Eğitim Türleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Tanımlar > Eğitim Yönetim Sistemi >

Eğitim Türleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eğitim Türleri ekranına İnsan Kaynakları modülü Tanımlar tabından ulaşılır. exp_collapse

Eğitim Türleri Simgesine tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır:

ikeğitimtürleriekranı

 

Bu ekranda varolan eğitim türleri eğer daha önceden tanımlı ise listelenecektir. Aksi halde satırlar boş gelir. Yeni eğitim türü tanımlaması ya da varolan satır üzerinde değişiklik yapmak istenirse, satıra tıklanıp gerekli düzenlemeler yapılabilir. İşlem bittiğinde "Kaydet" düğmesine tıklanarak ekran kaydedilir ve otomatik olarak kapatılır. "Satır Sil" düğmesi ise silinmesi istenen satırlar için kullanılır.