Fazla Mesai Girişi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler >

Fazla Mesai Girişi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Fazla Mesai ekranına İnsan Kaynakları Modülü Hareketler tabından ulaşılır. exp_collapse

 

İş Kanunu'nda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ve haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş  saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılmaktadır.Personellerin kullanmış olduğu Normal Fazla Mesai, Tatil Fazla Mesai ve Bayram Fazla Mesai  süreleri, personel fazla mesai giriş

formundan girilebilir. Ayrıca girilen fazla mesai sürelerine ilişkin raporlama yapılabilir.Girilen fazla mesailer puantaja "Maaşa Tabi" seçeneği ile otomatik olarak aktarılmaktadır.

 

tog_minusFazla Mesai Girişi Nasıl Yapılır?

Likom Gusto ERP Yazımı'nda Fazla Mesai girişi yapmak için İnsan Kaynakları modülü altında Hareketler menüsü içinde bulunan ‘Fazla Mesai’ ekranına tıklanmalıdır.

Fazla mesai girişinin ekran özellikleri aşağıdaki gibidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel Bölüm / İş yeri: Fazla mesai verilecek olan personel(ler)in, bölüm ve işyerinin seçildiği alandır.

PersonelFazlaMesaiBolümIsyeri

 

Fazla Mesai Bilgileri: Bu alanda, personelin kullandığı fazla mesainin türü, süresi, mesaiye  ait varsa açıklama gibi bilgiler girilir.

PersonelFazlaMesaibilgileri

1.Türü: Bu alanda açılan kutudan personelin kullanmış olduğu mesainin türü seçilir.

2.Tarih: Mesai tarihinin girileceği alandır.

3.Süre: Mesai süresinin girileceği alandır.

4.Maaşa Tabi: Girilen mesainin maaşa yansımasını sağlar.

5.Açıklama: Mesai açıklamasının girileceği alandır.

6.Onay Durumu: Mesai girişleri üst yönetim tarafından onaya sunulacak ise bu alandan onay verilir. Fazla mesai onay tanımları için Tanımlar-->Fazla Mesai Onay Tanımlarına bakınız.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Fazla mesai puantaj örneği exp_collapse