Gösterge Paneli Elemanları Devamı 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Perspektif > Perspektif Tasarım >

Gösterge Paneli Elemanları Devamı 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

tog_minusKartlar

clip1538

 

tog_minus_sev2Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Bu bölümde veri öğeleri ve gizli veri öğelerinde bulunan her bir alanın ne işe yaradığı açıklanacaktır.

clip1539

Şekil 164 - Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Kartlar, mevcut değer ve hedef değer alanlarının sürüklendiği yerdir.

clip1540

Şekil 165 - Kartlar

Kutucuklarının sağ tarafında bulunan tuşa tıklandığında Kart Seçenekleri penceresi açılır. Bu pencereden delta ve mini grafik ayarları yapılır.

clip1541

Şekil 166 - Kart Ayarları Penceresi

Seriler, değerleri herbir kart için etiket olacak olan alanların sürüklendiği yerdir.

clip1542

Şekil 167 - Seriler

Mini Grafik, değerleri kartlar üzerinde gösterilecek olan mini grafikler için sayısal değerleri içeren alanın sürüklenip bırakıldığı yerdir.

clip1543

Şekil 168 - Mini Grafikler

Delta

Kart Seçenekleri penceresinin Delta Seçenekleri bölümünden Delta ayarları yapılabilir.

clip1544

Şekil 169 - Delta Seçenekleri

Değer türü, renklendirmenin yapılacağı değerin hesaplanma türünü belirler.

Değer Türü

Açıklaması

Mevcut Değer

Mevcut kutucuğuna sürüklenip bırakılan alanın değerlerini gösterir.

Mutlak Sapma

Mevcut ve hedef kutucuklarına sürüklenip bırakılan alanlarının değerlerinin farkını gösterir.

Sapma Yüzdesi

Mevcut ve hedef kutucuklarına sürüklenip bırakılan alanlarının değerlerinin farkını, mevcut değerin yüzdesi olarak gösterir.

Hedef Yüzdesi

Hedef kutucuğuna sürüklenip bırakılan alanın değerlerini, mevcut değerin yüzdesi olarak gösterir.

Tablo 18 - Değer Türü

Sonuç göstergeci, hangi durumda hangi göstergecin gösterileceğini belirler.

Sonuç Göstergeci

Açıklaması

Örnek

Büyük olması iyidir

Mevcut değer hedef değerden büyükse, “iyi” göstergeci gösterilir. Mevcut değerin hedef değerden küçük olması durumunda “kötü” göstergeci gösterilir.

clip1545

clip1546

Küçük olması iyidir

Mevcut değer hedef değerden küçükse, “iyi” göstergeci gösterilir. Mevcut değerin hedef değerden büyük olması durumunda “kötü” göstergeci gösterilir.

clip1547

clip1548

Gösterge yok

Herhangi bir göstergeç gösterilmez.

clip1549

clip1550

Büyükse uyarı

Mevcut değer hedef değerden büyükse, “uyarı” göstergeci gösterilir. Aksi takdirde herhangi bir göstergeç gösterilmez.

clip1551

clip1552

Küçükse uyarı

Mevcut değer hedef değerden küçükse, “uyarı” göstergeci gösterilir. Aksi takdirde herhangi bir göstergeç gösterilmez.

clip1553

clip1554

Tablo 19 - Sonuç Göstergeci

Threshold type, herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limitin ne üzerinden işleme sokulacağını belirler.

Threshold Type

Açıklaması

Mutlak

Herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limit, mutlak değeri üzerinden işleme sokulur.

Yüzde

Herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limit, yüzde üzerinden işleme sokulur.

Tablo 20 - Threshold Type

Threshold value, herhangi bir göstergecin gösterilmesi için gereken alt limiti belirler.

Mini Grafik

Kart Seçenekleri penceresinin Mini Grafik Seçenekleri bölümünden Mini Grafik ayarları yapılabilir.

clip1555

Şekil 170 – Mini Grafik Seçenekleri

Veri öğeleri bölümünde bulunan Mini Grafikler grubundaki Değişken kutusuna sürüklenip bırakılan alan, sayısal değerlerini içerir.

clip1556

Şekil 171 - Mini Grafikler Değişken Kutusu (Fatura Tarihi Sürüklenip Bırakılmış)

Mini Grafik Seçeneği

Açıklaması

Görünüm

Kartlar üzerinde mini grafiklerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Mini grafik görünüm türü

Mini grafikler için geçerli olan çizgi, bar, alan ya da kazanç/kayıp bölgeleri görünüm türlerinden hangisinin geçerli olacağını belirler.

