Grafikler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi >

Grafikler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-posta tanımınıza 2B ve 3B grafikler ekleyebilirsiniz.  Grafiğin değerlerini, kaynak satırlarından veya kaynak satır değerlerini kullanan / kullanmayan SQL sorgu sonucu olarak belirleyebilirsiniz.

Grafik ekleme

Grafik ekleme

 

Sayfanın solunda e-postaya eklenecek grafikler listelenmektedir. Sağ tarafta ise eklenen grafiklerin e-postadaki dizilimleri belirlenmektedir. Örneğin şekilde grafikler, 3 satır, 2 kolon halinde dizilecek şekilde ayarlanmıştır. İlk  satırda iki grafik, ikinci satırda tek grafik son satırda yine tek grafik bulunmaktadır.

 

Grafik Bileşenleri şekilde gösterilmiştir.

Grafik Bileşenleri

Grafik Bileşenleri

 

Desteklenen Grafikler


2 Boyutlu Grafikler

2d1

Çubuk Grafik (Bar)

2d2

Yığın Çubuk Grafik (Stacked Bar)

2d3

Tam Yığın Çubuk Grafik

Yanyana Yığın Grafik (Side by Side Stacked Bar)

Yanyana Tam Yığın Grafik

Alan Grafik

Yığın Alan Grafik (Stacked Area )

Yığın Eğrisel Alan Grafik

Tam Yığın Alan Grafik

Adım Alan Grafik(Step Area )

Eğrisel Alan Grafik

Tam Yığın Eğrisel Alan Grafik

Çizgi Grafik (Line)

Yığın Çizgi Grafik (Stacked Line)

Tam Yığın Çizgi Grafik

Eğri Grafik (Spline)

Adım Çizgi Grafik (Step Line)

Saçılan Çizgi Grafik

Çevik Grafik (Swift)

Nokta Grafik (Step)

Baloncuk Grafik

Çember Grafik (Pie)

Halka Grafik (Doughnut)

Huni Grafik

Aralık-Çubuk Grafik (Range Bar)

Yanyana Aralıklı Çubuk Grafik

Aralık Alan Grafik

Gantt Chart

Yanyana Gantt Grafik

Polar Alan Grafik

Kutupsal Çizgi Grafik (Polar Line)

Kutupsal Nokta Grafik

Radar Alan Grafik

Radar Çizgi Grafik (Radar Line)

Radar Nokta Grafik

Mum Çubuk Grafik

Stok Grafik

 

 

3 Boyutlu Grafikler

3b1

Çubuk Grafik (Bar Chart)

3b2

Yığın Çubuk Grafik

3b3

Tam Yığın Çubuk Grafik

Yanyana Yığın Grafik (Side by Side Stacked Bar)

Yanyana Tam Yığın Grafik

Manhattan Çubuk Grafik

Alan Grafik (Area)

Yığın Alan Grafik

Yığın Eğrisel Alan Grafik

Tam Yığın Alan Grafik (Full Stacked Area )

Adım Alan Grafik

Eğrisel Alan Grafik

Tam Yığın Eğrisel Alan Grafik(Full Stacked Spline Area)

Aralık Alan Grafik

Çizgi Grafik

Yığın Çizgi Grafik(Stacked Line)

Tam Yığın Çizgi Grafik

Çember Grafik

Adım Çizgi Grafik (Step Line)

Halka Grafik

 

Huni Grafik (Funnel)

 

 

 

Grafik Ekleme


Grafik eklemek için Ekle düğmesi kullanılmaktadır. Grafik dizaynı ekranında grafik tipi, grafik serileri, serilerin değerleri belirlenmektedir. Grafik Düzenleyici düğmesine tıklayarak grafik sihirbazı yardımı ile grafik tipi, serileri ve diğer tüm özellikleri belirlenir. Değerler her bir seri için belirlenmelidir.  Seri listesinden düzenlenecek seri seçilir ve sağ tarafta bulunan serinin ver ve görünüm özellikleri belirlenir. Veri Tipi ile serinin değerlerinin kaynak satırı verileri mi yoksa SQL sorgusu sonucu mu olacağı belirlenir. Eğer SQL Sorgusu seçimi işaretlendiyse SQL sorgusunun çalıştırılacağı Bağlantı Bilgisi seçilmelidir. SQL sorgusu hazırlamak için ekran üzerindeki editör kullanılabilir. Kaynak satır parametreleri sorguda kullanılacaksa kaynak satır parametrelerinin listelendiği editörü  SQL Editörü düğmesi kullanarak açılabilir.  SQL sorgusu yazıldıktan sonra Doğrula düğmesi kullanılmalıdır.

 

Grafik Dizaynı

Grafik Dizaynı

 

Veri tipi olarak ne belirlenirse belirlensin Arguman Alanı ve Değer Alanı seçimleri yapılmalıdır.

 

Grafik Düzenleyici


Grafik düzenleyici, grafik seçimi görünümü ve seri oluşturmada size rehberlik edecek bir sihirbazdır.

Grafik Düzenleyici

Grafik Düzenleyici

 

Özellik

Açıklama

Chart Type

Grafik tipinin seçiminin yapıldığı sayfadır.

Appearance

Grafiğin görünümü ile ilgili düzenlemeleri içerir.

Series

Serilerin oluşturulduğu ve düzenlendiği sayfadır.

Chart

Grafik ile ilgili düzenlemeleri içerir.

Diagram

Diyagram ile ilgili görsel düzenlemeler ve 3B grafikler  için perspektif ayarlamalarını içerir.

Axes

Eksenler ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı sayfadır.

Series View

Serilerin görünümü ile ilgili düzenlemeleri içerir

Points View

Grafikteki noktaların görünümü ile ilgilii düzenlemeleri içerir.

Chart Titles

Grafik başlıklarının belirlendiği sayfadır.

Legend

Grafik açıklama kutusunun görünümü ile ilgili düzenlemeleri içerir.