Personel Bölüm Vardiya

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Tanımlar >

Personel Bölüm Vardiya

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Personel Bölüm/Vardiya personel, bölüm, iş merkezi ya da tezgah bazında seçim yapıp, tarihe göre daha önce tanımlanmış olan vardiyalara göre listeleme yapmaya yarar.exp_collapse

Personel Bölüm/Vardiya simgesine tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır:

ikpersonelbölümvardiyaekran

 

Başlık bilgilerinde tür seçimi ( personel, bölüm, iş merkezi ya da tezgah) yapıldıktan sonra kodu ve adı alanları seçilir. Böylece satırlara giriş yapılabilir. Başlangıç Tarihi, Vardiya Kodu ve Vardiya Adı kolonlarının altına tarih girişi ve vardiya adı-kodu seçimleri yapıldıktan sonra "Tamam" düğmesi ile ekran kaydedilip otomatik olarak kapatılır. Silmek istenilen satır varsa, "Sil" düğmesi kullanılmalıdır. Kayıt yapmadan ekrandan çıkmak istenirse "Vazgeç" düğmesi kullanılır. "Gönder" düğmesi ile ise bu ekrana bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların ön izlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri yapılabilmektedir.