Personel Fark

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler > Tahakkuk İşlemleri >

Personel Fark

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Personele yapılan ücret artışı sonrası, ilgili artışa ait fark tahakkuk işlemi tek ya da toplu olarak yapılabilir. Personelin maaş tahakkuku yapıldıktan sonra ücret artışı olmuşsa ve bu ücret artışının tahakkuk yapılan eski aylarada yansıtılması isteniyor ise, ilgili aylar için fark tahakkuku düzenlenir. Ücret artışı olduğunda personel kartından ilgili personel ya da personellerin ücreti girilir.

 

tog_minusPersonel Fark Hesaplama Ekran Özellikleri

Tahakkuk Tarihi / İş Yeri:Puantajı ve maaşı hesaplatacağınız  iş yeri ve dönemin seçildiği alandır.

personelpuantajtahakkukdonem

Personel / Bölüm / Yasal Statü: Bu alan 2 bölüme ayrılır.

Tür:İlgili iş yeri üzerinden çalışan personellerin adına, bölümüne yada yasal statusüne göre kriter verilecek olan alandır. Bu alanda kriterlere göre listeye personel kayıtları yansır.

PersonelFarkPersonelBolumYasal

 

Filtre: Belirtilen iş yeri ve dönem için fark tahakkuk personel  durumuna göre liste ekranında filitreleme yapar.

PersonelPuantajFiltre

 

Tümünü Seç / Bırak: Fark tahakkuk ekranında listede personel(ler)in seçimi için kullanılır.

Personel Kartı: Fark tahakkuk  ekranında seçili olan personelin kart bilgilerini açar.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tahakkuk :Fark tahakkuk ekranında personel(ler)in puantajının ve fark hesaplatılacağı ekrana geçer.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Diğer Kriterler: Personel kartında tanımlı olan banka ve personelin çalışma durumuna göre filtre konulmasını sağlayan alandır. Bu alan 3 bölüme ayrılır.

Banka Şubesi: Personel kartında tanımlı olan banka şubesine göre kayıtların gelmesini sağlar.

PersonelPuantajDıgerKrıterler

Sıralama:Personelin ad soyad, soyad ad veya sicil numarasına göre fark tahakkuk personel seçim ekranına kayıtların listelenmesini sağlar.

Personelin Bu Ayki Durumu: Fark tahakkuk ekranında ay içerisinde işten ayrılan , işe başlayan yada tüm personellerin liste ekranına yansımasını sağlayan kriterdir.

PersonelPuantajPersonelınBuAykıdurumu

Yenile: Fark tahakkuk ekranında filtre yada kriter uygulandıktan sonra "Yenile" düğmesine basılarak kayıtların listeye yansımasını sağlar.

 

tog_minusFark Tahakkuk Ekran Özellikleri

Tarih: Fark tahakkuk ekranında seçilmiş olan dönem yansır.

PersonelPuantajTarihSecenegı

 

Puantajı Sil: İş yerine bağlı ilgili ay için yapılan  puantajı siler.

personelfarkpuantajsil

 

Kolonlar:Fazla mesai, izinler, resmi bayram ve dini bayram kolonlarını puantaj ekranında gözükmesini istemiyorsanız kolonlar alanından ilgili alanı kaldırarak puantaj ekranından kaldırabilirsiniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İş Süreleri : Tahakkuk ayına bağlı iş süreleri, gün ya da saat olarak bu alana yansır. Personel kartının ücret sekmesinde, personelin ücret türü aylık ya da günlük tanımlı ise, puantaj ekranına günlük süreler yansır. Birim alanlarına gün yazar. Personel kartında ücret türü saatlik tanımlanmış ise, puantaj ekranına süreler, saat olarak  yansır. Birim alanlarına saat yazar. Bu alanlara girilen süreler dikkate alınarak personelin seçilen aya ait maaş hesaplaması yapılır.

Normal : Tahakkuk ayına ait çalışma süresi bu alana gelir. Cumartesi günleride çalışma gününe dahil edilmektedir. Eğer çalışılan süre daha farklı ise, hesaplamada dikkate alınacak süre bu alana girilir.

Tatil : Tahakkuk ayına ait tatil süresi bu alana gelir. Sadece Pazar günleri dikkate alınmaktadır. Eğer çalışılan süre daha farklı ise, hesaplamada dikkate alınacak süre bu alana girilir.

