Personel Öndeğerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi >

Personel Öndeğerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ÖNDEĞER

ANAHTAR KELİME

EK AÇIKLAMA

Sendika kesinti hesaplansın

Tahakkuk

 

Vergi indirim matrah şekli (Gelir Vergisi,Brüt Maaş)

Tahakkuk

 

Sakatlık indirimi nete eklensin

Tahakkuk

 

Yıllık izin tutarını SSK Matrahına göre hesapla

Tahakkuk

 

Vergi indindirimi nete eklensin

Tahakkuk

 

Asgari geçim indirimi nete eklensin

Tahakkuk

 

AGI tutar kontrollü yıllık AGI tutar kontrolü üzerinden yapılsın

Tahakkuk

 

AGI tutarı için ayrı alacak dekontu oluştur

Tahakkuk

 

AGI tutarı nete dahil iken brüt ücreti arttır

Tahakkuk

 

Fazla mesai ücretini bir sonraki aya devret

Tahakkuk

 

SSK devreden tutarını FIFO'ya göre işleme al

Tahakkuk

 

İşveren teşvik primini gelir gidere dahil et

Tahakkuk

 

Raporlu süreyi SSK gününe dahil etme

Tahakkuk

 

Malulluk teşvik primi işveren teşvik primine dahil edilsin

Tahakkuk

 

Eğitim planlamasında girilen toplam süre kullanılsın

Eğitim

 

Personel kartında AGI oranı tanımlanmamışsa personel için AGI hesaplanmasın

Tahakkuk

 

Terkin tutarı gelir vergisinden düşülsün

Tahakkuk

 

Gelir vergisi matrahına SSK dahil edilmesin

Tahakkuk

Azerbeycan gibi ülkelerde gelir vergisi matrahından SSK tutarı düşmüyor

Gelir vergisi terkin tutarı %100 olsun

Tahakkuk

 

AGI dahil çoçuk sayısı otomatik olarak hesaplansın

Tahakkuk

 

AGI borç tutarı için gelir vergisinden ayrı dekont oluşturulsun

Tahakkuk

 

AGI borç tutarı, net ödenen tutardan ayrı muhasebeleşsin

Tahakkuk

 

Fazla mesai ücretini muhasebede ayrı göster

Tahakkuk

 

SSK Gün Hesaplama Şekli (Ayın günü -Çalışılmayan Gün,"SSK günü -Çalışılmayan Gün")

Tahakkuk

 

Personel ücret hassasiyeti kaç basamak

Personel Kartı