Personel İzin İşlemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler >

Personel İzin İşlemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımı içerisinde personellerin kullandıkları ve hakettikleri izinlerin kayıt edileceği ve izlenebileceği bölümdür. Personellerin kullanmış olduğu Yıllık İzin, Ücretli izin, Ücretsiz İzin ve Rapor süreleri personel izin formundan girilebilir. Ayrıca girilen izin sürelerine ilişkin raporlama yapılabilir. Girilen izin bilgileri personel puantajına otomatik olarak aktarılmaktadır. Bu ekrana İnsan Kaynakları modülü Hareketler tabından ulaşılır. exp_collapse

 

tog_minusPersonel İzin Girişi Nasıl Yapılır?

Personel izin ekranının özellikleri aşağıdaki gibidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel: İzin girilecek olan personel kartının seçildiği alandır.

 

İzin Bilgileri: Personelin kullanmış olduğu izne ait bilgileri içeren alandır. 9 ana başlık altında toplanmıştır.

1.İzin Türü: Personelin kullanmış olduğu iznin türüdür.

2.Süre Tipi: Personelin kullanmış olduğu iznin gün yada saat bazında gösterilmesini sağlar.

3.Başlama Tarihi:Süre tipi gün ise izni kullanmaya başladığı günün tarihi girilir.

4.Bitiş Tarihi:Süre tipi gün ise iznin bittiği gün tarihi girilir.

5.Başlama Saati: Süre tipi saat ise iznin başlama saatini girilir.

6.Bitiş Saati: Süre tipi saat ise iznin bitiş saati girilir.

7.Onay Durumu: Personel için girilen izin üst yönetim tarafından onaya sunulacak ise bu ekran devreye girer. Personel izin onay tanımları için İnsan Kaynakları Tanımlar-->Personel İzin Onay Tanımlarına bakınız.

8.Açıklama: İzne ait özel bir durum var ise açıklama alanına girilir.

9.Eksik Gün Nedeni: Girilen izin e-bildirge hesaplamasına dahil olacağından eksik gün nedeni seçilir. Seçilen eksik gün nedeni XML oluşturma sırasında otomatik gelmektedir.

Kaydet: İlgili alanlar doldurulduktan sonra iznin kaydedileceği düğmedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Maaş puatajına yansımış örnek exp_collapse

 

E-bildirgeye yansımış  örnek exp_collapse