Borç-Avans Talebi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler >

Borç-Avans Talebi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Personel Borç / Avans Talep  seçeneği ile borçlandırma kayıtları filtrelerle belirlenmiş personel için toplu olarak kaydedilir. Borçlandırmanın hangi iş yeri  ve  dönem için yapılacağı filtre satırlarında belirlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBorç-Avans Talep Ekran Özellikleri

Borç avans talep ekranın özellikleri aşağıdaki gibidir.

Talep Tarihi /İş Yeri: Ay ve yıl seçeneği ile ilgili iş yerine verilecek avans bilgilerinin girildiği alandır.

BorcAvansTarihIsyeri

Personel / Bölüm / Yasal Statü: Listeye gelecek olan kayıtlar üzerinde filtre yapılacak olan alandır. 2 ana başlık altında incelenir.

1.Tür: Borç avans ekranı üzerinde Personel, Bölüm yada personelin tabi olduğu Yasal Statüye göre kayıtları kısıtlayacağınız özelliktir.

 

2.Filitre:Önceden yapılmış olan kayıtlar üzerinde filitre yapılmasını sağlar.

BorcAvansPersonelBolumYasalStatu

 

Hareket giriş satırları: Borç avans girişinin yapıldığı alandır. Bu alanda yer alan başlıklar .... altında incelenir.

1.Seçim : Bu alan ilgili satırı seçmek için kullanılır.

BorcAvansSecim

2.Tarih / Açıklama: Borç avansın giriş tarihi ve avansa bağlı olan açıklamanın girildiği alandır.

BorcAvansTarihAciklama

3.Personel Kodu-Adı: Borç avans talebinden bulunan personelin seçim alanıdır.

BorcAvansPersonelKoduAdı

4.Aylık Ücret: Personel kartı ücret sekmesinde tanımlı olan aylık maaş net/brüt üzerinden otomatik olarak gelmektedir.

BorcAvansAylikucret

5.Önceki Borç: Personele önceden borç avans girişi yapılmış ise personele ait önceki borç bu alana yansır.

BorcAvansOcekiBorc

6.Kalan Borç: Personele ait borcun kalanını gösteren alandır.

BorcAvanskalanBorc

7.Aylık Kesinti:Personele verilmiş olan borcun aylık kesinti tutarı bu alana yansır.

BorcAvansAylikkesinti

8.Talep Tutar / Onaylanan Tutar: Personele verilecek olan borç tutarının ve talep edilen tutara karşı onaylanan tutarının girileceği alandır.

BorcAvansTalepTutarOnaylananTutar

9.Aylık Yapılacak Kesinti: Eski borç aylık kesintisi ile yeni borç kesintisinin ay içerisindeki toplamını gösteren alandır.

BorcAvansAylikYapılacakKesinti

10.Aylık Kalan Ücret: Kesinti sonrası personele ödenecek olan aylık ücreti yansıtır.

BrcAvansAylikKalanUcret

 

tog_minusBorç Avans Kayıt Girme Nasıl Yapılır?

Borç avans ekran özellikleri üzerinden ilgili ay ve dönem, iş yeri, personel ve talep edilen tutar girildikten sonra , seçildikten sonra bir alt satıra geçilerek satır bilgileri kaydedilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kayıt işleminden sonra ilgili borç için borç dekontunun oluşturulması gerekiyor. Borç dekontunu ekran üzerinde yer alan exp_collapse düğmesi ile Toplu Borç Dekontu oluşturma ekranı açılır.

 

BorcAvansBorcDekontu

 

tog_minus_sev2Toplu Dekont Oluşturma Ekran Özellikleri

Toplu borç dekontu oluşturma ekran özellikleri aşağıdaki gibidir.

 

1. Tür: Borç avansının oluşturulacağı kasa, banka yada diğer finans türü seçilir.

2.Borç Dekontu:Borçlu türüne göre dekontun oluturacak olan bilgiler seçilir. 5 ana başlık altında incelenir.

Seri: Kasa , banka veya diğer finans borç hareketinde kullanılacak olan seri seçim alanıdır.

Tarih:Dekontun oluşturulacağı tarihin seçildiği alandır. Her ayın 17 'si gibi.

Adı: Kasa, banka yada diğer finans borç adının seçileceği alandır.

Kodu: Kasa, banka yada diğer finans borç kodunun seçileceği alandır.

Avans:İlgili borç ile avans bağlantısı yapılır.

3.Ödeme Planı:Personele verilen borcun ödeme planı oluşturduğunuz bölümdür.3 ana başlık altında incelenir.

 

BorcAvansOdemePlanı

Yüzde:Borcun %100 üzerinden dağıtılacağını ifade eder.

Taksit: Personele verilen borcun kaç takside bölüneceğini belirttiğiniz alandır.

Dağıt: Tasit sayısını verdikten sonra %100 üzerinden taksit sayısına göre ilgili borcu aylara böler.

4.Oluştur: Ödeme planı ve oluşacak olan belge kriterlerini seçtikten sonra borç dekontunu oluşturur.

Toplu borç dekontu oluştur alanından dekont oluştur işlemi yapıldıktan sonra Personel Borç Avans Talep işleminde ilgili satır aşağıdaki gibi gözükmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.