yatay olarak konumlandırır.

clip1486

Sağ Üst

Açıklamayı diyagramın dışına sağ üst köşeye hizalar ve yatay olarak konumlandırır.

clip1487

Sol Alt

Açıklamayı diyagramın dışına sol alt köşeye hizalar ve yatay olarak konumlandırır.

clip1488

Alt Merkez

Açıklamayı diyagramın dışına alta hizalar ve yatayda ortalar. Açıklamayı yatay olarak konumlandırır.

clip1489

Sağ Alt

Açıklamayı diyagramın dışına sağ alt köşeye hizalar ve yatay olarak konumlandırır.

clip1490

Dış Dikey

Sol Üst

Açıklamayı diyagramın dışına sol üst köşeye hizalar ve dikey olarak konumlandırır.

clip1491

Sağ Üst

Açıklamayı diyagramın dışına sağ üst köşeye hizalar ve dikey olarak konumlandırır.

clip1492

Sol Alt

Açıklamayı diyagramın dışına sol alt köşeye hizalar ve dikey olarak konumlandırır.

clip1493

Sağ Alt

Açıklamayı diyagramın dışına sağ alt köşeye hizalar ve dikey olarak konumlandırır.

clip1494

Şekil 132 - Açıklama Konumları

 

tog_minusPasta

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Bu bölümde veri öğeleri ve gizli veri öğelerinde bulunan her bir alanın ne işe yaradığı açıklanacaktır.

clip1496

Şekil 134 - Veri Öğeleri

Değerler, pasta dilimlerini oluşturacak değerlerin bulunduğu alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir. Birden fazla alanın eklenmesi durumunda, gösterge paneli elemanının başlığında bulunan clip1497 tuşuna tıklanarak Değerler menüsü ve gösterilmek istenen değer alanının olduğu menü adımı seçilir.

clip1498

Şekil 135 - Değerler

Değişkenler, pasta dilimlerinin etiketlerini belirleyecek değerlerin bulunduğu alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1499

Şekil 136 - Değişkenler

Seriler, pastaların etiketlerini belirleyecek değerlerin bulunduğu alanların sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1500

Şekil 137 - Seriler

tog_minus_sev2Etkileşim

Pasta grafikleri elemanı için hem ana filtre özelliği hem de detaylar gösterme özelliği etkin hale getirilebilir.

Hedef Ölçüler

Pasta grafiklerde detaylandırma değişkenler veya seriler üzerinden yapılabilir. Detaylandırma türünü ayarlamak için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Veri sekmesindeki Hedef Ölçüler grubunda bulunan Değişkenler veya Seriler seçeneklerinden istenilen biri seçilir.

clip1501

Şekil 138 - Hedef Ölçüler

Ana Filtre

Pasta grafik elemanında ana filtre etkin hale getirildikten sonra (bkz. Ana Filtre), filtreleme yapmak için istenilen pastaların ya da halkaların istenilen dilimleri üzerine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 139 - Pasta Grafik Ana Filtresi (Seçim Yok)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 140 - Pasta Grafik Ana Filtresi (Değişken Seçimi)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 141 - Pasta Grafik Ana Filtresi (Seri Seçimi)

Detayları Gösterme

Pasta grafik elemanında detayları gösterme özelliği etkin hale getirildikten sonra (bkz. Detayları Gösterme), detaylara inmek için detayı gösterilmek istenen pasta ya da halka diliminin üzerine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 142 - Pasta Grafik Detayları Gösterme (Seçim Yok)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 143 - Pasta Grafik Detayları Gösterme (Ankara)

Eğer aynı gösterge paneli elemanı için ana filtre de etkinleştirilmişse detaylara inmek için detayı gösterilmek istenen pasta ya da halka dilimi üzerine çift tıklanır.

tog_minus_sev2Görünüm

Pasta grafikler pasta türü, etiketlerin içerikleri ve göstergelerin konumları gibi ayarlarlar istenilen görümde hazırlanabilir.

