Personel Puantaj

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler > Tahakkuk İşlemleri >

Personel Puantaj

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda personel puantaj ekranı ilgili aya ait puantaj bilgilerinin personel bazında yada toplu olarak girildiği ekrandır. Personel puantaj ekranına İnsan Kaynakları > Hareketler > Tahakkuk > Maaş > Tahakkuk Ekranı butonuna tıklanarak ulaşılabilir. exp_collapse

 

Puantaj girişi yapılmadan öncelikle  İşyeri kodu seçilmelidir. Daha sonra puantaj girişi yapılacak   ay ve yıl seçilir. İstenirse Personel/Bölüm/Yasal Statü alanlarından filtreleme yapılarak, "Yenile"  düğmesine basıldığında, belirtilen kriterlere uyan personeller ekrana gelmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel Puantaj  ekranının özellikleri aşağıdaki gibidir.

 

tog_minusMaaş Tahakkuk Personel Seçim Ekranı

Tahakkuk Tarihi / İş Yeri:Puantajı ve maaşı hesaplatacağınız  iş yeri ve dönemin seçildiği alandır.

personelpuantajtahakkukdonem

Personel / Bölüm / Yasal Statü: Bu alan 2 bölüme ayrılır.

Tür: İlgili iş yeri üzerinden çalışan personellerin adına, bölümüne yada yasal statusüne göre kriter verilecek olan alandır. Bu alanda kriterlere göre listeye personel kayıtları yansır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Filtre: Belirtilen iş yeri ve dönem için maaş tahakkuk personel  durumuna göre liste ekranında filitreleme yapar.

PersonelPuantajFiltre

 

Tümünü Seç / Bırak: Maaş tahakkuk personel seçim  ekranında listede personel(ler)in seçimi için kullanılır.

Personel Kartı: Maaş tahakkuk personel seçim ekranında seçili olan personelin kart bilgilerini açar.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tahakkuk :Maaş tahakkuk personel seçim ekranında personelin puantajının ve maaşın hesaplatılacağı ekrana geçer. Detaylı bilgi için .....

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Diğer Kriterler: Personel kartında tanımlı olan banka ve personelin çalışma durumuna göre filtre konulmasını sağlayan alandır. Bu alan 3 bölüme ayrılır.

Banka Şubesi: Personel kartında tanımlı olan banka şubesine göre kayıtların gelmesini sağlar.

PersonelPuantajDıgerKrıterler

Sıralama:Personelin ad soyad, soyad ad veya sicil numarasına göre maaş tahakkuk personel seçim ekranına kayıtların listelenmesini sağlar.

Personelin Bu Ayki Durumu: Maaş tahakkuk personel seçim ekranında ay içerisinde işten ayrılan , işe başlayan yada tüm personellerin liste ekranına yansımasını sağlayan kriterdir.

PersonelPuantajPersonelınBuAykıdurumu

 

Yenile: Maaş tahakkuk personel seçim ekranında filtre yada kriter uygulandıktan sonra "Yenile" düğmesine basılarak kayıtların listeye yansıması sağlar.

 

tog_minusPersonel Puantaj

Personel(ler)in tahakkuk ekranına geçildiğinde personellerin  puantaj bilgileri görüntülenebilir, bu puantaj bilgilerine göre tahakkuk   hesaplatılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel puantaj ekranın genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

 

tog_minus_sev2Personel Puantaj Genel Özellikler

Tarih: Maaş tahakkuk personel seçim ekranında seçilmiş olan dönem yansır.

PersonelPuantajTarihSecenegı

 

Puantaj: Puantaj alanı 3 ana başlık altında işlem yapmaktadır.

PunatjPuantaj

1.Toplu Puantaj: İş yeri içerisinde ilgili ay için tüm personeller aynı puantaja sahip ise toplu puantaj ekranından puantaj işlemi yapılır. Toplu punataj ekranından yapılan girişler tüm personeller için geçerli olacaktır.

Örnek   exp_collapse

PersonelPuantajTopluPuanaj

 

2.Orjinal Puantaj: Toplu puantaj yada elle yapılan puantaj üzerinde yapılan girişleri değiştirip ilk haline getirir. Orjinal puantaj yapıldığında standart takvime bağlı olarak ilgili ayın puantaj bilgileri ekrana gelmektedir.

Toplu puantaj sonrasında orj.puantaj yapılan örnek için; exp_collapse

3.Puantajı Sil: İş yerine bağlı ilgili ay için yapılan  puantajı siler.exp_collapse

Süre Birimi: Puantaj listesinde personel(ler)e ait çalışma sürelerin değiştirileceği alandır. Gün alanını saate çevirmek için "Saate Çevir" düğmesine basılır, saati güne çevirmek için "Güne Çevir" düğmesine basılır.

personelpuantajsurebirimi

Kolonlar:Fazla mesai, izinler, resmi bayram ve dini bayram kolonlarını puantaj ekranında gözükmesini istemiyorsanız kolonlar alanından ilgili alanı kaldırarak puantaj ekranından kaldırabilirsiniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İş Süreleri : Tahakkuk ayına bağlı çalışma süreleri, gün ya da saat olarak bu alana yansır.  Bu alanlara girilen süreler dikkate alınarak personelin seçilen aya ait maaş hesaplaması yapılır.

