Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > Likom e-Beyanname Kullanımı >

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

8. Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

 

Genel Bİlgiler ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Mükellef bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

Vergi dönemine ait beyan edilecek bir vergi doğmamışsa “Beyannamede beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğu işaretlenir.

 

 

 Kesinti Yapılan Mükellefler ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim listesinde “Soyadı(Ünvanı)”, “Adı (Ünvanın Devamı)”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Vergiye Tabi Matrah”, “Tevkif Edilen KDV Tutarı” ve “Ödeme Türü” alanları vardır. “Soyadı(Ünvanı)” alanı en az 2 karakter olmalı ve boşluk karakteri içermemelidir. Ve her satırda “Vergi Kimlik Numarası” girilmemişse “Soyadı(Ünvanı)” ve “Adı (Ünvanın Devamı)” bilgileri girilmelidir.

 

Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim listesinde “Vergiye Tabi Matrah” alanlarına girilen tutarların toplamı, Vergi Bildirimi sekmesindeki “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” listesindeki “Matrah” toplam tutarı ve “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim”  listesinin “Matrah” toplam tutarlarının toplamına eşit olmalıdır.

 

Vergi Bildirimi ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

Tevkifat Uygulanmayan İşlemlere Ait Bildirim: Bu listede “İşlem Türü”, “Matrah”, “KDV Oranı” ve “Vergi“ alanları bulunur.

 

İşlem türü seçildikten sonra Matrah alanı doldurulur. KDV Oran’ı listeden seçilir. Vergi tutarı da e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır. Vergi Toplamı ise Vergi alanlardaki tutarların toplamıdır ve e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim: Bu listede “İşlem Türü” “Matrah”, “KDV Oranı”, “Tevkifat Oranı” ve “Vergi” alanları bulunur.

 

İşlem Türü seçildikten sonra Matrah alanı doldurulur. KDV Oranı listeden seçilir. Vergi tutarı da e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır. Vergi Toplamı ise Vergi alanlardaki tutarların toplamıdır ve e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Bu kulakçığın son kısmında Katma Değer Vergisi Matrahı, Tevkif Edilen Katma Değer Vergisi, İlave Edilecek Katma Değer Vergisi ve Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi alanları vardır.

 

Katma Değer Vergisi Matrahı: “Katma Değer Vergisi Matrahı” alanı Tam Tevkifat Uygulanan ve Kısmi Tevkifat Uygulanan vergilerin “Matrah” alanları toplanarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Tevkif Edilen Katma Değer Vergisi: “Tevkif Edilen Katma Değer Vergisi” alanı Tam Tevkifat Uygulanan ve Kısmi Tevkifat Uygulanan vergilerin “Vergi” alanları toplanarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

İlave Edilecek Katma Değer Vergisi: “İlave Edilecek Katma Değer Vergisi” alanı gerektiğinde doldurulmalıdır.

 

Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi: “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” alanı Tevkif Edilen Katma Değer Vergisi tutarı ile İlave Edilecek Katma Değer Vergisi tutarları toplanarak ve e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Düzeltme Bilgileri ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

Düzenleme Bilgileri sekmesi, “Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği” ve “Beyannameyi Düzenleyen” bilgilerinin bulunduğu iki alandan oluşmaktadır. Beyannamenin hangi sıfatla verildiğinin belirlenmesine yönelik seçeneklerden (Mükellef, Mirasçı, Kanuni Temsilci(Veli, Vasi, Kayyum)), beyannameyi verenin durumuna uygun olanı işaretlenmelidir.

 

Mükellef bilgilerini yüklemek için “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.