Eğitim Değerlendirme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler > Eğitim İşlemleri >

Eğitim Değerlendirme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

İnsan kaynakları hareketler modülünde eğitim işlem tanımlarında eğitim değerlendirmesi yer almaktadır. Buraya İnsan Kaynakları > Hareketler > Eğitim İşlemleri > Eğitim Değerlendirmesi tıklanarak ulaşılabilir. exp_collapse

 

Eğitim Değerlendirme ekran görüntüsü;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Eğitim Değerlendirmesi Ekran Özellikleri ;

 

clip1359ikhareketegitimdegerlendirme3

Eğitim Kodu : Tanımlanmış ilgili eğitim kodu seçilir, seçim yapılınca otomatik olarak eğitim adı gelir.

Eğitim Adı : Tanımlanmış ilgili eğitim adı seçilir, seçim yapılınca otomatik olarak eğitim kodu gelir.

 

clip1359ikhareketegitimdegerlendirme4

Eğitimci Adı : Eğitim veren kişinin adı ekrana yansır.

Başlama Zamanı : Eğitimin başlama tarihi ve saati ekrana yansır.

Bitiş Zamanı : Eğitimin bitiş tarihi ve saati ekrana yansır.

Eğitim Anketi Puanı : Eğitim anket puanı burada eklenir.

Birim Adı : Eğitimin yapılacağı birim ekrana yansır.

Kurum İçi / Dışı : Eğitimin kurum içi / dışı bilgileri burada ekrana yansır.

Sınıf : Eğitimin nerede yapılacağı burada ekrana yansır.

Özellik : Eğitimin yapılacağı yer özellikleri burada ekrana yansır.

Konu : Tanımlanmış olan eğitim konusu burada ekrana yansır.

Amaç : Tanımlanmış olan eğitim amacı burada ekrana yansır.

 

clip1359ikhareketegitimdegerlendirme6

Personel Kodu : Atanmış personel kodu ekrana yansır.

Personel Adı : Atanmış personel adı ekrana yansır.

Birim Adı : Eğitimin yapılacağı birim ekrana yansır.

Görevi : Atanan personelin görevi ekrana yansır.

Katılım (%) : Eğitime katılımın yüzde hesaplaması ekrana yansır.

Katılım Süresi : Eğitim süresi ekrana yansır.

Katılım Süresi Birimi : Eğitim süresinin birimi seçilerek ekrana yansır. Dakika, saat ve gün olarak tanımlanmıştır.

Talep Puanı : Eğitim talep formundan gelen puandır.

Anket Puanı : Tanımlanan anket puanıdır.

Kanaat Puanı : Eğitimcinin vereceği kanaat puanıdır.

Katılımcının Değerlendirme Anketi Puanı : Katılımcının değerlendirme anketi puanıdır.