Personel Kartı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Kartlar >

Personel Kartı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Personel yönetiminde her personel için bir kart açılır ve açılan bu karta, personele ait bilgiler girilir. Açılan her personel kartına kod ve ad bilgileri verilir. Personel kartında, personele ait meslek, görev, statü, ücret, nüfus, yasal tanımlamalar, akraba, tabi olduğu gelir ve kesintiler, çalıştığı işyeri, giriş çıkış tarihleri gibi bilgiler tanımlanır.

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda İnsan Kaynakları modülü altında bulunan Kartlar menüsünden Personel ikonuna ulaşılır.exp_collapse

Personel ekranı görüntülendiğinde Kart işlemleri Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar, isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır.

 

tog_minusPersonel Kartı Genel Özellikleri

Personel ekranı genel görüntüsü aşağıda ki gibidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel kartında, personele ait bilgilerin tanımlanabileceği sekmeler vardır.

Personel Kartı oluşturmak için Kart İşlemleri sekmesinde yer alan Hesap Aç seçimine tıklanılır yada Personel ekranı üzerinde sağ tıklanıldığında gelen seçeneklerden Hesap Aç seçimi yapılır.

exp_collapse

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Personel kartlarının Genel sekmesi, diğer kart tanımlamalarında olduğu gibi ilgili personele ait genel tanımlamaları içerir.

Resim   : Bu alan, personele ait resimlerin kaydedileceği alandır, resim seç işlemi ile sistemde tanımlı olan resmi karta eklenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sicil No : Personele ait sicil bilgisinin girileceği alandır.

Soyadı  :Bu alanda personel kartı için en fazla 30 karakter uzunluğunda soyadı girilir.

Adı         : Bu alanda personel kartı için en fazla  30 karakter uzunluğunda ad girilir.

Bölüm/Görev Tanımı: Görev Yeri alanında kayıtlı olan bölümü  ve personelin görevini getirir.

 

İletişim :Personele ait adres, telefon ve e-posta bilgilerinin tanımlanacağı alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Muhasebe kodları, tanımlanan karta, dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodlarını girmek amacıyla kullanılır. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi, Hesap Kodu kolonunda açılan kutu düğmesine tıklanılarak muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, kullanıcı müdahalesine izin verilmeyen Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ekran üzerinde yer alan seçeneklerin işlevleri ise aşağıdaki gibidir.

Hesap kodunu üst satırdan kopyala: Üst hesapta yer alan muhasebe kodunu bulunduğu satıra kopyalar.

Hesap Kodunu takip eden satırlara kopyala:Herhangi bir satırın muhasebe hesap kodu, kendisinden sonra gelen diğer satırlara kopyalanmak istenirse, bu düğmeye tıklanmalıdır. Ancak bu düğmeye tıklanmadan önce, kopyalanacak hesap koduna ait satır seçilmelidir. Herhangi bir satır seçilerek, "Takip eden satırlara kopyala" düğmesine tıklandığında, seçilen satırın altındaki tüm satırların hesap kodu, seçili satırın hesap koduna değiştirilir.

Şablonlar : Muhasebe Entegrasyon Tanımları alanında yapılan tüm şablon tanımları bu alanda açılan kutuda görünür. İstenirse bu şablonlardan uygun olan seçilerek personel kartına atarılabilir. Bunun için şablon seçimi yapıldıktan sonra ''Şablondan Al'' tuşuna basılır. Böylece seçilen şablonda tanımlı muhasebe hesap kodları personel kartına aktarılır, gerekirse üzerinde değişiklik yapılabilir.

 

tog_minus_sev2Nüfus Cüzdanı Sekmesi

Personelin nüfus bilgileri, mernis numarası, adresi, telefonu, vergi dairesi gibi bilgiler bu ekrandan girilir. Mernis no alanına personelin TC Kimlik numarası yazılır. E-Bildirge için bu bilgi zorunlu bir alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personele ait T.C Kimlik numarası kontrolü yapılamayacak  ise Gusto>Tanımlar-->Parametre Öndeğeri alanından "Personel Kartında Kaydederken Mernis No Kontrolü Yapma" öndeğer işaretlenir.

