Gusto Mesaj Ayarlarının Config Dosyasına Kaydedilmesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Yönetimi Gusto Mesajları Izleme  >

Gusto Mesaj Ayarlarının Config Dosyasına Kaydedilmesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sistem ayarlarının kaydı Olay Yönetimi 'nin kurulu olduğu dizinde, config.xml dosyasında tutulmaktadır. SMTP ve veri tabanı bağlantı bilgilerinde bulunan kullanıcının şifre bilgileri şifrelenerek kaydedilmektedir. Ayarlarda değişiklik yapmak arayüz uygulamasının kullanılması önerilse de bu dosya da düzenlenebilir.

Gusto Mesajlarının izlenmesi aşağıdaki .xml satırlarında yer almaktadır.

<SendGustoMessageMatchedUsers>true</SendGustoMessageMatchedUsers>

<TrySendGustoMessage>true</TrySendGustoMessage>     

 

 

Test Modu

Gusto Mesajı ve Test işlemleri bu ekrandan yapılır. Gönderen, Alıcı ve Gusto Alıcı bilgileri girilerek test türü seçimi yapılır. Gusto Mesaj Alıcısı tanımlı olmayan olay tanımlarında e-Posta alıcıları ile ilişkilendirilmiş Gusto kullanıcılarına Gusto Mesaj’ı Gönder ve/veya Dinamik e-posta alıcılarının e-posta bilgilerinden Gusto kullanıcısını bul ve Gusto Mesaj’ı gönder seçimleri yapılır.

Test Modu
Test Modu