Yasal Tanımların Aktarılması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Tanımlar >

Yasal Tanımların Aktarılması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Maaş, bildirge vb.. işlemlerin yapılabilmesi için bir çok yasal tanımın belli periyodlarda kontrol edilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu işlemi daha pratik ve hatasız olarak yapılabilmesi amacı ile Yasal Tanım Güncelleme Modülü geliştirilmiştir. Yasal Tanım Güncelleme Modülü ile aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir ;

 

-

Maaş, kidem-ihbar tahakuklarında gerekli olan sgk prim oranları, gelir vergisi oranları, harcirah muafiyet tanımları, asgari geçim indirimi bilgilerinin güncellenmesi.

-

Banka şubelerinin güncellemesi.

-

SGK bilgirgeleri için gerekli olan sgk meslek kodları ve işkur meslek kodlarının güncellenmesi.

 

Likom Gusto ERP Yazılımı içerisinde İnsan Kaynakları yasal tanımları otomatik olarak güncellenebilmektedir. Bu işlem için öncelikle yasal tanım aktarım yetkisini vermek ve devamında “Tanımlar” sekmesindeki ”Güncel Yasal Tanım Aktar” butonunu tıklamak gerekir. Söz konusu yetki aşağıdaki “YASTAN0001” yetkisidir.

 

yastan123

 

Gusto ERP Yazılımı açılışında güncel yasal tanımların olup olmadığı sağ alt bilgi çubuğundaki yasal tanım butonundan kontrol edilebilir. Bunun için öndeğerler ekranından “Güncel yasal tanım verileri Gusto açılışında kontrol edilsin mi?” öndeğeri işaretlenir.

 

yastasn123

yastqn1

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

yastaqn124

Açılan Yasal Tanımlar ekranı menüsünde Genel Yasal Tanımlar, Banka Şubeleri, İşkur Meslek Kodları, SGK Meslek Kodları ve Log Bilgisi alanları bulunmaktadır. Yanlarında parantez içerisinde yazan bilgiler listeler için güncelleştirme olup olmadığını, Genel Yasal Tanımlarında ise güncel yasal tanımı sayısını belirtmektedir.

 

tog_minusGenel Yasal Tanımları

Maaş, kidem-ihbar tahakuklarında gerekli olan sgk prim oranları, gelir vergisi oranları, harcirah muafiyet tanımları ve asgari geçim indirimi bilgilerinin bulunduğu ekrandır.yastan13

 

Genel Yasal Tanımlar ekranının sol alanında güncellenebilecek yasal tanımlar bulunmaktadır. Örneğin aşağıdaki ekran görüntüsünde Sabit Bilgiler sekmesinde güncellenebilecek 11 adet tanım olduğu ve sabit bilgiler sekmesine ait sağ alanda ise güncellenebilecek yasal tanımlar ve detayları görülmektedir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ekrandaki kayıt listesinden güncellenmesi istenmeyen kayıtlar kaldırabilir. Güncellenmesi istenmeyen kayıtlar ilgili satrın sol tarafındaki “X” butonu tıklanarak listeden kaldırılabilir. Bu kaldırılan alanlar kalıcı olarak silinmez sadece o an için güncelleme kapsamı dışında bırakır ve listenin yenilenebilmesi için aşağıdaki “Yenile” butonu kullanılabilir.

 

Açılan ekranda aşağıdaki alanlar bulunmaktadır.

Yeni mi?: alanın güncel olup olmadığı bilgisini verir. İlgili satırda “Yeni” yazıyorsa kayıt güncel bir kayıttır.

 

Sıra: Yasal tanımın listedeki ve güncelenecek kayıt sırasıdır.

Yasal Tanımın Adı: Güncellenecek yasal tanım hakkında kullanıcıyı bilgilendirir.

 

Güncellenecek Değer: Yasal tanımın güncellenecek değeridir.

 

Kayıtlı Değer: İlgili yasal tanımın veri tabanınızda kayıtlı olan en son dönem değeridir. Yasal tanımın eski değerinin ne olduğu ve yeni değerinin ne olacağı konusunda kullanıcıyı bilgilendirmek amaçlıdır.

 

Kayıtlı Son Dönem Tarihi: “Kayıtlı Değer” alanındaki kaydın hangi döneme ait oldğunun tarih bilgisidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Aktarılmak istenen alanlar belirlendikten sonra ekranın sağ altında bulunan ilgili aktar butonu tıklanır. Açılan ekrandan aktarılacak kayıtların hangi döneme aktarılacağı “Oluşturulacak Dönem Tarihi” alanından seçilir. Ve “Onayla ve Devam Et” butonu tıklanarak yasal tanımlar seçilen tarihe göre aktarılır.

 

Uyarı: Bu veriler Güncel Yasal Tanımların otomatik aktarılması amaçlıdır. Bu verilerin doğruluğu kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. Aktarılan bu verilerin hatalı olmasından Likom Yazılım A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aktarımın tamamlanmasının ardından aşağıdaki başarılı penceresi alınmalıdır.

