Gusto ERP'ye Eklenen Özellikler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter >

Gusto ERP'ye Eklenen Özellikler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

E-Defter için Gusto ERP'de de bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere ait detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

tog_minusYetkiler

 

MUHBFKHA - Aynı fişe birden fazla kaynak hareket aktarabilme

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurda her belge için ayrı yevmiye kaydı oluşturulması gerektiği için kullanıcıların birden fazla                belgeyi  tek fişte toplayarak hatalı kayıt oluşturulması engellemek amacı ile MUHBFKHA - Aynı fişe birden fazla kaynak hareket aktarbilme        yetkisi        eklenmiştir.

 

İlgili yetki tanımında Okuma hakkın olmayan kullanıcılar hem toplu muhasebeleştirme penceresinde hemde hareketin içerisindeki muhasebe kaydını oluşturmak istediklerinde her belge için ayrı yevmiye fişi oluşturmak zorunda kalırlar.

 

 

tog_minus Özellikler

 

Fiş Ayırma

 

Her belgenin ayrı yevmiye fişine kaydedilmesi zorunluluğu için tek fişte toplanmış hareketlerin toplu muhasebeleştirme                        penceresindeki Fiş Ayırma fonksiyonu ile ayrı fişler oluşturulabilmesi sağlanmıştır. exp_collapse

 

Bu şekilde oluşturulmuş kayıtların toplu muhasebeleştirme ekranında aranabilinmesi için Birden Fazla Kaynak Belge Birleşen Sayıtlar seçeneği kullanılabilir.

clip1983

 

A_caution_128

 

Fiş ayrıma işlemi sonrasında yevmiye numarası sıralama işlemi yapılması gerekmektedir. Yevmiye No Sıralama işlemi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

E-Defter Hareket Türü

 

Oluşan muhasebe kayıtlarındaki e-defter belge türü bilgisinin yer alması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda hareket türlerine göre oluşan e-        defter belge türleri bulunmaktadır.

 

tog_minus_sev2Hareket Türleri

 

Hareket Türleri

E-Defter Belge Türü

Borç Dekontu

Makbuz

Alacak Dekontu

Makbuz

Tahsilat Makbuzu

Makbuz

Tediye Makbuzu

Makbuz

Banka Borç Havale

Dekont

Banka Alacak Havale

Dekont

Banka Para Yatırma

Makbuz

Banka Para Çekme

Dekont

Virman

Dekont

Satış Faturası

Fatura

Alış Faturası

Fatura

Satış İade Faturası

Fatura

Alış İade Faturası

Fatura

Diğer Tahsil

Makbuz

Diğer Tediye

Makbuz

Banka Borç Dekontu

Dekont

Banka Alacak Dekontu

Dekont

Alınan Çek

Çek

Borç Seneti

Senet

Alacak Senedi

Senet

Verilen Çek

Çek

Verilen Teminat Mektubu (Geçici-Limit İçi)

Teminat Mektubu

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Banka)

Dekont

Verilen Teminat Mektubu İadesi

Teminat Mektubu

Maaş Tahakkuku

Ücret Bordrosu İcmali

İkramiye Tahakkuku

Ücret Bordrosu İcmali

Kıdem-İhbar Tazminatı

Ücret Bordrosu İcmali

Maaş Fark Tahakkuku

Ücret Bordrosu İcmali

Personel Tediye

Makbuz

Personel Tahsil

Makbuz

Personel Borç Havale

Dekont

Personel Borç Dekontu

Makbuz

Personel Alacak Dekontu

Makbuz

Personel Alacak Havale

Dekont

Alınan Teminat Mektubu (Alış)

Teminat Mektubu

Alınan Teminat Mektubu (İade)

Teminat Mektubu

Repo Yatırma

Dekont

 

 

Ödeme Şekli

 

Ödeme hareketlerine bağlı oluşan muhasebe kayıtlarındaki ödeme şekli bilgisinin yer alması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda hareket                türlerine göre oluşan ödeme şekilleri bulunmaktadır.

 

tog_minus_sev2Ödeme Şekilleri

 

Hareket Türleri

Ödeme Şekli

Banka Alacak Havale

Banka

Banka Para Çekme

Banka

Virman

Banka

Banka Alacak Dekontu

Banka

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Banka)

Banka

Personel Borç Havale

Banka

Faiz Alacaklandırma

Banka

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Banka)

Banka

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Banka)

Banka

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Banka)

Banka

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Banka)

Banka

Repo Yatırma

Banka

Alınan Çek

Çek

Verilen Çek

Çek

Tediye Makbuzu

Nakit

Banka Para Yatırma

Nakit

Virman

Nakit

Diğer Tediye

Nakit

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Kasa)

Nakit

Personel Tediye

Nakit

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Kasa)

Nakit

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Kasa)

Nakit

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Kasa)

Nakit

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Kasa)

Nakit

Verilen Teminat Mektubu Komisyon Ödemesi (Kasa)

Nakit

Borç Seneti

Senet

Alacak Senedi

Senet

 

 

 

 

tog_minusÖndeğerler

 

Çek / Senet Muhasebeleştirilirken, e-Defter Belge Numarası Çek Senet Numarası Olsun

 

Muhsebeleştirilen çek senet hareketlerinde e-defter belge numarası bilgisi çek senetin bağlı olduğu çek senet bordrosundan alınabilir.

 

Muhasebe kaydının bu şekilde olmuşması isteniyorsa  Çek / Senet Muhasebeleştirilirken, e-Defter Belge Numarası Çek Senet Numarası Olsun öndeğerinin işaretli olması gerekir.

A_caution_128

 

Bu öndeğer işaretli durum oluşturulan muhasebe kaydının e-Defter belge tipi “Diğer” ve e-Defter belge açıklaması “Çek bordrosu” olarak kaydedilir.