Bayram : Tahakkuk ayına ait bayram süresi bu alana girilir.

Yıllık İzin : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu yıllık izin süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen yıllık izin süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır. İzin formu girişi için Personel İzin alanına bakınız.

Rapor : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu rapor süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen rapor süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır. İzin formu girişi için Personel İzin alanına bakınız.

Ücr. İz. : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu ücretli izin süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen ücretli izin süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır. İzin formu girişi için Personel İzin alanına bakınız.

Üc.siz iz. : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu ücretsiz izin süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen ücretsiz izin süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır. İzin formu girişi için Personel İzin alanına bakınız.

Üc.siz İz. Birim Alanı : Bu alanda yapılan seçime göre, puantaj sırasında bulunacak SSK günü belirlenir. Örneğin; Personel 4 gün ücretsiz izin kullanmış olsun, burada ''Gün Dahil '' seçilirse puantaj sırasında SSK günü 30 olarak dikkate alınır, ya da bu alanda  ''Gün Hariç'' seçilirse puantaj sırasında SSK günü 30-4= 26 gün olarak dikkate alınır.

İş Kazası Raporu : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu iş kazası rapor süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen rapor süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır. İzin formu girişi için Personel İzin alanına bakınız.

Devamsızlık : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu devamsızlık süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen devamsızlık süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır. İzin formu girişi için Personel İzin alanına bakınız.

İstiharat: Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu istiharat süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen istiharat süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır. İzin formu girişi için Personel İzin alanına bakınız.

Fazla Mesai Süreleri : Personelin tahakkuk ayında yapmış olduğu fazla mesai süreleri bu alana girilir. Birim alanında da girilen sürenin gün ya da saat olduğu belirtilir. Personelin fazla mesai ücreti hesaplanırken, işyeri kartının Yasal Kesinti ve Gelirler  sekmesinde girilen Fazla Mesai Oranları ile bu alanda tanımlanan süreler dikkate alınır.

Bakınız Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımları-->İşyerleri

Normal : Personelin tahakkuk ayı içinde, çalışma günlerinde yapmış olduğu fazla mesai süresi bu alana girilir. Birim alanında girilen sürenin gün ya da saat olma durumu belirtilir.

Tatil : Personelin tahakkuk ayı içinde, tatil günlerinde yapmış olduğu fazla mesai süresi bu alana girilir. Birim alanında girilen sürenin gün ya da saat olma durumu belirtilir.

Bayram : Personelin tahakkuk ayı içinde, bayram günlerinde yapmış olduğu fazla mesai süresi bu alana girilir. Birim alanında girilen sürenin gün ya da saat olma durumu belirtilir.

Toplam Gün : İş süreleri alanında girilen değerlere bağlı olarak bu alandaki değerlerde program tarafından otomatik olarak  değiştirilir.

Eksik : İş süreleri alanında girilen gün sayısının, tahakkuk ayındaki gün sayısından eksik yazılması durumunda, eksik gün süresi bu alanda görünür.

Fazla : İş süreleri alanında girilen gün sayısının, tahakkuk ayındaki gün sayısından fazla yazılması durumunda, fazla gün süresi bu alanda görünür.

Tümünü Seç / Bırak: Puantaj ekranında yer alan personellerin toplu seçimini / bırakılmasını sağlar.

Tahakkuk: Bu bölüm puantaj ekranında 3 ana başlık altında toplanmaktadır.

personeltahakkuksecenek

1.Başlat: Tüm kriterler belirlendikten, değişiklikler yapıldıktan sonra, maaş hesaplamasının yapılabilmesi için, personeller seçilerek bu tuşa basılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

2.İptal : Yapılan fark hesaplamasının iptal edilmesi isteniyor ise, personel/personellerin  seçimi yapıldıktan sonra bu tuşa  basılır. Böylece yapılan fark hesaplamaları iptal edilmiş olur.

3.İzle:Yapılan fark hesaplamasının detayını gösterir.

