Avans Dekont İşlemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler >

Avans Dekont İşlemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Personel Toplu Dekont Oluşturma ekranı,  bir personele değil birden fazla personele borç dekontu oluşturmak için kullanılır. Bu ekrana İnsan Kaynakları Modülü Hareketler tabından ulaşılır. exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusAvans Dekont İşlemleri Ekran Özellikleri

 

Likom Gusto ERP Yazımı'nda Personel Toplu Dekont Oluşturma  girişi yapmak için İnsan Kaynakları modülü altında Hareketler menüsü içinde bulunan ‘Personel Toplu Dekont Oluşturma’ ekranına tıklanmalıdır.

 

Avans Tarihi / İş yeri : Avans işleminin yapılacağı iş yeri ve dönemim seçileceği alandır.

AvansIslemlerıTarıh

Personel / Bölüm / Yasal Statü: Listeye gelecek olan kayıtlar üzerinde filtre yapılacak olan alandır. 2 ana başlık altında incelenir.

1.Tür: Borç avans ekranı üzerinde Personel, Bölüm yada personelin tabi olduğu Yasal Statüye göre kayıtları kısıtlayacağınız özelliktir.

 

2.Filitre:Önceden yapılmış olan kayıtlar üzerinde filitre yapılmasını sağlar.

 

AvansIslemleriPersonelBolumYasal

 

Hareket giriş satırları: Borç avans girişinin yapıldığı alandır. Bu alanda yer alan başlıklar .... altında incelenir.

 

1.Seçim : Bu alan ilgili satırı seçmek için kullanılır.

2.Personel Kodu-Adı: Avans talebinden bulunan personel(ler)in seçim alanıdır.

3.Aylık Ortalama Ücret: Personel(ler)in ay içerisinde aldığı ortalama maaşı gösterir.

4.Avans Talep Tarihi: Personel(ler)in avans talep tarihleri girilir.

5.Borç Kesintisi: Personel(ler)in borç kesinti toplam tutarlarını yansıtır.

6.Ara Kesintisi: Personel(ler) avans öncesi almış olduğu avans var ise getirir.

7.Avans Talep Tutar: Personel(ler)in talep ettiği avansın girileceği alandır.

8.Avans Onaylayan Tutar: Personel(ler)in talep ettiği avansı üst yönetim tarafından onaylandığında onay tutarını girileceği alandır.

9.Talep Onay Durumu: Personel(ler)e verilen avansın onay durumunu gösterir.

10.Kalan Ücret: Verilen avans sonucu perosonel(ler)in ay içerisinde ellerine gececek olan net/brüt ücreti yansıtır.

 

Personel Kartı: Seçili olan personelin kartını açar.

Borç Dekontu Sil: Personele ait oluşan borç dekontunu siler.

Toplu Onay:Personel(ler)e verilen avanslarda onay var ise satır satır değil toplu bir şekilde üst yönetim sayesinde onaylanmasını sağlar.