Kayıt Parametreleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > Xml Oluşturma >

Kayıt Parametreleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

XML dosyalarının kaydedileceği dizin ve dosya ön adı Olay Yönetimi Dosya ve Dizin Kurallarına uygun bir şekilde belirlenmelidir.

Oluşan XML Dosyalarının Kaydı

Oluşan XML Dosyalarının Kaydı

 

Dosya Önadı kotnrolünde belirlenen değer oluşturulan XML dosyasının adında kullanılmaktadır. Oluşturulan dosyanın isminde oluşturulduğu zaman da kullanılmaktadır.

 

Oluşturulan dosyanın formatı :

[ÖnAd]_Gün_Ay_Yıl_Saat_Dakika_Saniye

Örneğin Ön ad değeri "Fatura" olarak belirlenmiş bir XML eylem tanımı 14.05.2012 tarihinde 15:23'te çalıştığında oluşan dosyanın ismi

"OnAd_14_05_201215_13_11.xml" şeklinde olacaktır.

 

tipbulb XML Dosyası isimlendirme

Eğer XML tanımında kaynak satırları belirli bir parametreye göre gruplandırılırsa gruplandırılan parametre değerleri dosya isminde kullanılabilir.