 

 

tog_minus_sev2Ücret Derece

Personele verilen ücret bilgilerin ve yasal durumunun tanımlandığı alandır. Personele genel bir maaş artırımı yapılmıyorsa eğer bu alandan maaş arttırımı yapılır. Yapılan maaş arttırımı yeni satıra işlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel kartı ücret derece alanın genel özellikleri ise aşağıdaki gibidir.

Başlama Tarihi: Girilen ücret ve yasal tanımların hangi tarih itibariyle geçerli olduğu bilgisi bu alana girilir.

Ücret Türü: Bu alanda açılan kutudan personele ödenen ücretin Aylık, Günlük ya da Saatlik olma durumu seçilir.

Ücret/Basamak: Ücret Türü ve Ücret Tipi belirlenen personelin ücreti, bu alana girilir. Örneğin; Ücret Türü Aylık, Ücret Tipi Brüt seçili ise, bu alana Aylık brüt ücret yazılır. Ya da  Ücret Türü Saatlik, Ücret Tipi Net ise bu alana saatlik net ücret yazılır.

Ücret Tipi: Personel ücretinin Brüt ya da Net olma durumu burada  seçilir. Programda brütten nete, netten  brüte hesaplama yapılır.

Yasal Statü:Kişilerin kadro bakımından bağlı oldukları  durum, pozisyonun yazılacağı alandır.(Örn: Emekli Çalışan,Normal Çalışan,Sakat Çalışan)

 

 

Döviz Tipi-Döviz Kuru-Döviz Yeri: Personelin ücreti yerel para birimi cinsinden ise bu alanda seçim yapılmasına gerek yoktur. Personelin ücreti Döviz cinsinden ise, Döviz seçeneği işaretlenir. Döviz seçildiği anda Döviz Tutarı alanı aktif hale gelir ve personele ait ücret, döviz cinsinden bu alana girilir. Döviz cinsinden ücret giriliyorsa, tahakkuk işlemi sırasında ücretin TL  tutarının bulunabilmesi için, hemen yanındaki Döviz, Kur Yeri ve Kur Türünün tanımlanması gerekir. Böylece tahakkuk yapılan ayın son gününe ait kur, burada yapılan seçimlerde dikkate alınarak döviz tutarı ile çarpılarak TL değeri bulunur. Tahahkuk hesaplamaları da bulunan bu TL tutarı üzerinden gerçekleştirilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Yasal Durum

Personelin Yasal Durumu ile ilgili bilgilerin girileceği  alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel kartı yasal durum alanın genel özellikleri ise aşağıdaki gibidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu: Bu alan personelin bağlı olduğu kurumun girileceği alandır. Sosyal Güvenlik Kurumu alanından personele ait kurum seçilir.

PersonelKartıSGKGiris

 

 

Mesleği: Personelin  mesleğinin belirtildiği alandır.

YasalDurumMeslekTanımları

 

 

Sicil Sandık Numaraları: Bağkur , emekli yada SGK  çalışanlarının sicil numaraların girildiği alandır.

YasalDUrumSicilSandıkTanımları

 

SG Kurum ve Vergi No: Personele ait kurum numarası yada vergi numarasının girileceği alandır.

YasalDurumSGKurumVergiNo

 

Tabi Olunan Kanun: Personelin SGK tarafından bağlı olduğu kanun ve kanun türünün girileceği alandır. E-bildirge , fark ve maaş hesaplamaları için bu alanların girilmesi gerekmektedir.

YasalDurumTabiOlunanKanun

 

İşe Başlama Tarihi: Personelin firmada işe başlama tarihi girilir.

Ayrıldığı Tarih: Personelin firmadan ayrıldığı tarih girilir.

Ç.Bkn.Ayrılma Nedeni: Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenen ayrılma nedeni seçilir.

