Organizasyon Kartı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Kartlar >

Organizasyon Kartı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

İnsan kaynakları günümüzde organizasyonların üretim ve hizmet verme, kar etme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları kaynağı yani insanı ifade eder. İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonda en tepe yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz işçiye kadar tüm çalışanları kapsar. Bu terim organizasyon içinde bulunan iş gücü ile potansiyel olarak yararlanılabilecek iş gücünü de ifade etmektedir.

 

tog_minusOrganizasyon Kartı Nasıl Açılır?

Organizasyon penceresinde firmada oluşturulmuş organizasyonlar ve bu organizasyonların adı, organizasyona kimlerin dahil olduğu gibi bilgiler bulunur. Bunun dışında yeni bir organizasyon oluşturmak istenildiğinde  üst menü alanında bulunan "Hesap Aç" düğmesine tıklayabilir yada hesap planı üzerinde sağ tuş ile açılan küçük pencerede "Hesap Aç" seçeneğine tıklanabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusKart Bilgileri

Kart ekranında bulunan sekmeler tek tek anlatılacak olursa;

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Organizyon  kartlarının Genel sekmesi, diğer kart tanımlamalarında olduğu gibi ilgili organizasyona ait genel tanımlamaları içermektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üst Organizasyon: Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

Kodu: Tanımlanan organizasyon kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst organizasyon kartının kodu bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Adı: Tanımlanan organizasyon kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst organizasyon kartının adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

OrganizasyonKartıGenelSekmesiUsttKod

Organizasyon : Tanımlanan organizasyon kartına ait kodun ve  adın girileceği bu alan 2 bölümden oluşur.

Organizasyon Kodu: Tanımlanan organizasyon kartına verilecek kod bu alanda tanımlanmalıdır.

Organizasyon Adı: Tanımlanan organizasyon kartına verilecek ad bu alanda tanımlanmalıdır.

OrganizasyonKartıGenelSekmesiOrganizasyon

Çalışma Durumu: İlgili organizasyon kartının aktif (çalışılıyor) yada pasif (çalışılmıyor)   durumunu gösterir.

Halen Çalışıyor: Organizasyon da personellerin çalıştığını belirtir.

Halen Çalışmıyor: Organizasyon da hiçbir personelin çalışmadığını belirtir yani ilgili kart üzerinde işlem yapılamaz anlamına gelir.

OrganizasyonKartıGenelSekmesicalısma

Gider Yeri: İlgili organizasyon kartına bağlı personel giderlerinin gelir gider kayıtlarının oluşması amacıyla tanımlanmaktadır.

OrganizasyonKartıGenelSekmesiGiderYeri

 

tog_minus_sev2Kadrolar Sekmesi

İlgili organizasyon üzerinde yer alan bölümlerin ve bu bölümlerinde çalışan personel sayısının girileceği alandır.Organizasyon kartlarının diğer sekmesi olan kadrolar ile personelin görev tanım kodu ve görev tanım adı seçilir ve kişi sayısı ise  elle girilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Organizasyon kartlarında 'Kadrolar' segmesinde tanımlama yapılmadığı taktirde personel kartı görev yerleri sekmesinde 'Görev Tanımı' alanı boş gelecektir.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Muhasebe Kodları sekmesinden, tanımlanan organizasyon kartına dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodları girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi," Hesap Kodu" kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. "Hesap Kodu" alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim," Hesap Adı" alanına program tarafından yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Takip Eden Satırlara Kopyala : Herhangi bir satırın muhasebe hesap kodu, kendisinden sonra gelen diğer satırlara kopyalanmak

istenirse, bu düğmeye tıklanmalıdır. Ancak bu düğmeye tıklanmadan önce, kopyalanacak hesap koduna ait satır seçilmelidir. Herhangi

bir satır seçilerek, "Takip eden satırlara kopyala" düğmesine tıklandığında, seçilen satırın altındaki tüm satırların hesap kodu, seçili

satırın hesap koduna değiştirilir.

Şablonlar : Muhasebe Entegrasyon Tanımları alanında yapılan tüm şablon tanımları bu alanda açılan kutuda görünür. İstenirse bu

şablonlardan uygun olan seçilerek organizasyon kartına aktarılabilir. Bunun için şablon seçimi yapıldıktan sonra ''Şablondan Al'' tuşuna basılır.

Böylece seçilen şablonda tanımlı muhasebe hesap kodları organizasyon kartına aktarılır, gerekirse üzerinde değişiklik yapılabilir.

 

tog_minus_sev2Diğer Finans Hesapları Sekmesi

Personel tahakkuku esnasında personelin maaşından kesilecek olana Vergi ve yasal yükümlülüklere ait dekontların oluşması için seçilmesi gereken bir alan olup,  personel kartında tanımlı ise bu alanın doldurulmasına gerek yoktur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Organizasyon ve Görev Tanımları kullanılıyorsa 'Diğer Finans' hesapları tanımlanarak maaş tahakkuku gerçekleştirilebilir. Aksi halde tek tek Personel kartında 'Diğer Finans' hesabı tanımlanmalıdır.

 

tog_minus_sev2Misyon Sekmesi

Firmanın ilgili organizasyon üzerinde hedeflerini içermektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Çalışanlar Sekmesi

Organizasyon kartının bir diğer sekmesi olan çalışanlar üzerinden bu bölümde şu anda çalışanlar ve bu bölümde daha önceden çalışıp ayrılanlar olmak üzere iki seçenek vardır. Listelenmesini istediğimiz seçeneği seçerek personelin görev tanım kodu, görev tanım adı kadro ve başlama tarihini görebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/OLE Nesnesi/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer

Organizasyon ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Likom Gusto ERP Yazılımı’nda ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.