Performans Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Listeler > Performans Yönetimi >

Performans Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Performans Listesi ekranına giriş yapabilmek için, İnsan Kaynakları modülünde listeler bölümünün altında, Performans yönetiminden, Performans Listesine gelmek gerekir.

 

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusBaşlık Bilgileri

ik20

Performans Tanımı: Likom Gusto ERP Yazılımında daha önceden belirlenmiş performans tanımının seçildiği alandır.

Dönem: Performansların hesaplanacağı dönemin seçildiği alandır.

Kodu: Tanımlı Personeller seçeneğinin etkisiz olmasıyla aktif hale gelir. Personelin kodunun seçildiği alandır.

Adı: Seçilen koda karşılık gelen addır. Kod seçiminden sonra otomatik olarak gelir.

 

tog_minusGenel İşlemler

ik23

 

Hesapla: Seçilen başlık bilgilerine göre listedeki personelin performans değerlerinin hesaplanmasını sağlar.

Kaydet: Personelin hesaplanan performansını kaydeder.

Sil: Personelin hesaplanmış performans değerlerini siler.

Gönder: Listeler ekranına bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların önizlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder butonu aracılığı ile yapılabilmektedir.

Listele: Başlık bilgilerine göre performans satırlarının yenilenmesini ve listelenmesini sağlar.