En büyük ve en küçük noktaları vurgula.

Mini grafik üzendeki en büyük ve en küçük noktaları vurgulu gösterir.

Başlangıç ve bitiş noktalarını vurgula.

Mini grafik üzendeki başlangıç ve bitiş noktalarını vurgulu gösterir.

Tablo 21 - Mini Grafik Seçenekleri

 

tog_minus_sev2Etkileşim

Kart elemanı için hem ana filtre özelliği hem de detaylar gösterme özelliği etkin hale getirilebilir.

Ana Filtre

Kart elemanında ana filtre etkin hale getirildikten sonra (bkz. Ana Filtre), filtreleme yapmak için kartlardan istenilenler üzerine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 172 - Kart Ana Filtresi (Seçim Yok)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 173 - Kart Ana Filtresi (Seçim Var)

Detayları Gösterme

Kart elemanında detayları göster özelliği etkin hale getirildikten sonra (bkz. Detayları Gösterme), detaylara inmek için detayı gösterilmek istenen kartın üzerine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 174 - Kart Detayları Gösterme (Seçim Yok)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 175 - Kartlar Detayları Gösterme (Ankara)

Eğer aynı gösterge paneli elemanı için ana filtre de etkinleştirilmişse detaylara inmek için detayı gösterilmek istenen kartın üzerine çift tıklanır.

 

 

tog_minusRenklendirilmiş Harita

Herhangi bir harita üzerinde belirli bölgeleri vurgulamak ve bu bölgeler üzerind yapılan seçimlerle diğer gösterge paneli elemanlarını filtrelemek için renklendirilmiş harita kullanılır.

clip1561

Şekil 176 - Renklendirilmiş Harita

 

tog_minus_sev2Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Bu bölümde veri öğeleri ve gizli veri öğelerinde bulunan her bir alanın ne işe yaradığı açıklanacaktır.

clip1562

Şekil 177 - Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Özellik

Özellik, renklendirilecek bölgeleri belirleyen değerleri içeren alanların sürüklendiği yerdir. Haritada ayrılan her bölgenin kendine ait özellikleri bulunur. Örneğin, Türkiye iller haritasında her il için adı, alan kodu, plaka kodu gibi özellikler bulunabilir.

clip1563

Şekil 178 - Özellik

Renklendirmede kriter olacak özelliği belirlemek için [ikon eklenecek] tuşuna tıklanarak Harita Özellik Bağlama penceresi açılır.

clip1564

Şekil 179 - Harita Özellik Bağlama

Bind data member to çoklu seçim kutusundan kriter olacak özellik seçilir ve Tamam tuşuna tıklanır.

Varsayılan olarak, ipucu olarak gösterilecek özellik ile kriter olacak özellik aynıdır. İpucu olacak özelliği değiştirmek için Use this attribute to display within the tooltip seçim kutusunun seçimi kaldırılır ve Tooltip display text çoklu seçim kutusundan istenilen özellik seçilir.

Haritalar

Haritalar, özellik eşleşmesinde belirlenen bölgelerin renklerinin belirlendiği alanların sürüklendiği yerdir. Renkler, alanın değerinin özetleriyle belirlenebileceği gibi iki alanın değer farklarının özetleriyle de belirlenebilir.

clip1565

Şekil 180 - Haritalar

Bunun için alan kutusunun hemen sağında bulunan tuşuna tıklanarak Renklendirilmiş Harita Seçenekleri penceresi açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 181 - Renklendirilmiş Harita Seçenekleri Penceresi

Buradan Value ya da Delta değerlerinden istenilen seçilir.

 

tog_minus_sev2Harita Seçimi

Renklendirilmiş harita elemanında gösterilecek harita, tasarım aracında bulunan varsayılan haritalar arasından seçilebileceği gibi, bilgisayar üzerinde bulunan .shp uzantılı dosyaların yüklenmesiyle de belirlenebilir.