Pasta Türü

Pasta türünü değiştirmek için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Biçim grubunda bulunan Pasta veya Halka seçeneklerinden istenilen biri seçilir.

clip1507

Şekil 144 - Biçim Grubu

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 145 – Pasta

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 146 - Halka

Veri Etiketleri

Pasta veya halkaların üzerindeki veri etiketlerinin içeriğini değiştirmek için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Etiketler grubunda bulunan Veri Etiketleri alt menüsünden “Hiçbiri”, “Değişken”, “Değer”, “Değişken ve Değer”, “Yüzde”, “Değer ve Yüzde”, “Değişken ve Yüzde” ve “Değişken, Değer ve Yüzde” menü adımlarından biri seçilir.

clip1510

Şekil 147 - Veri Etiketleri Tuşu

clip1511

Şekil 148 - Veri Etiketleri Menüsü

Araç İpuçları

Pasta veya halkalara ait araç ipuçlarının içeriğini değiştirmek için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Etiketler grubunda bulunan Araç İpuçları alt menüsünden “Hiçbiri”, “Değişken”, “Değer”, “Değişken ve Değer”, “Yüzde”, “Değer ve Yüzde”, “Değişken ve Yüzde” ve “Değişken, Değer ve Yüzde” menü adımlarından biri seçilir.

clip1512

Şekil 149 - Araç İpuçları Tuşu

clip1513

Şekil 150 - Araç İpuçları Menüsü

 

 

tog_minusGöstergeler

clip1514

 

tog_minus_sev2Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Bu bölümde veri öğeleri ve gizli veri öğelerinde bulunan her bir alanın ne işe yaradığı açıklanacaktır.

clip1515

Şekil 152 - Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Göstergeler, mevcut değer ve hedef değer alanlarının sürüklendiği yerdir.

clip1516

Şekil 153 – Göstergeler

Kutucuklarının sağ tarafında bulunan tuşa tıklandığında Gösterge Seçenekleri penceresi açılır. Bu pencereden ölçek ve delta ayarları yapılır.

clip1517

Şekil 154 - Gösterge Seçenekleri

Seriler, değerleri herbir gösterge için etiket olacak olan alanların sürüklendiği yerdir.

clip1518

Şekil 155 - Seriler

Ölçek

Gösterge Seçenekleri penceresinin Ölçek Seçenekleri bölümünden Ölçek ayarları yapılabilir.

clip1519

Şekil 156 - Ölçek Seçenekleri

En küçük değer alanına, ölçeğin sahip olabileceği en düşük değer girilir. En düşük değerin tasarım aracı tarafından belirlenmesi istendiğinde, alanın sağındaki Otomatik seçim kutusu seçilir.

En büyük değer alanına, ölçeğin sahip olabileceği en büyük değer girilir. En büyük değerin tasarım aracı tarafından belirlenmesi istendiğinde, alanın sağındaki Otomatik seçim kutusu seçilir.

Delta

Gösterge Seçenekleri penceresinin Delta Seçenekleri bölümünden Delta ayarları yapılabilir.

clip1520

Şekil 157 - Delta Seçenekleri

Değer türü, renklendirmenin yapılacağı değerin hesaplanma türünü belirler.

Değer Türü

Açıklaması

Mevcut Değer

Mevcut kutucuğuna sürüklenip bırakılan alanın değerlerini gösterir.

Mutlak Sapma

Mevcut ve hedef kutucuklarına sürüklenip bırakılan alanlarının değerlerinin farkını gösterir.

Sapma Yüzdesi

Mevcut ve hedef kutucuklarına sürüklenip bırakılan alanlarının değerlerinin farkını, mevcut değerin yüzdesi olarak gösterir.

Hedef Yüzdesi

Hedef kutucuğuna sürüklenip bırakılan alanın değerlerini, mevcut değerin yüzdesi olarak gösterir.