İşkur Ayrılma Nedenleri: İşkur tarafından belirlenen ayrılma nedeni seçilir.

Eğitim Durumu: Personelin eğitim statüsü seçilir.

Sakatlık Derecesi: Personelin sakatlığı belirli bir derecede ise ve sakatlık indirimine tabi ise gelir vergisine yansıması için  bu alandan seçim yapılır.

Hükümlü ve Göçmen :Personel Hükümlü yada Göçmen özelliğine tabi ise bu alan işaretlenir.

Banka Şubesi, Hesap ve IBAN Girişi: Personelin ait banka bilgilerinin girileceği alandır.

YasalDurumPersonelBankaBilgileri

Terfi Tarihi: Personelin terfi tarihinin girileceği alandır.

 

YasalDurumTerfiTarihi

 

İş Gücü Çizelgesi İçin: İşkura ait meslek kodlarının seçildiği alandır.

YasalDurumIsgucuCızelgesı

 

6111 Sayılı Sigorta Teşvik Takibi

 

Likom Gusto ERP Yazılımında, 6111 Sayılı Sigorta Teşvik kanununun takibi yapılabilmektedir. Bu takibin yapılabilmesi için detaylı bilgi aşağıda anlatılmıştır.

 

Personel Kartı ; 6111 Sayılı Sigorta Teşvik kanununun takibi için personel kartında aşağıdaki alanlar bulunmaktadır.

 

Önceki iş yeri sekmesinde bulunan "6111 Sayılı Kanundan Daha Önce Faydalanmış" seçeneği ile işe yeni alınan personelin daha önceden teşvikten yararlanıp yararlanmadığını belirtilebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yasal durum sekmesinde bulunan mesleki yeterlilik belgesi, Türk-İş kurumuna kayıtlı işsiz ve kanun başlangıç bitiş tarihleri belirtilebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yeni Personel Kartında Yapılan Kontroller;

 

A_caution_128

 

Personel kartı oluşturulurken 6111 Sayılı Sigorta Teşvik kanununun takibinin yapılabilmesi için; Personel kartının genel ve nüfus cüzdanı (cinsiyet ve doğum tarihi) bilgilerinin girilmiş olması gerekmektedir.

 

 

 

Personel kartındaki 6111 Sayılı Sigorta Teşvik kanununun takibinin yapılabilmesi için gerekli alanlar doldurulduktan ve personel kanunen gereken şartları sağlıyorsa kaydet'e tıklandıktan sonra sırasıyla aşağıdaki mesajlar gelecek ve kanun bilgisi 6111 Sayılı Kanun seçilerek kanun başlangıç bitiş tarihleri otomatik hesaplanacaktır.

 

6111_Kontrol_Mesaj

 

6111_Kontrol_Sure

 

 

 

Bu mesajlardan sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi kanun başlangıç ve kanun bitiş tarihi otomatik hesaplanmaktadır. Aynı kontroller çalışmaya devam eden personel kartı içinde geçerlidir. Örneğin personel yeterlilik belgesi alması veya kurs bitirmesi durumunda (kendi mesleğine yönelik belge olmalı) teşvik kapsamında olarak değerlendirilecektir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gerekli şartları sağlamayan personel kartında 6111 Sayılı Sigorta Teşvik kanununun seçilmesi halinde ise program aşağıdaki mesaj ile birlikte kayıt işlemine izin vermemektedir.

 

6111_Yasa_Dahil_Degil

 

Tahakkuk Sırasında Yapılan Kontroller;

 

A_caution_128

 

Eğer tahakkuk sırasında 6111 Teşvik kapsamınının kontrol edilmesi isteniliyorsa, parametre öndeğerlerinde bulunan "Tahakkuk Hespalama Sırasında 6111 Sayılı Teşvik Kanun Kapsamı Kontrol Edilsin" öndeğerinin işaretli olması gerekmektedir.

