Eğitim Planlama Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Listeler > Eğitim Yönetim Sistemi >

Eğitim Planlama Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Eğitim Planlama Listesine giriş yapabilmek için İnsan Kaynakları modülünün altında listeler bölümünden, Eğitim Yönetim Sistemi içindeki Eğitim Planlama Listesi seçilmelidir.

 

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusBaşlık Bilgileri

ik35

Bölümlerin doldurulması için her alanın sağ üstünde bulunan işaretin seçilmesi gerekmektedir.

 

Eğitim Bilgileri;

Eğitimci Kodu: Planlanan eğitimi verecek olan personelin kodunun belirlendiği alandır.

Eğitimci Adı: Seçilen eğitim koduna karşılık gelen addır. Kod seçiminden sonra otomaitk olarak gelir.

Eğitim Kodu: Planlanan eğitimin kodunun seçildiği alandır.

Eğitim Adı: Seçilen Eğitim koduna karşılık gelen addır. Kod seçiminden sonra otomatik olarak gelir.

 

Eğitim Yeri;

Birim Kodu: Planlanan eğitimin verileceği yerin kodu seçilmelidir.

Birim Adı: Birim koduna karşılık gelen addır. Kod seçiminden sonra otomatik olarak gelir.

Sınıfı: El ile girilmektedir. Eğitim yerinin sınıfı varsa girilebilir.

Özellikler: El ile girilmektedir. Gerekli bir özellik varsa girilebilir.

 

Eğitim Özellikleri;

Konu: El ile girilmektedir. Gerekli ise eğitimin konusu girilmelidir.

Amacı: El ile girilmektedir. Gerekli ise eğitimin amacı girilmelidir.

 

Eğitim Durumu;

Eğitim Durumu: Listelenmesi istenen eğitimlerin durumu seçilmelidir. Beklemede, Atandı veya Sonuçlandı seçenekleri seçilebilir.

Onay Durumu: Listelenmesi istenen eğitimlerin onay durumu seçilmelidir. Beklemede, Onaylandı, Gerekmiyor veya Reddedildi seçenekleri seçilebilir.

 

tog_minusGenel İşlemler

ik36

Yeni Plan: Yeni eğitim planı ekranının kısayoludur. Yeni eğitim planı eklendikten sonra geri dönülüp listelerde izlenebilir.

Plan Düzelt: Seçilen eğitim planının ekranına götürür. Ekranda planla ilgili değişiklikler yapılabilir.

Bağlı Talepleri Göster: Eğitim Talepleri listesine kısayoldur. Planlanan eğitimlere bağlanan eğitim talepleri listesini gösterir.

Tarih Seçimi: Listelenmesi istenen planlamaların tarih aralığının belirlendiği alandır. Aynı zamanda hemen yanındaki sürgülü çubuk ile de tarih aralığı belirlenebilir.

Gönder: Listeler ekranına bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların önizlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder butonu aracılığı ile yapılabilmektedir.