SGK E-bildirge Maaş

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler > E-Bildirge >

SGK E-bildirge Maaş

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP yazılımın'da SGK-Bildirge simgesine ulaşmak için İnsan Kaynakları modülü altında bulunan Hareketler menüsünden SGK E-Bildirge Maaş düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yıl: E-Bildirge hesaplatılacak yıl seçilir.

Ay: E-Bildirge hesaplatılacak ay seçilir.

İş yeri: XML hesaplatılacak olan iş yerinin seçimin yapılacağı alandır.

Belge Mahiyeti: Oluşacak olan XML dosyasının türüdür.

Statü: Personel kartında tanımlı olan yasal statü ile ilgili alandır.

Dosya: XML dosyasının oluşturulacağı klasördür. Seçimi için "SEÇ" butonuna basılarak ilgili dosya yolu belirtilir.

İşten Ayr. Ned.Tür: Ay ve yıl içerisinden hesaplatılacak olan XML dosyasında işten ayrılan personellerin ayrılma nedenlerinin belirtileceği kısımdır. Kullanıcı Çalışma Bakanlığı Nedenleri ya da İş-Kur Nedenlerine göre XML dosyasına yansır.

 

Teşvik Hesaplamasına Dâhil Edilsin: Personel kartının yasal durum alanında personelin tabi olduğu kanun “05510-Malulluk Yaşlılık İşveren Primi (%5)”, “05921-İşveren Teşvik Primi” veya “06486- İşveren Teşvik Primi” seçiliyse ve E-Bildirge Maaş ekranında Teşvik Hesaplamasına Dâhil Edilsin işaretliyse personelin tabi olduğu kanunlar uygulanır.

Eğer işaretli değilse personelin tabi olduğu kanun XML’de “00000 Sigortalı herhangi bir kanuna tabi değilse” olarak görünür.

 

Maaşla Verilen Ek Gelirler Ayrı Gösterilsin: Eğer bu alan işaretliyse personel ek gelirlerini XML üzerinde “PRIM_IKRAMIYE” alanında ayrı gösterir. İşaretli değilse Personel SSK Matrahına ek gelirleri ekleyip XML üzerinde “PEK” alanında gösterir.

 

Fark Hesaba Katılsın: Eğer bu alan işaretliyse ve personelin aynı ayda, aynı yılda, aynı işyerinde personelin Fark kaydı varsa bu kayıt personel SSK Matrahına eklenir.

 

Arge Dışı Çalışma Süresine 5510 Nolu Kanun Uygulansın: Arge personelinin, arge dışı bir çalışması bulunuyorsa ve bu alan işaretliyse arge dışı çalışma süresinde personelin tabi olduğu kanun türü XML’e 05510(Malulluk Yaşlılık İşveren Primi (%5)) olarak kaydedilir. Eğer işaretli değilse personelin tabi olduğu kanun türü XML’e 00000(Sigortalı herhangi bir kanuna tabi değilse) olarak kaydedilir.

 

clip1672

Oluşacak Dosya Tam Adı: XML’in bilgisayardaki dosya yoludur.

“…” Butonu: E-Bildirge yapabilmek için her seferinde tarih dönem personel bilgisi seçmek yerine, arşivdeki XML dokümanlarından istenilen bir dokümanı SGK web sitesine yüklemek için seçim yapmamızı sağlar.

XML Görüntüle: Oluşturularak veya seçilerek yüklenen bir XML’i görüntüleyebilmemizi sağlar.

XML Dosya Oluştur: Maaşı hesaplatılmış personeller için SGK E-Bildirge hesaplatılması ve belirtilen dosya yoluna XML’in oluşmasını sağlar. Oluşacak XML adı aşağıdaki gibidir.

XML Dosya Adı : “Dosya yolu”  + “İşyeri Adı” + “Yıl” + “Ay”

Değişiklikleri Kaydet: Eğer oluşan kayıtlar arasında bir düzenleme yapıldıysa bu alandan yapılan değişiklikler kaydedilebilir. Kaydedilen değişiklik doğrultusunda yeni bir XML oluşur. Oluşan XML’in adı kaydedilmeden önceki “Daha önceden oluşturulmuş XML adı + _duzeltme” dir.

XML SGK’ya Yükle: İnsan Kaynakları Modülü Yasal Tanımlamalar menüsündeki, E-Bildirge işyeri şifre tanım ekranındaki bilgilere göre oluşan XML dosyasını SGK web sitesine yükleyeceğimiz ekrana aşağıdaki gibi yönlendirir. Bu yönlendirme kullanıcı internet hızı ve web sitesi kullanıcı yoğunluğuna göre değişmektedir. İstersek dosya transferi yapabilir,  istersek E-Bildirge işyeri şifre tanım ekranındaki bilgilere göre istediğimiz işlemleri bu ekrandan yapabiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.