 

Bu öndeğer işaretliyken personeller için tahakkuk hesaplaması yapılırsa ve kişi 6111 teşvik kapsamından faydalanabiliyor olmasına rağmen başka kanun kapsamındaysa aşağıdaki mesaj ile kullanıcı bilgilendirilmektedir.

 

6111_Tahakkuk_Kontrol

 

Yada artık 6111 kapsamında değil yani kanun bitiş zamanın sonrasında bir zamanda tahakkuk yapılıyorsa Tahakkuk hesaplamasına personel dahil edilmeyip aşağıdaki mesaj ile kullanıcı bilgilendirilmektedir.

 

6111_Tahakkuk_Kontrol_Degil

 

 

 

tog_minus_sev2Önceki İşyeri

Personelin firmada çalışmadan önce çalıştığı işyeri bilgilerinin girileceği alandır. Bu alanın genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Bir Önceki İşyeri: Personelin önceki iş yeri ait ünvanı,şehir ve adres bilgilerinin girileceği alandır.

PersonelKartıOncekiIsyerıBırOncekıIsyerı

Önceki işyerinden Gelir Vergisi Devir Biriken Matrah: Personelin aynı yıl içerisinde  bir önceki iş yerinden devreden matrahın  ve AGI tutarının girileceği alandır.

PersonelKartıOncekıIsyerıDevırMatrah

 

Önceki işsizlik Sigorta Bilgileri/Önceki İşyeri SSK Primleri: Personelin yıl içerisinde önceki işyerine ait sigorta ve primlerinin girileceği alandır.

PersonelkartıoncekıısyerıSSKPrım

 

tog_minus_sev2Sendika

Personel sendikaya bağlı ise personel kartına aşağıdaki alandan sendika seçilir.

PersonelKartıSendika

 

 

 

 

tog_minus_sev2Dernek

Personelin üye olduğu dernek var ise girişin yapılacağı yerdir.

PersonelKartıDernek

 

 

 

tog_minus_sev2Görev Yeri

Personelin firma içerisinde işyerinde çalıştığı bölüm(organizasyon) ve görev yerinin tanımlanacağı alandır. Organizasyon bazlı icmallerin alımı  için görev yerlerinin doldurulması zorunludur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel Görev Yerlerinin genel bilgileri aşağıdaki gibidir.

Organizasyon Adı-Kodu: Personelin çalıştığı bölümün seçileceği alandır. Organizasyon girişleri hakkında detaylı bilgi  için tıklayınız.

Görev Tanımı Kodu-Adı:Personelin çalıştığı bölümdeki görevinin girileceği alandır. Görev tanım girişleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Görev Baş.Tar: Personelin göreve başlama tarihinin girileceği alandır.

Görev Bit.Tar: Personelin görev değişikliği yada görevden ayrılma  sırasından görevden ayrılış tarihinin girileceği alandır.

Çalışıyor Mu: Bu alan işaretlendiğinde personelin bu görevde çalıştığını gösterir.

Yansıtma Gelir/ Gider Türü: Maliyet muhasebesi tanımları için geçerlidir.

PersonelKartıGorevTanımlarıYansıtmaGıderturu

Personel yeni bir organizasyon yada görev tanımına katılırsa bu ekranda geçmiş organizasyonu/görev tanımı 'çalışıyor' düğmesi kaldırılarak yeni bir satır eklenmelidir.

 

 

tog_minus_sev2İşyeri

İşyeri: Personelin firma içerisinde çalışmış olduğu işyerinin tanımlanacağı alandır. Maaş hesaplamaları için personelin ilk girişinde bu alanların doldurulması zorunludur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu alanlar ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.

İşyeri Kodu-Adı: Firma içerisinde tanımlı olan işyeridir.

Çalışıyor Mu: Personelin seçili olan işyerinde çalıştığını gösterir. Bu işaret kaldırılırsa eğer çalışmıyor anlamına gelir.

İşe Başlama Tarihi: İlgili işyerinde işe başladığı tarihin girileceği alandır.

