Personel Tahakkuk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler > Tahakkuk İşlemleri >

Personel Tahakkuk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımı personel maaş hesaplama bölümünde ilgili personel yada personellerin seçilen aylar için tahakkuk ve puantaj bilgileri ayrıntılı olarak hesaplanıp,  listelenecek ve bu bilgiler ışığında personelin kazanç detayları ekrana yansıtılacaktır.

 

Personele ait ücret hesaplamadan önce dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir.

A_caution_128

 

Personel maaş sırasında personele ait borç ve alacak dekontları oluşacağından dolayı Personel Kartı içerisinde Diğer Finans Hesapları girilmelidir. Doldurulmadığı taktirde maaş hesaplama sırasında "Finans Hesapları Girilmemiştir" uyarısı alınır.

 

 

A_caution_128

 

Personel maaş hesaplaması sırasında personelin yasal durumuna göre hesaplama yapılacağından Personel Kartı içerisinde yer alan Yasal Durum alanı doldurulmalıdır. Doldurulmadığı taktirde eksik hesaplama yapar.

 

 

A_caution_128

 

Personel maaş hesaplaması sırasında personelin maaşı brüt yada net,saatlik yada günlük tutar üzerinden hesaplanacağından dolayı Personel Kartı içerisinde Ücret Derece alanı doldurulmalıdır. Doldurulmadığı taktirde "Personele ait Ücret Bulunamadı" uyarısı alınır.

 

 

A_caution_128

 

Personel maaş hesaplaması İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar Sabit Bilgiler alanında tanımlanan dönemler üzerinden hesaplanacağından dolayı parametrelerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.

 

 

tog_minusPersonel Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Personel(ler)in puantaj bilgileri doldurulduktan sonra personel puantaj ekranında yer alan Tahakkuk-->Başlat ile personel maaş hesaplaması yapılmaktadır.

 

A_info_128

PersonelKartıIsverenTesvıgı işaretlendiği anda teşvik hesaplaması için(5510  yasası gereği) Malulluk/Yaşlılık teşvik oranı ekleme seçeneği aktif olur. Yasaya uygun olarak maaş hesaplaması yapılır.

Mallulukyaslılıkprimi

 

 

Maaş hesaplama yapmadan önce kullanıcılara oluşturulacak dekontlar bilgisi gösterilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tamam işleminden sonra maaş hesaplaması sonlanır. Maaşı hesaplanmış personel(ler)in puantaj ekranından Tahakkuk alanı işaretlenmiş olur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusPersonel Maaş İzleme Detayı

Personel(ler)in  maaş hesaplama işlemi bittikten sonra ilgili personelin maaş detayını görmek için personel puantaj ekranından "Tahakkuk-->İzle" alanıdan maaş detayı açılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Personel maaş izleme ekranın genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Genel: Personelin ay içerisinde aldığı gelirleri ve kesintileri gösteren alandır. 11 ana başlık altında incelenir.

1.Normal Gelir : Bu alanda tahakkuk yapılan personelin brüt ücreti görünür.

2.Brüt Gelir : Bu alanda personelin toplam brüt geliri görünür.

Brüt Gelir = Normal Gelir +Fazla Mesai + Ek Gelirler

3.Net Gelir : Bu alanda personelin yasal kesintiler sonrası hesaplanan net ücreti görünür.

Net Gelir = Brüt Gelir – Yasal Kesintiler

4.Net Ödenen : Ek kesintiler sonrası personele ödenecek net tutar bu alana yazılır.

5.SSK İşveren Payı:Bu alanda,  personel adına ödenen SSK İşveren payı izlenmektedir.

6.Fazla Mesai Gelirleri : Bu alanda personelin tahakkuk döneminde yaptığı fazla mesailer dikkate alınarak hesaplanan tutar izlenmektedir.

7.Ek Gelirler : Bu alanda personele ödenen ek gelirler izlenmektedir.

8.Yasal Kesintiler : Bu alanda yasal kesintilerin toplam tutarı izlenmektedir.

9.Ek Kesintiler : Bu alanda personelin maaşından kesilen ek kesintiler izlenmektedir.

10.İşsizlik Sig.İşveren Payı : Bu alanda işsizlik sigortası işveren payı toplam tutarı izlenmektedir.

 

Puantaj: Personelin ay içerisinde çalışmış olduğu günleri, kullanmış olduğu izinleri, almış olduğu fazla mesaileri gösteren alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir: Personelin puantajına göre çalışmış olduğu günlerin, kullanmış olduğu izinlerin almış olduğu fazla mesai ücretlerin tutarlarını getirir. Mesai hesaplaması için Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımları-->İşyeri-->Değişken sekmesine bakınız.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşveren SSK Payı: Personelin yasal durumuna göre yasal hesaplamaların ve işveren kesintilerinin izlendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Net Ödenen: Personelin ay içerisinde ödenen net ücreti ve yuvarlama farklarının izlendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ek Gelir/ Ek Kesinti: Personele ay içerisinde verilmiş olan yada personelin ücretinden kesilen ek gelir ve ek kesintilerin izlendiği alandır.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Yasal Kesintiler:Personelin yasal statüsüne göre  maaşından kesilen yasal kesintilerin izlendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşsizlik Sigortası:İşsizlik sigortası oranına göre personelin maaşından kesilen kesintilerdir.

A_info_128

 

İşsizlik sigortası tanımları için Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar-->Sabit Bilgiler alanına bakınız.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

SSK Primi: Sabit bilgilerde tanımlı olan dönem için  SSK Tavan ve Taban matrahına göre ilgili personelin SSK matrahın hesaplamasını gösteren alandır.

A_info_128

 

SSK Matrah tavan ve taban tutarları için Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar -->Sabit Bilgiler alanına bakınız.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir Vergisi: Gelir vergisi matrahına esas tutarlar ve diğer tutarlar üzerinden gelir vergisi oranlarına göre gelir vergisi tutarının ve AGI tutarının gösterildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Damga Vergisi: Damga Vergisi matrahı ve kesintisinin izlendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.