Tablo 14 - Değer Türü

Sonuç göstergeci, hangi durumda hangi göstergecin gösterileceğini belirler.

Sonuç Göstergeci

Açıklaması

Örnek

Büyük olması iyidir

Mevcut değer hedef değerden büyükse, “iyi” göstergeci gösterilir. Mevcut değerin hedef değerden küçük olması durumunda “kötü” göstergeci gösterilir.

clip1521

 

Küçük olması iyidir

Mevcut değer hedef değerden küçükse, “iyi” göstergeci gösterilir. Mevcut değerin hedef değerden büyük olması durumunda “kötü” göstergeci gösterilir.

clip1522

 

Gösterge yok

Herhangi bir göstergeç gösterilmez.

clip1523

 

Büyükse uyarı

Mevcut değer hedef değerden büyükse, “uyarı” göstergeci gösterilir. Aksi takdirde herhangi bir göstergeç gösterilmez.

clip1524

 

Küçükse uyarı

Mevcut değer hedef değerden küçükse, “uyarı” göstergeci gösterilir. Aksi takdirde herhangi bir göstergeç gösterilmez.

clip1525

 

Tablo 15 – Sonuç Göstergeci

Threshold type, herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limitin ne üzerinden işleme sokulacağını belirler.

Threshold Type

Açıklaması

Mutlak

Herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limit, mutlak değeri üzerinden işleme sokulur.

Yüzde

Herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limit, yüzde üzerinden işleme sokulur.

Tablo 16 - Threshold Type

Threshold value, herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limiti belirler.

Stil

Göstergelerin görünümünü değiştirmek için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki Biçim grubunda bulunan Tam Dairesel, Yarı Dairesel, Sol Çeyrek Dairesel, Sağ Çeyrek Dairesel, Dörtte Üçlük Dairesel, Yatay Doğrusal ve Dikey Doğrusal seçeneklerinden istenilen seçilir.

clip1526

Şekil 158 - Gösterge Görünüm Türleri Seçenekleri

Gösterge Görünüm Türü

Açıklaması

Örnek

Tam Dairesel

Göstergeler tam daireler şeklinde gösterilir.

clip1527

Yarı Dairesel

Göstergeler dairenin üst yarısı şeklinde gösterilir.

clip1528

Sol Çeyrek Dairesel

Göstergeler dairenin sol üst çeyreği olarak gösterilir.

clip1529

Sağ Çeyrek Dairesel

Göstergeler dairenin sağ üst çeyreği olarak gösterilir.

clip1530

Dörtte Üçlük Dairesel

Göstergeler dairenin dötte üçü şeklinde gösterilir.

clip1531

Yatay Doğrusal

Göstergeler yatay doğrular şeklinde gösterilir.

clip1532

Dikey Doğrusal

Göstergeler dikey doğrular şeklinde gösterilir.

clip1533

Tablo 17 - Gösterge Görünüm Türleri

tog_minus_sev2Etkileşim

Etkileşim

Kart elemanı için hem ana filtre özelliği hem de detaylar gösterme özelliği etkin hale getirilebilir.

Ana Filtre

Gösterge elemanında ana filtre etkin hale getirildikten sonra (bkz. Ana Filtre), filtreleme yapmak için göstergelerden istenilenler üzerine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 159 - Gösterge Ana Filtresi (Seçim Yok)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 160 - Gösterge Ana Filtresi (Seçim Var)

Detayları Gösterme

Gösterge elemanında detayları göster özelliği etkin hale getirildikten sonra (bkz. Detayları Gösterme), detaylara inmek için detayı gösterilmek istenen göstergenin üzerine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 161 - Gösterge Detayları Gösterme (Seçim Yok)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 162 - Gösterge Detayları Gösterme (Ankara)

Eğer aynı gösterge paneli elemanı için ana filtre de etkinleştirilmişse detaylara inmek için detayı gösterilmek istenen göstergenin üzerine çift tıklanır.