İnsan Kaynakları Genel Tanımlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Tanımlar >

İnsan Kaynakları Genel Tanımlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

İnsan kaynakları genel tanımlar alanı personel, organizasyon ve işyerine uygun olan tanımların girilmesi gereken alanlardır. Likom Gusto ERP Yazılımı içerisinde Tanımlar-->İnsan  Kaynakları Genel Tanımları ekranından açılır.exp_collapse

 

tog_minusİnsan Kaynakları Genel Tanımları Ekran Özellikleri

İnsan Kaynakları Genel Tanımları seçimi yapıldığında aşağıda ki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Görev Tanımları

Firma içerisinde çalışan personel(ler)in çalıştıkları  görev tanımın eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Görev tanımlarının ekran özellikleri aşağıdaki gibidir.

Görev Kodu: Bu alan görev kodunun yazılacağı alandır.

Görev Adı: Bu alan görev adının yazılacağı alandır.

Ünvan Grubu: Ünvan grupları görev tanımları ekranında yer alan UnvanGrupları düğmesinden tanımlanır. Burada tanımlanmış olan ünvan grubu satırda seçilir.

UnvanGruplarıGırsı

Gider Türü: Personel maaş hesaplaması sırasında gelir gider hesaplaması otomatik olarak hesaplatılacak ise gider türü doldurulmalıdır.

Döviz Yeri / Döviz Türü / Kur: Görev tanımına bağlı gider türü üzerinden birim maaliyet hesaplamasından kullanılır.

Birim Maliyet: Standart maliyet hesaplaması sırasında  birim işçilik maliyetini bu alandan alır.

Açıklama: Göreve ait bir açıklama girilecek ise bu alana girilir.

İş Başvuru Şablonu: İlgili görevde işe alımlarda  kullanıcılacak olan şablon seçim alanıdır.

Görev Tanımına Bağlı Gider Türleri Detayı: Maaş, ikramiye ve kıdem&ihbar hesaplamasında matrah alanlar için kullanılacak olan gider türlerin seçildiği ekrandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Okul Tanımları

Firma içerisinde çalışan personel(ler)in eğitim bilgilerinin eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Okul tanımlarının ekran özellkleri aşağıdaki gibidir.

Okul Kodu: Kullanıcı tarafından manuel tanımlanan alandır.

Okul Adı: Okul adlarının tanımlanacağı alandır.

Okul Türü: İlköğretim, Lise, Yüksek Okul ... v.b. okul türlerinin belirtildiği alandır.

Fakülte / Yüksek Okul:Yüksek okul ve üniversitelere bağlı akadamik birimlerin girileceği alandır.

Bölüm: Akadamik birimlerine bağlı bölümlerdir.

Eğitim süresi: Eğitim yılının girileceği alandır.

 

tog_minus_sev2Meslek Tanımları

Firma içerisinde çalışan personel(ler)in meslek tanımları eklendiği ekrandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Meslek Kodu: Manuel girilen personel tarafından belirlenebilen kod alanıdır.

Meslek Adları: Manuel girilen personel tarafından belirlenebilen ad alanıdır.

Açıklama: Manuel girilen personel tarafından belirlenen açıklama alanıdır.

Türü: Girilen meslek kodlarının SSK yada İşkur türü belirtilir.

SGK Güncel Meslek Kodlarını Yükle: SGK tarafından belirlenen güncel meslek kodlarını sisteme aktarmak için bu düğme işlem yapılmaktadır. Düğmeye basıldığı anda aşağıdaki uyarı çıkar "Evet" denildiğinde sisteme aktarımı gerçekleştirir.

SGKGuncelMeslekKodlari

İşkur Güncel Meslek Kodlarını Yükle:İşkura ait güncel meslek kodların yüklenmesi için kullanılır. Düğmeye basıldığı anda aşağıdaki uyarı çıkar "Evet" denildiğinde sisteme aktarımı gerçekleştirir.

 

IskurGuncelMeslekKodlarınAktarımı

 

tog_minus_sev2Dil Tanımları

Personel(ler) dil bilgilerinin eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Disiplin Ödül Tanımları

Personel(ler)e verilecek olan disiplin ödül tanımlarının eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Disiplin Ceza Tanımları

Personel(ler)e  verilecek olan disiplin ceza tanımlarının eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Hastalık Tanımları

Hastalık tanımlarının eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Sakatlık Tanımları

Sakatlık tanımlarının eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Vardiya Tanımları

Vardiya tanımlarının eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Sosyal Güvenlik Kurum Tanımları

Sosyal güvenlik kurumların eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Sendika Tanımları

Sendika tanımlarının eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Dernek Tanımları

Dernek tanımlarının eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Soru Bankası

Soruların ve yanıtların eklendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Personel Avans Tanımları

Personel(ler)e verilecek olan avansların tanımlandığı ekrandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.