Personel Şablon Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Tanımlar >

Personel Şablon Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Personel Şablon Tanımlarına İnsan Kaynakları modülü Tanımlar tabından ulaşılır. exp_collapse

Personel Şablon Tanımları simgesine tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır.

ikpersonelşablonekran,

 

Sağ taraftaki "Persoller" alanında listelenecek olan personellere ulaşabilmek için sol taraftaki "Birimler" alanından ulaşılmak istenen personelin birimi işaretlenir. "Tümünü Seç" ve "Tümünü Bırak" düğmeleriyle listelenen bütün birimler ve personeller seçilip bırakılabilir.

ikpersonelşablon1

 

"Personel Ekle" düğmesine tıklandığında seçili personeller kod, ad, birim ve görev bilgileriyle satırlarda listelenecektir. "Satır Sil" ve "Tümünü Sil" düğmeleriyle silme işlemi istenilen doğrultuda yapılabilir. Oluşturulan personel listesi şablon olarak isimlendirilip, kaydedilebilir ve gerektiğinde silinebilir.

 

ikpersonelşablon2