Tasarım aracında bulunan varsayılan haritalara, ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki grubunda bulunan Varsayılan Harita alt menüsünden ulaşılabilir.

clip1567

Şekil 182 - Varsayılan Haritalar

Varsayılan Harita

Açıklaması

Dünya Ülkeleri

Dünya ülkelerinin yer aldığı haritadır.

Avrupa

Avrupa kıtasında bulunan ülkelerinin yer aldığı haritadır.

Asya

Asya kıtasında bulunan ülkelerinin yer aldığı haritadır.

Kuzey Amerika

Kuzey Amerika kıtasında bulunan ülkelerin yer aldığı haritadır.

Güney Amerika

Güney Amerika kıtasında bulunan ülkelerin yer aldığı haritadır.

Afrika

Afrika kıtasında bulunan ülkelerin yer aldığı haritadır.

ABD

Amerika Birleşik Devleri’nin eyaletlerinin yer aldığı haritadır.

Kanada

Kanada’nın illerinin yer aldığı haritadır.

Tablo 22 -  Varsayılan Haritalar

Bilgisayar üzerinde bulunan .shp uzantılı dosyalardan birini kullanmak için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki grubunda bulunan Yükle veya İçe Aktar tuşlarında birine tıklanır ve istenen dosya seçilir.

Yükle özelliğinin kullanılması durumunda gösterge panelinde, harita dosyasının bilgisayar üzerindeki konumu tutulur.

İçe Aktar özelliğini kullanılması durumunda gösterge panelinde, harita dosyasının bir kopyası tutulur.

 

tog_minus_sev2Renklerin Düzenlenmesi

Renklerin Düzenlenmesi

Değer

Renklendirme sürüklenip bırakılan alanın değerlerinin özetleriyle yapılacaksa, renkleri düzenlenmek istenen alanın sağında bulunan Seçenekler tuşuna tıklanır ve Renklendirilmiş Harita Seçenekleri penceresinde Harita Tipi olarak Değer seçilir.

clip1568

Şekil 183 - Seçenekler Tuşu

clip1569

Şekil 184 - Değer Seçeneği

Böylece renklerin düzenleneceği alan açılmış olur.

clip1570

Şekil 185 - Palet

Renk paleti bölümünden başlangıç ve bitiş renkleri seçilir.

Aralık ayarları bölümünden başlangıç renginden bitiş rengine kadar kaç renk değişimi yapılacağı ve bu değişimin yüzde üzerinden mi yoksa mutlak değerler üzerinden mi yapılacağı belirlenir.

Ön izleme bölümünde üretilen renkler ve aralık değerleri görünür. Düzenle seçeneği seçilerek renkler elle düzenlenebilir.

Delta

Renklendirme sürüklenip bırakılan alanın değerlerinin özetleriyle yapılacaksa, renkleri düzenlenmek istenen alanın sağında bulunan Seçenekler tuşuna tıklanır ve Renklendirilmiş Harita Seçenekleri penceresinde Harita Tipi olarak Delta seçilir.

clip1571

Şekil 186 - Seçenekler Tuşu

clip1572

Şekil 187 - Delta Seçeneği

Böylece Delta Ayarları paneli açılmış olur.

,

Şekil 188 - Delta Ayarları Penceresi

Değer türü, renklendirmenin yapılacağı değerin hesaplanma türünü belirler.

Değer Türü

Açıklaması

Mevcut Değer

 

Mutlak Sapma

 

Sapma Yüzdesi

 

Hedef Yüzdesi

 

Tablo 23 - Değer Türü

Sonuç göstergesi, hangi durumda hangi rengin kullanılacağını belirler.

Sonuç Göstergeci

Açıklaması

Büyük olması iyidir

Mevcut değer hedef değerden büyükse, o bölge yeşille renklendirilir. Mevcut değerin hedef değerden küçük olması durumunda renklendirmede kırmızı kullanılır.

Küçük olması iyidir

Mevcut değer hedef değerden küçükse, o bölge yeşille renklendirilir. Mevcut değerin hedef değerden büyük olması durumunda renklendirmede kırmızı kullanılır.

Gösterge yok

Herhangi bir göstergeç gösterilmez.

Büyükse uyarı

Mevcut değer hedef değerden büyükse, o bölge yeşille renklendirilir. Aksi takdirde herhangi bir renklendirme yapılmaz.

