PDKS Veri Aktarımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler >

PDKS Veri Aktarımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Personel(ler)in puantaj bilgilerini pdks üzerinden aktarmak için İnsan Kaynakları modülünde yer alan Veri Aktarımı kullanılır.Veri Aktarımı ekranına İnsan Kaynakları modülü PDKS tabından ulaşılır. exp_collapse

 

ikpdks

 

Personel veri aktarım takip sisteminin ekran özellikleri aşağıdaki gibidir.

 

Ay: Puantajın aktarılacağı ayın seçimi yapılır.

Yıl: Puantaj yılının seçimi yapılır.

Sicil Numarası hane sayısı: Personel kartında yer alan sicil numarasının hane sayısı seçilir.

 

Dosya yolunu seçtikten sonra aktar denildiğinde aktarım işlemi gerçekleşir.

 

A_info_128

 

PDKS üzerinden personelin puantaj bilgileri text dosyası halinde çıkartılmalıdır. Örnek text formatı için gusto-dan@likom.com.tr adresine mail gönderilmesi gerekmektedir.