Ek Gelir / Kesinti: Personel(ler)e uygulanacak olan ek gelir yada ek kesinti seçiminin yapıldığı alandır, 2 ana başlık altında inceleyebilirsiniz. Ek gelir ve ek kesinti tanımları için Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar alanına bakınız.

personelpuantajekgelirkesnti

 

1. Ek Gelir : Personel(ler)e fark ile beraberinde verilen ek gelirlerin girileceği alandır.Ek gelir  tanımları için Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar-->Ek Gelir Tanımı alanına bakınız.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

2. Ek Kesinti : Personel(ler)e farkından  kesilecek olan ek kesintilerin girileceği alandır.Ek kesinti  tanımları için Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar-->Ek Kesinti Tanımı alanına bakınız.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Dosyadan EkGelir/EkKesinti Oku: Personel(ler)e verilecek olan ek gelir ve ek kesintileri farklı bir formatta sisteme aktarılmasını sağlar.

Personelpuantajdosyadanekgelirkesintiokuma

 

Diğer Kriterler: Personel puantaj ekranında oluşturan ve en son işlem yapan kullanıcıların bilgisini tutar.

personelpuantajdigerkriterler

Personel Kartı: Seçili olan satırda ilgili personelin kartını açar.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusPersonel Fark Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Personel(ler)in puantaj bilgileri doldurulduktan sonra personel puantaj ekranında yer alan Tahakkuk-->Başlat ile personel fark hesaplaması yapılmaktadır.

Fark hesaplama yapmadan önce kullanıcılara oluşturulacak dekontlar bilgisi gösterilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tamam işleminden sonra fark hesaplaması sonlanır. Farkı hesaplanmış personel(ler)in puantaj ekranından Tahakkuk alanı işaretlenmiş olur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusPersonel Fark İzleme Detayı

Personel(ler)in  fark hesaplama işlemi bittikten sonra ilgili personelin fark detayını görmek için personel puantaj ekranından Tahakkuk-->İzle alanıdan fark detayı açılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel fark izleme ekranın genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Genel: Personelin ay içerisinde aldığı gelirleri ve kesintileri gösteren alandır. 8 ana başlık altında incelenir.

1.Normal Gelir : Bu alana personele yapılan ücret artışına bağlı olarak oluşan fark tutarı yazılır.

2.Fazla Mesai : Yapılan ücret artış tutarına bağlı olarak fazla mesai ücretinde oluşan gelir bu alana yazılır.

3.Ek Gelirler : Ek gelirlere yapılan toplam artış bu alana yazılır.

4.Brüt Gelir : Ücret artışı sonrası meydana gelen brüt geliri yazılır.

5.Yasal Kesintiler : Yasal kesintilerin toplam tutarı bu alana yazılır.

6.Net Gelir : Yasal kesintiler düşüldükten sonra hesaplanan personelin net ücreti bu alana yazılır.

7.Ek Kesintiler : Fark tahakku işlemine dahil edilen kesinti tutarı bu alana yazılır.

8.Net Ödenen : Ek Kesintiler düşüldükten sonra, personele ödenecek net tutar bu alana yazılır.

 

Puantaj: Personelin ay içerisinde farka yansıyacak  günler, kullanmış olduğu izinler, almış olduğu fazla mesaileri gösteren alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir: Personelin puantajına göre çalışmış olduğu günlerin toplamını yansıtır.

İşveren SSK Payı: Personelin yasal durumuna göre yasal hesaplamarın ve işveren hesaplamanın görüldüğü alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Net Ödenen: Personelin farkının net ücretini gösterir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ek Gelir/ Ek Kesinti: Personele fark  içerisinde verilmiş olan yada personelin fark  ücretinden kesilen ek gelir ve ek kesintilerin görüldüğü alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yasal Kesintiler:Personelin yasal statüsüne göre  farkından kesilen yasal kesintilerdir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşsizlik Sigortası:İşsizlik sigortası oranına göre personelin farkından kesilen kesintilerdir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

SSK Primi: Sabit bilgilerde tanımlı olan dönem için  SSK Tavan ve Taban matrahına göre ilgili personelin SSK matrahın hesaplamasını gösteren alandır.

SSK Matrah tavan ve taban tutarları için Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar -->Sabit Bilgiler alanına bakınız.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir Vergisi: Gelir vergisi matrahına esas tutarlar ve diğer tutarlar üzerinden gelir vergisi oranlarına göre gelir vergisi tutarının  gösterildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Damga Vergisi: Çeşitli resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla alınan vergi tutarının gösterildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.