İmzalı e-Defter & e-Berat Dosyalarının Paketlenerek Sabit Diske Kaydedilmesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter > e-Defter > e-Defter İmzala & Yükle >

İmzalı e-Defter & e-Berat Dosyalarının Paketlenerek Sabit Diske Kaydedilmesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Durumu ‘Berat Dosyası İmzalandı’ olan bir e-defter açıldığında, ‘GİB E-Defter Uygulamasına Yüklenmek Üzere Paket Oluştur ve Sabit Belleğe Kaydet’ kutucuğu aktif gelmekte ve aktif buton işaret edilmektedir.

 

Ek olarak, ekranda bulunan ‘Zaman Damgala’ seçeneği yardımıyla e-deftere ait daha önce zaman damgasız olarak imzalanan berat dosyaları zaman damgalı olarak imzalanabilir. Berat dosyalarının zaman damgalı olarak imzalanması isteniyorsa, bu durumda ‘Zaman Damgala’ butonunun yanında bulunan seçim kutucuğu işaretlenmelidir.

 

defclip0001paket1

 

‘Zaman Damgala’ seçiminin yapılmasıyla aktif hale gelecek olan  ‘Yevmiye Defteri ve Büyük Defter Beratlarını Oluştur ve İmzala’ kutucuğuna tıklanmalıdır.

 

defclip0001paket2

 

E-Defterlerin zaman damgalı olarak imzalanması zorunlu değildir ancak son bildirim tarihi içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilemeyen e-deftere ait berat dosyalarının geçerli sayılabilmesi ve son bildirim tarihi geçmiş dahi olsa başkanlığa bildirilebilmesi için zaman damgalı olarak imzalanmaları gerekmektedir.

 

Butonun altında bu adımda yapılması gereken işlemler ve işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili açıklama bulunmaktadır. Paketleme işlemi imzalı defter ve berat dosyalarının .zip uzantılı dosyalar halinde oluşturulmasıdır.

 

A_info_128

Paketlenen imzalı e-defter ve e-berat dosyaları araç çubuğundaki ‘Tanımlar’ sekmesinde belirtilmiş olan dosya dizini altında bulunan ilgili e-deftere ait klasörün altında bulunan ImzalıDosyalar adlı klasörün içerisine kaydedilmektedir.

defclip0001paket3

 

 

 

Örneklendirmek gerekir ise;

-

‘Tanımlar’ sekmesinde belirtilen dosya dizini : C:\LikomEDefter

-

Firma Vergi No/T.C. Kimlik No : 6080062382

-

E-Defter Yılı : 2011

-

E-Defter Ayı : 12

ise veritabanından aktarılan imzalı defter dosyaları C:\LikomEDefter\6080062382\2011\12\ImzaliDosyalar dizinine kaydedilmektedir.

 

Oluşturulan paketler sabit bellekte belirtilen dizine kaydedildikten sonra ‘Paket Dizinini Aç’ butonu yardımı ile görüntülenebilirler. İmzalı berat dosyaları belirtilen dizine kaydedildikten sonra berat paketlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter Uygulaması sayfasına yüklenerek imzalanması gerekmektedir. Bu nedenle bu adım tamamlandığında bir sonraki kutucuk işaret edilmekte ve bununla ilgili açıklama görüntülenmektedir.

 

defclip0001paket4