İşten Ayrıldığı Tarih: İlgili işyerinde ayrıldığı tarihin girileceği alandır.

Ç.Bakanlığı Ayrılma Nedenleri: Personelin işten ayrıldığında çalışma bakanlığın ayrılma nedeninin seçileceği alandır.

İşkur Ayrılma Nedenleri:Personelin işten ayrıldığında işkur  ayrılma nedeninin seçileceği alandır.

 

Personel yeni bir işyerine  katılırsa bu ekranda geçmiş işyeri tanımında 'çalışıyor' düğmesi kaldırılarak yeni bir satır eklenmelidir.

 

tog_minus_sev2Cezalar ve Ödüller

Personelin almış olduğu ceza veya ödül var ise bilgi amaçlı bu alana tanımlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Hastalık

Personelin  bir  hastalığı var ise bilgi amaçlı bu alana tanımlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Sakatlık

Personelin kalıcı bir sakatlığı var ise bilgi amaçlı bu alana tanımlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Eğitim

Personelin okul bilgilerinin bilgi amaçlı girileceği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Aile Bilgileri - Asgari Geçim İndirimi

Personelin kendi ve bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çoçuklarının bilgilerinin girildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel kartı aile bilgilerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Asgari Geçim İndirim Oranı Kendisi: Personel için gerekli olan oran tanımlanır.

Asgari Geçim İndirimine Tabi Çoçuk Sayısı: Personelin bakmakla yükümlü olduğu çoçuk sayısı girişinin yapıldı alandır.

Eşi Asgari Geçim İndirimine Dahil mi: Personel eşine bakmakla yükümlü ise AGI hesaplaması için işaretlenmelidir.

Çoçuk Sayısı: Personelin bakmakla yükümlü olduğu Kanuni çocuk yardımı ile ilgili tanımlanması gereken alandır.

 

PersonelKartıCocukSayısı

 

Aile Bilgileri: Personelin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çoçuğuna ait  genel bilgilerinin girileceği alandır.

PersonelKartıAileBilgileri

 

tog_minus_sev2Yabancı Dil

Personele ait dil bilgilerinin bilgi amaçlı girileceği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Vergi İndirimi

Tanımlanan personel için geçerli olan özel sigorta var ise yanındaki kutu işaretlenir. Böylece maaş tahakkukunda  hesaplanacak olan bu özel vergiler, maaşa indirim ya da arttırım şeklinde yansıtılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Devreden Sekmesi

Personelin, devir tarihine göre, devreden borç ve alacak değerlerini, yerel para birimi, hesap ve sistem dövizleri üzerinden programa kaydetmek amacıyla kullanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Döviz Sekmesi

İlgili personelin hareketleri hesap dövizi bazında takip edilmek istenirse döviz tanmlaması yapılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Döviz Tipi: Döviz türünün seçilebileceği alandır.Seçim kontrolü alanına tıklanarak tanımlanmış olan doviz türleri Dövizsiz, TL,USD,EUR olarak listelenir.Alış ve Satış alanlarında Döviz yeri ve Kur türü bilgileri belirlenir.

Döviz Yeri: Doviz türü için tanımlanmış olan döviz yerlerinin seçilebileceği alandır, TCMB-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi.

Kur Türü: Kur türünün seçilebileceği alandır. Alış, Satış, Efektif Satış ve Efektif Alış olmak üzere dört seçeneklidir.

 

tog_minus_sev2Diğer Finans Hesapları

Personel maaşından kesilecek olan Vergi ve yasal yükümlülüklere ait dekontların oluşması için maaş hesaplanması öncesi bu alanın tanımlanması zorunludur. Bu alanlar Diğer Finans hesapları ile entegredir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/OLE Nesnesi/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer

Hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Likom Gusto ERP Yazılımı’nda ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Yıllık İzin Takibi

Personelin işe başladığı yıl itibari ile kullanabilir izni  ve devreden yıllık izninin gösterildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.