Personel İzin Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Listeler >

Personel İzin Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

İnsan kaynakları personel izin listesine, İnsan Kaynakları > Listeler > Personel İzin Listesi tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

Personel İzin Listesi Ekran Görüntüsü ;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel İzin Listesi Ekranı Özellikleri ;

clip1359ikpersonelizinlistesi3

Tür : Listelenmesi gereken personellerin bölüm / işyerlerine göre ekrana getiren sekmedir.

Kodu : Bölüm  / İşyerlerin kodlarını ekrana getiren sekmedir. Kod seçimi yapıldığında otomatik olarak bölüm / işyeri adı ekrana gelir.

Adı : Bölüm  / İşyerlerin adlarını ekrana getiren sekmedir. Ad seçimi yapıldığında otomatik olarak bölüm / işyeri kodu ekrana gelir.

clip1359ikpersonelizinlistesi4

Ücretli : Bu sekme işaretli olduğunda ücretli izin kullanan personelleri listeler.

Ücretsiz : Bu sekme işaretli olduğunda ücretsiz izin kullanan personelleri listeler.

Vizite :

Yıllık : Bu sekme işaretli olduğunda yıllık izin kullanan personelleri listeler.

Normal Rapor : Bu sekme işaretli olduğunda normal rapor kullanarak izinli personelleri listeler.

İş Kazası Raporu : Bu sekme işaretli olduğunda iş kazası raporu kullanarak izinli personelleri listeler.

İstirahat : Bu sekme işaretli olduğunda istirahat izin kullanan personelleri listeler.

Devir :

Devamsızlık :

 

clip1359ikpersonelizinlistesi5

 

İzin Tipi : Personelin ne tür izin kullandığı ekrana getiren sekmedir.

Adı Soyadı : Personelin adı soyadı bilgilerini ekrana getiren sekmedir.

Sicil No : Personelin sicil numarasını ekrana getiren sekmedir.

Başlama Tarihi : Personelin izne başlama tarihini ekrana getiren sekmedir.

Başlama Saati : Personelin izne başlama saatini ekrana getiren sekmedir.

Bitiş Tarihi : Personelin izninin bitiş tarihini ekrana getiren sekmedir.

Bitiş Saati : Personelin izninin bitiş saatini ekrana getiren sekmedir.

Süre : Personelin izin süresini ekrana getiren sekmedir.

Açıklama : Personel izin hakkında yapılan açıklamaları ekrana getiren sekmedir.

Onay : İzin onay durumunu ekrana getiren sekmedir.

 

clip1359ikpersonelizinlistesi6

 

İzin Tarihi : İstenilen tarihler arasında listeleme yapılabilmek için kullanılır.

Yenile : Yapılan değişiklikler sonrasında listeyi yenilemek için kullanılır.