Normal : Tahakkuk ayına ait normal çalışma süresi bu alana gelir (İlgili ayda Cumartesi dahil gün sayısı) . Cumartesi günleride çalışma gününe dahil edilmektedir. Eğer çalışılan süre  saat olarak hesaplanacaksa bu alana gün*çalışma saati olarak tanımlanmalıdır.

Tatil : Tahakkuk ayına ait tatil süresi (Pazar günleri)  bu alana yazılır. Eğer çalışılan süre daha farklı ise, hesaplamada dikkate alınacak süre bu alana girilir. Eğer çalışılan süre  saat olarak hesaplanacaksa bu alana gün*çalışma saati olarak tanımlanmalıdır.

Bayram : Tahakkuk ayına ait bayram süresi bu alana girilir.

Yıllık İzin : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu yıllık izin süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen yıllık izin süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

 

Rapor : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu rapor süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen rapor süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

Ücr. İz. : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu ücretli izin süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen ücretli izin süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

Üc.siz iz. : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu ücretsiz izin süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen ücretsiz izin süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

Üc.siz İz. Birim Alanı : Bu alanda yapılan seçime göre, puantaj sırasında bulunacak SSK günü belirlenir. Örneğin; Personel 4 gün ücretsiz izin kullanmış olsun, burada ''Gün Dahil '' seçilirse puantaj sırasında SSK günü 30 olarak dikkate alınır, ya da bu alanda  ''Gün Hariç'' seçilirse puantaj sırasında SSK günü 30-4= 26 gün olarak dikkate alınır.

İş Kazası Raporu : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu iş kazası rapor süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen rapor süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

Devamsızlık : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu devamsızlık süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen devamsızlık süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

İstiharat: Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu istiharat süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen istiharat süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

Fazla Mesai Süreleri : Personelin tahakkuk ayında yapmış olduğu fazla mesai süreleri bu alana girilir. Birim alanında da girilen sürenin gün ya da saat olduğu belirtilir. Personelin fazla mesai ücreti hesaplanırken, işyeri kartının Yasal Kesinti ve Gelirler  sekmesinde girilen Fazla Mesai Oranları ile bu alanda tanımlanan süreler dikkate alınır.

 

Normal : Personelin tahakkuk ayı içinde, çalışma günlerinde yapmış olduğu fazla mesai süresi bu alana girilir. Birim alanında girilen sürenin gün ya da saat olma durumu belirtilir.

Tatil : Personelin tahakkuk ayı içinde, tatil günlerinde yapmış olduğu fazla mesai süresi bu alana girilir. Birim alanında girilen sürenin gün ya da saat olma durumu belirtilir.

Bayram : Personelin tahakkuk ayı içinde, bayram günlerinde yapmış olduğu fazla mesai süresi bu alana girilir. Birim alanında girilen sürenin gün ya da saat olma durumu belirtilir.

Toplam Gün : İş süreleri alanında girilen değerlere bağlı olarak bu alandaki değerlerde program tarafından otomatik olarak  değiştirilir.

Eksik : İş süreleri alanında girilen gün sayısının, tahakkuk ayındaki gün sayısından eksik yazılması durumunda, eksik gün süresi bu alanda görünür.

Fazla : İş süreleri alanında girilen gün sayısının, tahakkuk ayındaki gün sayısından fazla yazılması durumunda, fazla gün süresi bu alanda görünür.

Tümünü Seç / Bırak: Puantaj ekranında yer alan personellerin toplu seçimini / bırakılmasını sağlar.

Tahakkuk: Bu bölüm puantaj ekranında 3 ana başlık altında toplanmaktadır.

personeltahakkuksecenek

1.Başlat: Tüm kriterler belirlendikten, değişiklikler yapıldıktan sonra, maaş hesaplamasının yapılabilmesi için, personeller seçilerek bu tuşa basılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

2.İptal : Yapılan maaş hesaplamasının iptal edilmesi isteniyor ise, personel/personellerin  seçimi yapıldıktan sonra bu tuşa  basılır. Böylece yapılan maaş hesaplamaları iptal edilmiş olur.

3.İzle:Yapılan maaş hesaplamasının detayını gösterir.

Vergi: Bu tuşa basıldığında açılan ekranda, üzerinde bulunulan personel için geçerli olan özel vergiler görünür. Yani  personel kartının, Vergi İndirimi Sekmesinde işaretli olan  vergiler açılan  ekrana yansır.

personelPuantajvergi

1.Vergi Arttırımı: Personelin özel vergisi  gelir vergisi matrahı üzerinden yapılacak olan kesintidir.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

2.Vergi İndirimi: Personelin özel vergisi  gelir vergisi matrahı üzerine yapılacak olan eklentidir.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ek Gelir / Kesinti: Personel(ler)e uygulanacak olan ek gelir yada ek kesinti seçiminin yapıldığı alandır, 2 ana başlık altında inceleyebilirsiniz.