Küçükse uyarı

Mevcut değer hedef değerden küçükse, o bölge yeşille renklendirilir. Aksi takdirde herhangi bir renklendirme yapılmaz.

Tablo 24 – Sonuç Göstergeci

Threshold type, herhangi bir renklendirmenin yapılması için gereken alt limitin ne üzerinden işleme sokulacağını belirler.

Threshold Type

Açıklaması

Mutlak

Herhangi bir renklendirmenin yapılması için gereken alt limit, mutlak değeri üzerinden işleme sokulur.

Yüzde

Herhangi bir renklendirmenin yapılması için gereken alt limit, yüzde üzerinden işleme sokulur.

Tablo 25 - Threshold Type

Threshold value, herhangi bir renklendirmenin yapılması için gereken alt limiti belirler.

 

tog_minus_sev2Ana Filtre

Ana Filtre

Renklendirilmiş harita elemanında ana filtre etkin hale getirildikten sonra (bkz. Ana Filtre), filtreleme yapmak için renklendirilmiş bölgelerden istenilenler seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 189 - Renklendirilmiş Harita Ana Filtresi (Seçim Yok)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 190 - Renklendirilmiş Harita Ana Filtresi (Seçim Var)

 

ngi bir harita üzerinde belirli koordinatları işaretlemek ve işaret seçimlerine göre diğer gösterge paneli elemanlarını filtrelemek için koordinat bazlı harita kullanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2        Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Bu bölümde veri öğeleri ve gizli veri öğelerinde bulunan her bir alanın ne işe yaradığı açıklanacaktır.

clip1579

Şekil 192 - Veri Öğeleri ve Gizli Veri Öğeleri

Enlem, harita üzerindeki enlem değerlerini içeren alanın sürüklendiği yerdir.

clip1580

Şekil 193 - Enlem

Boylam, harita üzerindeki boylam değerlini içeren alanın sürüklendiği yerdir.

clip1581

Şekil 194 - Boylam

Değer, enlem ve boylamların kesiştiği noktalarda gösterilecek olan değerleri içeren alanların sürüklendiği yerdir.

clip1582

Şekil 195 - Değer

 

Koordinat bazlı harita elemanında gösterilecek harita, tasarım aracında bulunan varsayılan haritalar arasından seçilebileceği gibi, bilgisayar üzerinde bulunan .shp uzantılı dosyaların yüklenmesiyle de belirlenebilir.

Tasarım aracında bulunan varsayılan haritalara, ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki grubunda bulunan Varsayılan Harita alt menüsünden ulaşılabilir.

clip1583

Şekil 196 - Varsayılan Haritalar

Varsayılan Harita

Açıklaması

Dünya Ülkeleri

Dünya ülkelerinin yer aldığı haritadır.

Avrupa

Avrupa kıtasında bulunan ülkelerinin yer aldığı haritadır.

Asya

Asya kıtasında bulunan ülkelerinin yer aldığı haritadır.

Kuzey Amerika

Kuzey Amerika kıtasında bulunan ülkelerin yer aldığı haritadır.

Güney Amerika

Güney Amerika kıtasında bulunan ülkelerin yer aldığı haritadır.

Afrika

Afrika kıtasında bulunan ülkelerin yer aldığı haritadır.

ABD

Amerika Birleşik Devleri’nin eyaletlerinin yer aldığı haritadır.

Kanada

Kanada’nın illerinin yer aldığı haritadır.

Tablo 26 -  Varsayılan Haritalar

Bilgisayar üzerinde bulunan .shp uzantılı dosyalardan birini kullanmak için ribbon menünün seçili gösterge paneli elemanına ait Düzen ve Biçim sekmesindeki grubunda bulunan Yükle veya İçe Aktar tuşlarında birine tıklanır ve istenen dosya seçilir.

Yükle özelliğinin kullanılması durumunda gösterge panelinde, harita dosyasının bilgisayar üzerindeki konumu tutulur.

İçe Aktar özelliğini kullanılması durumunda gösterge panelinde, harita dosyasının bir kopyası tutulur.

tog_minus        Ana Filtre

Koordinat bazlı harita elemanında ana filtre etkin hale getirildikten sonra filtreleme yapmak için enlem ve boylamların kesişim noktalarında bulunan işaretler üzerine tıklanır.