İnsan Kaynakları Yönetimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

İnsan Kaynakları Yönetimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı ile , firmanın en önemli kaynağı  olan işgücünün en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlama, organizasyon, eğitim, performans değerlendirme  faaliyetleri en etkin şekilde gerçekleşmektedir.

Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı Personel işe alım sürecinden başlayıp performans ölçümüne kadar her aşama Gusto İnsan Kaynakları ile takip edilebilir.

IK_Main

 

Maaş, İkramiye, Fark, Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplamaları,

Ay İçerisinde Birden Fazla Ek Gelir-Kesinti, İkramiye Hesaplaması,

SSK Mevzuatına Uygun Raporlama, E-Bildirge İşlemleri,

Fazla Mesai, İzin Takipleri,

Personel Toplu Maaş Artışı,

PDKS Aktarımları,

Memur Bordrosu Uygulaması,

Personel Memnuniyet Anketleri,

İş Başvuru Takibi ve Değerlendirme Süreçleri

Eğitim  Yönetim Sistemi