Kaynak Satır Gruplama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > Xml Oluşturma >

Kaynak Satır Gruplama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

XML eyleminde oluşturulacak dosyaları kaynak satırındaki bir alana göre grupandırılabilir, gruplanmış her farklı bir değer için farklı dosya oluşturulabilir.

Örneğin A,B ve C parametrelerini içeren kaynak satırlarını B parametresine göre gruplandırmak isteyelim. Bu durumda kaynak satırlarının B değerlerine göre kaynak satırlarını gruplandırıp her farklı değer için yeni kaynak satır kümeleri oluşturulur. Oluşan her küme için birer XML dosyası oluşturulmaktadır. Şekilde kaynak satırlarının B parametresinin farklı değerleri farklı renklerle ifade edilmiştir.

Gruplandırma İşlemi

Gruplandırma İşlemi

Bu özellik daha önce verilen örnek için uygun olacaktır. Kaynak satırları cariye göre gruplandırılıp her cari için farklı XML dosyaları oluşturulabilir.

Kaynak satır gruplama sayfası

Kaynak satır gruplama sayfası

Gruplandırma işlemini aktifleştirmek için Gruplandırma Aktif seçiminin işaretli olması gerekmektedir. Gruplandırılacak Alan seçeneğine kaynak satır parametreleri yüklenmektedir. Gruplandırılmak istenen parametre bu kontrolden seçilmelidir.

 

tog_minusİsimlendirme Kuralı

Gruplandırma sonucu oluşan dosyaların ismi Kayıt Parametreleri sayfasında belirtildiği gibi oluşturulmaktadır. Bu isme  ek olarak gruplandırılan parametre değeri veya o değerin kullanıldığı bir SQL sorgusu sonucu eklenebilmektedir.

Alan İsmi seçeneği ile kaynak satır parametrelerinden birisi Dosya isminde kullanılacak alan seçimi ile belirlenmektedir.

Alan İsmini Kullanan SQL sonucu seçeneği işaretlendiğinde kaynak satır değerlerini kullanan bir SQL sorgusu çalıştırılabilir ve bu sorgunun sonucu dosyaya eklenebilir. Bu seçenek işaretlendiğinde SQL Editörü düğmesi görünür olacaktır. Bu düğmeye tıklanarak açılan editörde SQL sorgusu yazılabilir. Çalışma zamanında sorgu sonucu tablo dönerse dönen tablonun ilk satırının ilk alanı kullanılacaktır.

 

Gruplandırma sonucu oluşan dosyaların isminde SQL kullanma

Gruplandırma sonucu oluşan dosyaların isminde SQL kullanma