İş Başvuru

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Kartlar >

İş Başvuru

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Adayların eğitimi, iş deneyimi ve aranan diğer özellikleri hakkında bilgi toplamak için kullanılan seçim aracıdır. Likom Gusto ERP Yazılım içerisinde İş Başvurusu tıklandığında açılan pencereden işe başvuranların listesi,  başvurulan pozisyon  duruma göre listelenebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İş başvuru listesinin ekran özellikleri aşağıdaki gibidir.

 

Başvuru Pozisyonu: İster tüm pozisyonlar yada seçili bölümü görmek için listeyeceğiniz alandır.

IsBasvuruListesiPozisyon

Başvuru Durumu :İş başvurularını son durumuna göre arayabilirsiniz, yada tüm durumları listeletebilirsiniz.

IsBasvurusuBasvuruDrumu

Sıralama: İş başvuru listesine gelen kayıtları seri no, ad,soyad... v.b. şekilde sıralama kriteri belirtebilirsiniz.

IsBasvuruSıralama

 

 

ikişbasvuru

Tarih: Tarih alanında el ile özel bir tarih aralığı seçimi yapılabileceği gibi, programda tanımlı olan tarih aralık seçimlerinden biri de kullanılabilir. Ardından "Yenile" düğmesine basılarak ekrana yeni verilerin gelmesi sağlanır.

Yeni Başvuru: Bu düğme kullanıcıyı yeni giriş yapması için "İş Başvurusu" ekranına götürür. Yeni başvuru yapıldıktan sonra listede izlenebilir.

Göster: Bu düğme kullanıcıyı varolan başvuru üzerinde değişiklik yapması için personelin iş başvuru formu ekranına götürür.

Sil: Seçili olan satırı siler.

Rapora Gönder: Oluşturulan hesap bilgilerinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program çeki, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, çek istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “İş Başvuru Listesi” seçiminde ise, Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet işlemleri yapılabilir.

Diğer Kriterler: Bu düğmeye tıklandığında "İş Başvuru Listesi Diğer Kriterler" ekranı açılacaktır.  Kişisel Değerlendirme veya Değerlendiren personel alanından seçim yapmak için seçim kutucuğu işaretlenmelidir. "Tümünü" seçeneği ile listelenen tüm satırlar tümden seçilebilir ya da bırakılabilir.

ikişbasvuruekran

Ek Bilgiler: Bu düğme ile ekrana personele ait işlemler penceresi açılacaktır. Bu pencereden hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Likom Gusto ERP Yazılımı’nda ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.