İkramiye İzleme Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Listeler > Tahakkuk >

İkramiye İzleme Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında İkramiye izleme listesine girebilmek için İnsan Kaynakları modülünden, Listeler altındaki Tahakkuk içindeki ikramiye izleme listelerine girilmesi gerekir.

 

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBaşlık Bilgileri

ik60

Ay: Tahakkuk tarihinin belirlendiği aydır.

Yıl: Tahakkuk tarihinin belirlendiği yıldır.

Hemen altındaki 2 kutu, işyerinin kodunun ve adının seçildiği alandır. Birinin seçiminden sonra diğeri otomatik olarak dolar.

Tür: Listelenmesi istenen Personel ikramiye türünün seçildiği alandır. Tüm personel, Belli bir bölüm, Belli bir Yasal statü veya Belli bir personel seçilebilir.

İk. Kod: Listelenmesi istenen ikramiye türünün kodudur.

Kodu: Tüm personel dışındakilerin tür olarak seçilmesiyle aktif hale gelir. Seçilen türe ait kartların kodunun seçildiği alandır.

Adı: Seçilen koda karşılık gelen addır. Kod seçiminden sonra otomatik olarak dolar.

 

tog_minusGenel İşlemler

ik62

 

Tümünü Seç:  Liste satırlarının tümünün seçilmesini sağlar.

Tümünü Bırak: Liste satırlarından seçili olanların bırakılmasını sağlar.

Muhasebeleştir: Liste satırlarına gelen İkramiyelerin muhasebeleştirilmesini sağlar.

ik54

Muhasebeleşenleri Seç: Listedeki muhasebeleştirilmiş ikramiyelerin seçilmesini sağlar.

İkramiye Detayı: Seçili ikramiye ekranına gidilmesini sağlar. İkramiye ilgili bilgiler izlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Muh. İptal Et: Seçili tahakkukların muhasebe kaydının iptal edilmesini sağlar.

Diğer Kriterler: Banka kodu veya sıralama gibi kriterlerin belirlenmesini sağlar.

Yenile: Başlık bilgileri ve Genel işlem kriterlerine göre listenin yenilenmesini sağlar.