Giriş

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi >

Giriş

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

logo_oy

Gusto Olay Yönetimi , Likom Yazılım'ın Gusto İş Zekası Araçları  vitrininde BAM (Business Activity Monitoring )  yazılımı olarak yerini almıştır. Olay Yönetimi ile iş süreçleriniz ve tüm faaliyetlerinizin takibini etkileşimli/gerçek zamanlı göstergeler oluşturarak yapabilirsiniz.  Kullanıcı dostu arayüzü ile uygun şartlar ve/veya koşullar oluştuğunda gerçekleştirilecek  eylem planlarını rahatlıkla tanımlayabileceksiniz. Periyodik olarak veya  gerekli şartların oluşması durumunda kurum içi ya da kurum dışı ilgili kişileri  tasarlanabilir e-postalar ile bilgilendirebileceksiniz.

 

Olay Yönetimi sayesinde üst düzey yöneticilerin ve operasyon yöneticilerinin işletmelerinde meydana gelen iş ile ilgili olayların gerçek zamanlı görünümünü almalarını sağlar; iş süreçlerinin verimliliğini analiz etmek ve geliştirmek için iş zekası sistemlerinden yararlanarak karar verme süreçlerini geliştirmeye yönelik gereksinimleri karşılar.