Borç Avans Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Listeler >

Borç Avans Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Borç Avans listesine girebilmek için İnsan Kaynakları modülünden, Listeler altındaki Borç Avans listelerine girilmesi gerekir.

 

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBaşlık Bilgileri

ik4

Tür: Listelenmek istenen Personel, Bölüm veya işyerinin türü seçilir. Tüm personel, Tek personel, Belli bir bölüm ve Belli bir işyeri seçilebilir.

Kodu: Tüm Personel dışında seçilen bir türde aktif hale gelir. Seçilecek olan personel, bölüm veya işyerinin kodu seçilir.

Adı: Seçilen koda karşılık gelen addır. Kod seçiminden sonra otomatik olarak dolar.

 

Onay Durumu: Listelenecek olan Borç  Avansların onay durumunun seçildiği alandır. Gerekmiyor, Onaylandır, Beklemede, Reddedildi seçenekleri seçilebilir.

Ödeme Durumu: Listelenen borç  avansların ne kadar karşılandığının belirlendiği alandır. Karşılandı, Karşılanmadı veya Kısmen Karşılandı seçenekleri seçilebilir.

 

Avans Tanımı: Listelenecek Borç avansların tanımının yapıldığı alandır.

 

tog_minusArama Kriterleri ve Genel İşlemler

ik6

Tarih Seçimi: Listelenmesi istenen Borç Alacakların tarih aralığının belirlendiği alandır. İlk kutu başlangıç ikinci kutu bitiş tarihini gösterir. Aynı zamanda yanındaki sürgülü çubuk ile de aynı işlem yapılabilir.

 

Gönder: Listeler ekranına bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların önizlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder butonu aracılığı ile yapılabilmektedir.

 

Yenile: Başlık kriterleri ve tarih seçimine göre listenin yenilenmesini sağlar.