 

 

personelpuantajekgelirkesnti

 

1. Ek Gelir : Personel(ler)e maaş ile beraberinde verilen ek gelirlerin girileceği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

2. Ek Kesinti : Personel(ler)e maaşından  kesilecek olan ek kesintilerin girileceği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Dosyadan EkGelir/EkKesinti Oku: Personel(ler)e verilecek olan ek gelir ve ek kesintileri farklı bir formatta sisteme aktarılmasını sağlar.

Personelpuantajdosyadanekgelirkesintiokuma

 

Diğer Kriterler: Personel puantaj ekranında oluşturan ve en son işlem yapan kullanıcıların bilgisini tutar.

personelpuantajdigerkriterler

Personel Kartı: Seçili olan satırda ilgili personelin kartını açar.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kaydet: Personel puantaj ekranında yapılan değişiklikleri kaydeder.

 

tog_minus_sev2Personel Puantaj Satır Bilgileri

 

Seçim : Personelin seçili olup olmadığını belli eder.

Sicil No : Personel sicil numarasını ekrana getiren sekmedir.

Adı Soyadı : Personelin adı soyadını ekrana getiren sekmedir.

Tahakkuk : Tahakkuk yapılıp yapılmadığını ifade eden sekmedir.

 

Çalışma Süresi : Personelin tahakkuk ayı içinde çalışmış olduğu çalışma süresi bu alana girilir.

Normal : Personelin tahakkuk ayı içinde çalışmış olduğu normal çalışma süresi bu alana girilir.

Fazla Mesai : Personelin tahakkuk ayı içinde çalışmış olduğu  fazla mesai çalışma süresi bu alana girilir.

 

Resmi Bayramda Çalışma : Personelin tahakkuk ayı içinde çalışmış olduğu resmi bayram çalışma süresi bu alana girilir.

Normal : Personelin tahakkuk ayı içinde çalışmış olduğu resmi bayramlarda normal çalışma süresi bu alana girilir.

Fazla Mesai : Personelin tahakkuk ayı içinde çalışmış olduğu resmi bayramlarda fazla mesai çalışma süresi bu alana girilir.

 

Dini Bayramda Çalışma : Personelin tahakkuk ayı içinde çalışmış olduğu dini bayramda çalışma süresini ekrana getiren sekmedir.

Normal : Personelin tahakkuk ayı içinde çalışmış olduğu dini bayramlarda normal çalışma süresi bu alana girilir.

Fazla Mesai : Personelin tahakkuk ayı içinde çalışmış olduğu dini bayramlarda fazla mesai çalışma süresi bu alana girilir.

 

Normal Rapor : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu rapor süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen rapor süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

İş Kazası Raporu : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu iş kazası rapor süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen rapor süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

Yıllık İzin : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu yıllık izin süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen yıllık izin süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

Ücretli İzin : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu ücretli izin süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen ücretli izin süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır

Ücretsiz İzin : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu ücretsiz izin süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen ücretsiz izin süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

SSK Günü : İlgili tahakkuk ayında SSK ya tabi olan gün sayısının gösterildiği alandır.

İstirahat : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu istiharat süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen istiharat süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

Devamsızlık : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu devamsızlık süresi bu alana girilir. Ya da izin formundan girilen devamsızlık süreleri, ilgili ay için otomatik olarak yansımaktadır.

Kısa Çalışma Süresi : İlgili tahakkuk ayında 'Kısa Çalışma Süresi' kapsamında çalışan personellerin puantaj bilgilerinin girildiği alandır.

 

Gün Tamamlamayan : Personelin tahakkuk ayı içinde tamamlanmayan gün sayısı bu alana girilir.

Ücretsiz İzinler Toplamı : Personelin tahakkuk ayı içinde kullanmış olduğu ücretsiz izinler toplamı bu alana girilir.

Ar -Ge Çalışma : Ar - Ge kapsamında yer alan personelin tahakkuk ayı içinde çalışılan gün süresi bu alana girilir.

Birim : Ar - Ge kapsamında yer alan personelin tahakkuk ayı içinde çalışma zamanları (gün / saat) bu alana girilir.

 

Toplam Çalışma : İş süreleri alanında girilen değerlere bağlı olarak bu alandaki değerlerde program tarafından otomatik olarak  değiştirilir.

Eksik : İş süreleri alanında girilen gün sayısının, tahakkuk ayındaki gün sayısından eksik yazılması durumunda, eksik gün süresi bu alanda görünür.

Fazla : İş süreleri alanında girilen gün sayısının, tahakkuk ayındaki gün sayısından fazla yazılması durumunda, fazla gün süresi bu alanda görünür.