 

yastan19

 

Seçilen yasal tanımlar aktarıldıktan sonta “Sabit Bilgiler” alanına tekrar gelindiğinde bu kez aktarılan alanların yanındaki yeni yazısının kaybolduğu görülür.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Yazılım yasal tanım sistminde kayıtlı olan eski dönemlerde oluşturulmuş yasal tanımları görüntülenmek veya aktarmak için “Tarihe Göre Sorgula” butonu tıklanarak özel dönem tarihi seçilir ve Tamam butonu tıklanır. Sonrasında varsa geçmiş tarihte tanımlanmış yasal veriler listelenir.

 

yastan234

 

 

tog_minusBanka Şubeleri

Yasal Tanımlar menüsü ikinci sekmesinde yer alır.

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tıklandığında ilk açılan ekrandaki listede firmanın banka şubeleri listelenmektedir.

 

Yeni bir banka veya şubesi açıldığında, adresi veya her hangi bir bilgisi güncellendiğinde banka bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi web sitesinden indirilerek kullanıcı fimasındaki banka şubelerini günceller. Bu işlem için açılan ekranda aşağıda bulunan “Kontrol Et Ve Güncelle” butonu tıklanır ve güncelleme işlemi başarılıysa “Banka şubeleri başarılı bir şekilde aktarıldı” uyarı mesajı verir. Kullanıcı firma banka şubeleri güncelse “Güncellenecek Banka Şubesi bulunamadı” uyarı mesajı verir.

 

yasalasdfsd                               yasal1

 

tog_minusİşkur Meslek Kodları

Yasal Tanımlar menüsünde üçüncü sırada bulunur.

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tıklandığında ilk açılan ekrandaki listede firmanın İşkur Meslek Kodları listelenmektedir.

 

İşkur yeni bir meslek eklediyse veya herhangi bir meslekte güncelleme yaptıysa İşkur resmi web sitesinden bu meslekleri indirerek kullanıcı firmasının işkur meslek kodlarını güncellenir.

 

Bu işlem için açılan ekranda aşağıda bulunan “Kontrol Et Ve Güncelle” butonu kullanılmalıdır. Tıklanması durumunda güncellenecek meslek yok ise “Güncellenecek İşkur meslek kodu bulunamadı” uyarısı vermektedir.

 

yasal5

 

Firmada kayıtlı olmayan İşkur meslek kodu bulması durumunda kullanıcıyı bilgilendirme amaçlı hazırlanmiş “Sistemde yüklü olmayan meslek kodları listesi” ekranı açılmaktadır. Ekranda yüklenecek olan meslek kodları ve sol alt köşede kırmızı renkle yazılmış güncellenecek meslek kodu adet bilgisi yazmaktadır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Güncelle butonu ile listelenen meslek kodları Gustoya aktarılır ve İşkur meslek kodları başarılı bir şekilde aktarıldı uyarısı alınır.

yasal7

 

tog_minusSGK Meslek Kodları

Yasal Tanımlar menüsünde dördüncü sırada bulunur.

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tıklandığında ilk açılan ekrandaki listede firmanın SGK Meslek Kodları listelenmektedir.

 

SGK yeni bir meslek eklediyse veya herhangi bir meslekte güncelleme yaptıysa SGK resmi web sitesinden bu meslekleri indirerek kullanıcı firmasının SGK meslek kodlarını güncellenir.

 

Bu işlem için açılan ekranda aşağıda bulunan “Kontrol Et Ve Güncelle” butonu kullanılmalıdır. Tıklanması durumunda güncellenecek meslek yok ise “Güncellenecek İşkur meslek kodu bulunamadı” uyarısı vermektedir.

 

yasal12

 

Firmada kayıtlı olmayan SGK meslek kodu bulması durumunda kullanıcıyı bilgilendirme amaçlı hazırlanmiş “Sistemde yüklü olmayan meslek kodları listesi” ekranı açılmaktadır. Ekranda yüklenecek olan meslek kodları ve sol alt köşede kırmızı renkle yazılmış güncellenecek meslek kodu adet bilgisi yazmaktadır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Güncelle butonu ile listelenen meslek kodları Gustoya aktarılır ve SGK meslek kodları başarılı bir şekilde aktarıldı uyarısı alınır.

yasal16

 

tog_minusLog Bilgisi

Yasal tanımlar modülünde yapılan tüm işlemler kullanıcı bazlı veritabanında tutulmaktadır. Bu işlem geçmişi “Log Bilgisi” ekranından takip edilebilir. Bu ekranda güncellenen yasal tanım bilgisi “Yasal Tanım Grup Adı” alanından ve yasal tanımların kaydedilen dönem tarihi de “Kontrol Tarihi” alanından takip edilebilir.  Bunun dışında “Değerler” ve “Aktarım Tarihi” aktarılan kayıtların değerlerini ve akatrımın yapıldığı tarihi göstermektedir. Aktarılan değerlerin ne olduğu listedeki “Açıklama” alanından kontrol edilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yukarıdaki şeklin log listesindeki kayıt sayısı zamanla arttığında hangi tarihte hangi işlemin yapıldığını bulmak için sol alt köşedeki tarih aralığına göre kayıtlar filtrelenebilir.