Toplu Maas Arttırımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler >

Toplu Maas Arttırımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımı içerisinde toplu maaş arttırım işlemi İnsan Kaynakları modülü altında yer almaktadır.exp_collapse

Tüm personele yüzde oranında yada belirlenen kadar arttırım yapma işlemidir.

 

tog_minusToplu Maaş Arttırımı Ekran Özellikleri ve Hesaplama

Artış uygulanacak personel kodu: Arttırım işleminin yapılacağı kriterlerin belirlendiği alandır.

Tür: Arttırım işlemini belli bir aralığa, belli bir bölüme, belli bir ünvan, belli bir personel ve belli bir işyerine göre aralık ekleme alanıdır.

Ünvan:Tür alanından belli bir ünvan seçilir ise aktif olur.

 

Artısuygulacakpersonelkodu

Ücret Süre Türü: Personel kartında yer alan ücret sekmesinde tanımlı olan personel maaş süre tür kriterlerine göre artış yapılmak istenirse bu alandan ekleme yada çıkartma işlemi yapılır.

UcretSureTipi

Ücret Tipi:Personelin maaş tipine göre arttırım yapılmak istenilirse bu alan seçilir.

UcretTipi

Yeni Maaş Geçerlilik Tarihi: Personel(ler) e yapılan maaş arttırımın  geçerlilik tarihidir.

 

YeniMaasGecerlilikTarihi

Artış Oranı: Maaş arttırımı bir oran üzerinden yapılacak ise bu alana yazılır.

Artış Tutarı: Maaş arttırımı bir tutar üzerinden yapılacak ise bu alana yazılır.

Maaş Arttırımı Yap: Arttırım kriterleri ve arttırım oran yada tutarı belirtildikten sonra "Maaş Arttırımı Yap" düğmesine basıldığında verilen kriterler sonucu arttırım işlemini gerçekleştirir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.