Soru Bankası

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Tanımlar >

Soru Bankası

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Soru Bankası, hazırlanacak anketler için oluşturulan veya yeni oluşturalacak soruların tutmak için kullanılır. Soru Bankası'na ulaşmak için İnsan Kaynakları>Tanımlar yolu izlenmelidir. exp_collapse

Soru Bankası açıldığında, eğer daha önce hazırlanmış sorular yoksa satırlar boş gelecektir, varsa aşağıdaki gibi bir görüntü ekrana gelecektir:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Soru Bankası'na yeni soru eklemek için, öncelikle ne tür anket sorusu hazırlamak istendiği seçilmelidir. Bunun için satırların hemen üstünde bulunan "Anket Türü" seçimi yapılır. Daha sonra satırlara verilmek istenen soru kodu ve soru girilir. Sağ taraftaki alanda hazırlanan sorular için seçenek, puan ve yanıt girilir. "Kaydet" düğmesine basılarak soru tamamlanmış olur. Yeni soru girmek için aynı işlem uygulanır. Silinmek istenen soru ya da seçenek için "Soru Sil"  ve "Seçenek Sil" düğmeleri kullanılır. Soru bankasına eklenen sorular "Anket Tanımlama" ekranından ilgili ankete eklenebilecektir.