Yıllık İzin Hakediş Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Listeler >

Yıllık İzin Hakediş Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

İnsan kaynakları personel yıllık izin hak ediş listesine ,İnsan Kaynakları > Listeler > Yıllık İzin Hakediş Listesine tıklanarak ulaşılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu liste personelin işe başladığını yıldan itibaren personelin çalışma yılı içerisinde hak etmiş olduğu yıllık izin hesaplamalarının bulunduğu listedir.

 

Yıllık İzin Hakediş Listesi Ekranı Özellikleri ;

 

Kontrol Başlangıç Tarihi: Personel işe giriş tarihinin günü, ayı ve seçilen hakediş yılıdır.

Kontrol Bitiş Tarihi: Personel işe giriş tarihinin günü, ayı ve seçilen hakediş yılından soraki yıldır.

İzin Hakediş Tarihi: Personelin izni ilk hakettiği tarihidir.

Hizmet Yıl/Ay/Gün: Personelin işe giriş tarihinden sistem tarihine kadar olan sürenin gün ay yıl olarak hesalanmasıdır.

Devreden İzin Toplam: Personelin işe giriş tarihinden kontrol başlangıç tarihine kadar önceki yıllardan kullanılmayıp sonraki yıllara toplanarak devreden, önceki yıllardan kullanılmayan izin süresidir.

Hakedilen İzin: Personelin “Kontrol Başlangıç” ve “Kontrol Bitiş”tarihleri arasında hakettiği izin süresidir. Bu süre personelin yasal statüsüne bakılıp, işe giriş tarihinden “Kontrol Bitiş” tarihine kadarki çalışma süresinin gün olarak hesaplandıktan sonra, İnsan Kaynakları-> Tanımlar->İnsan Kaynaları Yasal Tanımları menüsünden açılan ekrandan İşlemler->Yasal Statüler seçildikten sonra açılan ekranda seçilen yasal statüye göre  tanımlanan Yıllık İzin Süresidir.

Kullanılan İzin: Personelin “Kontrol Başlangıç” ve “Kontrol Bitiş” tarihleri arasında kullandığı izin süresidir.

Toplam Kalan İzin: Personelin işe giriş tarihinden “Kontrol Bitiş” tarihine kadarki toplam hakedilen, devredilen ve kullanılan izinleri hesaplanarak en son kalan, kullanılabilir izin süresidir.

İzin Tarihi 1/2/3: Personelin “Kontrol Başlangıç” ve “Kontrol Bitiş” tarihleri arasında kullandığı sırasıyla birinci, ikici ve üçüncü yıllık iznidir. Yıllık izin en fazla 3 seferde kullanılmalıdır.

Yol İzni 1/2/3: Personelin “Kontrol Başlangıç” ve “Kontrol Bitiş” tarihleri arasında kullanacağı yıllık izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara verilebilen ücretsiz yol iznidir.

YıllıkIzinCizelge

 

Yıllık İzin Defterin' deki  seçilen kayda çift tılayıp veya “Detay İzle” butonu tıklandıktan sonra  ilgili personelin  seçilen hakediş yılına kadar ki kullandığı ve hakettiği  yıllara göre hesaplanan izin listesidir.

İzin Yılı: İzni hakediş başlangıç yılıdır.

Önceki Hakediş Tarihi: Personelin işe giriş tarihinden veya gusto devreden izin tarihinden itibaren her yıl ne kadar izin haketmiş, ne kadarını kullanmış ve kullanılabilir ne kadar izni kaldığı bilgilerinin hesaplanabilmesi için kullanılan hakediş başlangıç tarihidir.

İzin Hakediş Tarihi: “Önceki Hakediş Tarihi” alanındaki tarihten bir yıl sanraki tarihtir.

Hakedilen İzin: Personelin yasal statüsüne göre işe giriş tarihinden başlayarak “İzin Hakediş Tarihi” tarihine kadarki sürede hakettiği izin süresidir.

Gusto Devreden İzin: Personelin izin girişinde devreden izin kullanıldıysa bu alana devreden izin süresi yazılır. Ve listedeki İzin Yılı, Önceki Hakediş Tarihi, İzin Hakediş Tarihi Devreden izin tarihine yüklenir. Bu tarihlerden etkilenen alanlar devreden süre ve tarihe göre hesaplanır.

Kullanılan İzin: “Önceki Hakediş Tarihi” ve “İzin Hakediş Tarihi” tarihleri arasında personelin kullandığı izin süresidir.

Bu Yıl Kalan İzin: “Önceki Hakediş Tarihi” ve “İzin Hakediş Tarihi” tarihleri arasında personelin hakettiği ve kullandığı izin farkıdır.

Toplam Kullanılabilir İzin: Personelin işe giriş tarihi veya gusto devreden izin tarihinden “Kontrol Bitiş” tarihine kadarki toplam hakedilen, devredilen ve kullanılan izinleri hesaplanarak en son kalan, kullanılabilir izin süresidir.

 

Personelin_kullandığı_izin_listesi

Personel Yıllık İzin Çizelgesin' deki  kayda çıft tıklandığında veya “Detay İzle” butonu tıklandığında kullanıcıyı bilgilendirme amaçlı açılan kullanılan yıllık izin listesidir.