Personel İkramiye

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler > Tahakkuk İşlemleri >

Personel İkramiye

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

İkramiye bir iş yerinde çalışan personele maaştan farklı zamanlarda tahakkuk edilen ücretler olarak tanımlanmaktadır. Likom Gusto ERP Yazılımı içerisinde personele verilecek olan ikramiye İnsan Kaynakları modülü altında, Hareketler menüsünde, Tahakkuk-İkramiye simgesi altında bulunmaktadır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

 

Likom Gusto ERP Yazılımı içerisinde yıl içerisinde  yeni açılmış olan personele ikramiye verilmeden maaş hesaplaması yapılması zorunludur.

 

 

tog_minus İkramiye Personel Seçim Ekranı Genel Özellikler

İkramiye  personel seçim ekranın genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tahakkuk Tarihi /İş Yeri: İkramiyenin verileceği iş yeri ve tarihin seçileceği alandır.

PersonelIkramiyeTarihveIsyeri

 

Personel / Bölüm / Yasal Statü:İkramiyenin verileceği iş yerinde çalışan personellerin, işyerine bağlı ilgili bölümlerin yada iş yerinde çalışanların yasal durumlarına göre ikramiye ekranında kritere göre kayıt getirtecek olan alandır.

PersonelIkramiyePersonelBolumYasalStatü

 

İkramiye Tanımı : Personele uygulacak olan ikramiye tanımının seçileceği alandır.

A_info_128

 

İkramiye tanımları ile ilgili detaylı bilgi için Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımları-->İkramiye Tanımı alanına bakınız.

 

 

PersonelIkramıyeIkramıyeTanımı

 

Tümünü Seç : Ekran üzerinde listelenen personelleri seçer.

Tümünü Bırak : Ekran üzerinde seçili olan personellerin seçimlerini kaldırır.

Personel Kartı: Seçilmiş olan tek bir personelin kartını açar.

Diğer Kriterler: Personel kartında tanımlı olan banka ve personelin çalışma durumuna göre filtre konulmasını sağlayan alandır. Bu alan 3 bölüme ayrılır.

Banka Şubesi: Personel kartında tanımlı olan banka şubesine göre kayıtların gelmesini sağlar.

PersonelPuantajDıgerKrıterler

Sıralama:Personelin ad-soyad, soyad-ad veya sicil numarasına göre maaş tahakkuk personel seçim ekranına kayıtların listelenmesini sağlar.

Personelin Bu Ayki Durumu: Maaş tahakkuk personel seçim ekranında ay içerisinde işten ayrılan , işe başlayan yada tüm personellerin liste ekranına yansımasını sağlayan kriterdir.

PersonelPuantajPersonelınBuAykıdurumu

 

Yenile: Personel ikramiye ekranında filtre yada kriter uygulandıktan sonra "Yenile" düğmesine basılarak kayıtların listeye yansıması sağlar.

 

tog_minusPersonel İkramiye Ekranı ve  Hesaplama

Genel özellikler alanına göre ikramiye ekranında seçim yaptıktan sonra "Yenile" işleminden sonra ikramiye alacak olan personeller seçilir ve  "Tahakkuk Ekranı" düğmesine basılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel ikramiye ekranın genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Seçim: İkramiye verilecek olan personel(ler)in manuel seçim alanıdır.

Sicil-Ad Soyad: İkramiye seçim ekranında seçilen personel(ler)in geldiği alandır.

Tahakkuk: İkramiye hesaplaması yapılmış ise bu alan aktif gelir.

PersonelIkramıyeSeçimEkranı

 

İkramiye Adı alanı: Personel(ler)e verilen ikramiyenin tutar girişi yada ikramiye seçim ekranıdır.

PersonelIkramiyeikramıesecim

 

Tümünü Seç: İkramiye verilecek olan personel(ler) alanında tüm kişileri seçer.

Tümünü Bırak: Seçilmiş olan personel(ler)in seçimden çıkartır.

 

Önceki Aydan Kopyala:Önceki ayda personel(ler)e verilmiş olan ikramiye var ise ikramiye tutar alanına getirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ek Kesinti: Personel(ler)in ikramiye ödemesinde kesinti yapılacak ve bu hesaplamaya dahil edilece ise bu alana girilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Vergi İndirimi: İkramiye matrahı üzerinden yapılacak olan özel sigorta indirimi var ise bu alana girilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tahakkuk Başlat: Ödenecek ikramiye seçimi yapılıp varsa eğer ek kesinti ve vergi tanımlarından sonra ikramiye hesaplaması için "Tahakkuk Başlat" düğmesine basılır.

Tahakkuk başlat denildiğinde ikramiye sırasında oluşacak olan dekontların bilgisi gelir ve "Tamam" düğmesine basılır. İkramiye tahakkuk işlemi tamamlanmış olur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tahakkuk İzle:Yapılmış olan ikramiye tahakkuku  kontrol edeceğiniz alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İkramiye tahakkuk izleme ekranın genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Genel: İkramiye üzerinde yapılan ödeme, ek kesintiler ve yasal kesintilerin gösterildiği alandır.

Yasal Kesintiler: İkramiye hesaplamasında kesilen yasal kesitilerin gösterildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşsizlik Sigortası: İkramiye üzerinden kesilen işsizlik sigorta tutar hesaplamalarını göstermektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

SSK Primi: Ödenen ikramiye tutarı üzerinden SSK Matrahının hesaplamasını gösteren alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir Vergisi: Ödenen ikramiye tutarı üzerinden gelir vergisinin hesaplamasını gösteren alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Damga Vergisi: Ödenen ikramiye tutarı üzerinden hesaplanan damga vergisinin gösterildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ek Kesinti: Ödenen ikramiye tutarı üzerinden  ek kesinti yapıldı ise bu alana yansır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşveren SSK Payı: Ödenen ikramiye tutarı üzerinden hesaplanan matrah alanıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_info_128

İkramiye hesaplama sırasında oluşan dekontları erişmek için ikramiye izleme ekranında yer alan Dekontlar düğmesini kullanabilirsiniz.

exp_collapse

 

 

 

tog_minusEk Gelir Tanımı yapılması

Likom Gusto ERP Yazılımında Ek gelir tanımlaması yapılması için İnsan kaynakları modülünün altında İnsan kaynakları Yasal Tanımlarına gelinmelidir.

exp_collapse

 

Yasal tanımlar içinde Ek Gelirler sekmesine gelindiğinde aşağıdaki gibi bir ekran açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yeni Ek Gelir Tanımı: Gusto ERP Yazılımına yeni bir ek gelir eklenmek istendiği zaman buraya gelinmelidir. Açılan ekran Genel, Kurallar1, Kurallar2 ve Diğer olmak üzere 4 bölümden oluşur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Genel sekmesinde Adı, Ücret türü, Veriliş şekli, Tabi olduğu kesintiler, Verileceği aylar, Kurallar sekmelerinde Yasal Statü, Meslek, Ünvan Grubu, Çalışma süresi, Ücret tipi, Statüsü, Cinsiyeti ve Diğer sekmesinde de Kayıt takip bilgileri gibi bilgiler girilerek kaydedilebilir.

 

Değiştir: Seçili olan ek gelirin oluşturulma ekranına gider. Gerekli değişiklikler bu ekrandan yapılabilir.

Kaydet: Yapılan değişiklikleri ve eklemeleri kaydeder.